Tutkimuslupa

Lahden ammattikorkeakoulun tutkimuslupakäytäntö 
  • Lahden ammattikorkeakoulu ei luovuta henkilöstön eikä opiskelijoiden tietoja tutkimustarkoitukseen, mutta voi välittää tutkimuspyynnön ko. henkilöille.
  • Tutkimuksen tekijän tulee noudattaa Tutkimuseettisen neuvottelukunnan julkaisemia hyvän tieteellisen käytännön menettelytapoja: HTK-ohje (pdf)
  • Tutkimuksen toteuttamisesta tehdään tutkimuslupahakemus
  • Tutkimuslupahakemukseen tulee liittää tutkimussuunnitelma hakemuksessa esitettyjen ohjeiden mukaisesti. 
  • Päätös lähetetään tiedoksi hakijalle. 

Lahden ammattikorkeakoulun henkilöstöön ja/tai opiskelijoihin kohdistuviin LAMKin ulkopuolelta tai LAMKin henkilöstöltä tuleviin tutkimuksiin tutkimusluvan myöntää vararehtori Anne Lankinen. LAMKin opiskelijoiden tutkimusluvat myöntää koulutusalan yksikön johtaja.

Hae tutkimuslupaa

Tutkimuslupahakemukseen tulee liittää tutkimussuunnitelma hakemuksessa esitettyjen ohjeiden mukaisesti. 

Yhteystiedot