Kuvataide

Kuvataiteen AMK-koulutus antaa valmiudet toimia kuvataiteilijan ammatissa. Opintoihin sisältyy monipuolisesti sekä perinteisiä että uusia taiteen tekemisen menetelmiä. Opintojen keskiössä on nykytaide ja sen tekeminen.

Kuvataiteilijan ydinosaaminen rakentuu kolmesta osasta: taiteellisesta työskentelystä ja sen kehittämisestä, taiteilijan ammatin harjoittamisesta sekä taiteen arvioinnista ja analysoinnista.

Kuvataiteen koulutuksessa kehität ammattitaitoasi ja visuaalisen alan asiantuntijuuttasi. Opiskelet taiteen tekemistä sekä käytännön että teorian kautta niin yksittäisillä opintojaksoilla kuin työelämälähtöisissä projekteissakin. Teet taidetta erilaisissa oppimisympäristöissä, ja opit toimimaan taiteen alan verkostoissa ja monikulttuurisessa ympäristössä.

Kuvataiteilijana keskustelet kuvien kautta. Valmistuneilla kuvataiteilijoilla on vahva ammatti-identiteetti. Koulutuksen työelämälähtöisyyttä vahvistavat opettajina toimivat kuvataiteilijat. Ensimmäisen vuoden aikana opiskelet monipuolisesti eri taiteenaloja. Sen jälkeen voit syventyä valitsemasi taiteenalan ammattiopintoihin tai koota opintoja eri taiteenlajeista.

LABin Muotoiluinstituutin kuvataiteen koulutuksessa voit opiskella muun muassa taidegrafiikkaa, maalausta, valokuvataidetta, kuvanveistoa, korutaidetta sekä taiteen uusia suuntauksia kuten julkista taidetta ja taiteen käyttöä hyvinvoinnissa. Perinteisten menetelmien rinnalla ovat vahvasti mukana uudet materiaalit ja teknologiat.

 

Kuvataiteen ennakkotehtävät

1. Tehtävä

Kollaasi on kuvan tekemisen tekniikka, jossa taideteos synnytetään papereita, valokuvia, kankaita, pakkausmateriaaleja ja/tai muita lyhytikäisiksi tarkoitettuja materiaaleja kuvapinnalle yhdistelemällä. Teoksen sisältö syntyy näiden elementtien yhdistelmistä nousevista mielikuvista.

Tee omakuva eli kuva itsestäsi kollaasitekniikalla. Voit käyttää teoksessasi kollaasitekniikan lisäksi myös piirustus- ja maalaustekniikoita. Valitse käyttämäsi materiaalit ja tekniikat ilmaisullisin perustein. Tee omakuva A3-kokoiselle paperille.

 

Arviointiperusteet:

  • kyky ilmaista tekijän haluamia asioita kollaasin keinoin
  • kuvallisen kielen omaäänisyys
  • taiteellinen taso

 

2. Tehtävä

Interiööri tarkoittaa sisäpuolta, taiteessa yleensä sisäkuvaa, näkymää rakennuksen sisältä.

Katso ympärillesi. Tarkastele kotiasi. Valitse itseäsi kiinnostava näkymä kodistasi. Piirrä tästä näkymästä lyijykynäpiirros, joka perustuu havaintoosi. Tee lyijykynäpiirros A3-kokoon.

 

Arviointiperusteet:

  • tilavaikutelma
  • piirrosjäljen ilmaisevuus
  • taiteellinen taso

 

Palautusohje

Tehtävien on mahduttava C3-kokoiseen kirjekuoreen. Postin C-sarjan kirjekuorikoko C3 on 324 x 458 mm. A3-arkin standardikoko on 420 x 297 mm. Huomioithan, että minkä tahansa kokoinen kirjekuori käy, kunhan ennakkotehtävät mahtuvat siististi sen sisälle.

 

Tulosta ja täytä oheinen palautuslomake ja toimita se ennakkotehtävien mukana osoitteeseen:

LAB-ammattikorkeakoulu
Lappeenrannan kampus
Hakijapalvelut
Yliopistokatu 36
53850 Lappeenranta

Ennakkotehtävien palautuslomake (PDF)

 

Ennakkotehtävät on toimitettava perille viimeistään 31.3.2021 klo 15.00 mennessä.
Muista huomioida postitukseen liittyvät rajoitukset.

Kampus on koronatilanteen vuoksi suljettu opiskelijoilta ja vierailijoilta, joten ennakkotehtävää ei voi tuoda paikan päälle. Sinun on huolehdittava, että postitat ennakkotehtäväsi ajoissa.

Kuvataiteen valintakoe

Saat tiedon valintakokeeseen pääsystä aikaisintaan 7.5.2021.
Valintakoe pidetään etänä 24. - 28.5.2021. Tarkempi aikataulu ja järjestelyt ilmoitetaan valintakoekutsussa.

HUOM:
Muista täyttää yhteishakulomake hakuaikana osoitteessa www.opintopolku.fi. Pelkän ennakkotehtävän palauttaminen hakuaikana ei riitä haun tekemiseksi!

Hakemuksen on oltava tallennettuna viimeistään 31.3.2021 klo 15.00.

 

Ennakkotehtäviä ei palauteta hakijalle valinnan jälkeen.
Tehtäviin ei anneta lisätietoja eikä tarkennuksia.