Fyysinen aktiivisuus ja toimintakyky -tutkimustiimi

Fyysinen aktiivisuus ja toimintakyky -tutkimustiimissä arvioidaan ja tutkitaan ihmisen fyysistä aktiivisuutta ja fyysistä toimintakykyä eri toimintaympäristöissä. Toimintaa ohjaa ihmiseen kohdistuvat tutkimuksen eettiset periaatteet ja suunnittelu. Tutkimustiimi kehittää ja tuottaa hyvinvointiin liittyviä ratkaisuja, jotka edistävät yksilön, yrityksen, organisaation tai yhteisön hyvinvointia ja liikkumista. 

Tutkimustiimin jäsenet työskentelevät asiantuntijoina sekä opetustoiminnassa, julkisen rahoituksen projekteissa, että tapauskohtaisissa tutkimus- ja kehittämistoimeksiannoissa. 

Tutkimustiimin osaamista voi hyödyntää myös tilaustutkimuksissa (esim. ulkopuoliset selvitykset, tutkimusraportit tai muut aineistolähtöiset analyysit). 

Laboratorio

Biomekaniikan ja kuormitusfysiologian laboratorio mahdollistaa erilaiset fyysisen suorituskyvyn mittaukset yksityisille asiakkaille, urheiluseuroille, erilaisille ryhmille, yhteisöille ja yrityksille sekä kampusten henkilökunnalle ja opiskelijoille.  

Laboratorion tutkimusvälineistöllä voidaan mitata luotettavasti ja tarkasti kaikkia fyysisen suorituskyvyn osa-alueita, kuten kestävyyttä, nopeutta, lihasvoimaa ja koordinaatiokykyä. Suurin osa välineistöstä on mukana liikuteltavia eli ne mahdollistavat mittaukset kenttäolosuhteissa laboratorion ulkopuolella ja todellisilla suorituspaikoilla.  

Biomekaniikan ja kuormitusfysiologian laboratorio 

Jos video ei näy oikein, voit katsoa sen myös täältä

Tutkimustiimi 

Ilkka Väänänen, LAB-ammattikorkeakouluIlkka Väänänen 

Erikoistutkija, dosentti (FT, LitL, AmO, johtamisen ja tuotekehitystyön EAT), tutkimustiimin vetäjä, WHOn terveysliikunnan edistämisverkoston European network for the promotion of health-enhancing physical activity Workplace physical activity -työryhmän pj. Erityisosaamisena kuormitusfysiologia, liikuntalääketiede, terveysliikunta, innovaatiotoiminta, aluekehitys, kenttätutkimus, (kv) strategia- ja verkostotyö. 

» ResearchGate | » ORCID

Aki Rintala, LAB-ammattikorkeakouluAki Rintala  

Fysioterapian yliopettaja, (PhD in Biomedical Sciences), tutkimustiimin vetäjä, fysioterapeutti, EuRIMS MS-tutkimusverkoston jäsen. Erityisosaamisena neurologisen fysioterapian tutkimus ja kehittäminen, kuntoutusteknologia, arjen toimintakykykyyn liittyvät kokemukset ja siihen liittyvä seurantatutkimus sekä fysioterapiaan liittyvä kansallinen ja kansainvälinen hankeyhteistyö. 

» ResearchGate | » ORCID

 

Sara Suikkanen, LAB-ammattikorkeakouluSara Suikkanen 

Tutkija, terveystieteiden tohtori (TtT), fysioterapeutti. Hänen erityisosaamisena ovat toimintakyky ja sen mittaaminen, liikunta-aktiivisuus, ikääntyneet, kotikuntoutus sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttö ja kustannusvaikuttavuus. Hänellä on kokemusta useammasta satunnaistetusta kontrolloidusta tutkimuksesta. 

» ResearchGate | » ORCID

 

Kari Kauranen, LAB, ammattikorkeakouluKari Kauranen 

Fysioterapian yliopettaja, dosentti (erikoisalana motoriikan tutkimus fysioterapiassa). Hänen erityisosaamistaan ovat biomekaniikka, kuormitusfysiologia ja fysioterapian tutkimus. Kari työskentelee biomekaniikan ja kuormitusfysiologian laboratoriossa ja vastaa osaltaan siihen liittyvistä laboratoriotoiminnoista

» ORCID 

 

 

Kati Kiiski, LAB-ammattikorkeakouluKati Kiiski 

Valtiotieteiden lisensiaatti, tohtorikoulutettava. Fysioterapeutti, tki-asiantuntija, projektipäällikkö ja yrittäjä. Luonnon terveys- ja hyvinvointivaikutusten asiantuntija, palvelujen kehittäjä ja toteuttaja. 

» ORCID

 

Heli Lahtio, LAB-ammattikorkeakouluHeli Lahtio 

Fysioterapian lehtori, tohtorikoulutettava, fysioterapeutti. Hänen erityisosaamistaan ovat fysioterapia, kuntoutus, neurologinen fysioterapia ja äitiysfysioterapia. 

» ORCID

Projektit ja verkostot

GO GREEN

Resilient Optimal Urban natural, Technological and Environmental Solutions

LIUKAS

Liikuntateknologian kansallinen verkosto 

Geopuistot

Geopuistot kestävän matkailun vetovoimatekijöiksi 

EURIMS

MS-taudin kuntoutus- ja tutkimusverkosto 

EPSI

Eurooppalainen liikunta-alan innovaatioverkosto 

HEPA Europe

Eurooppalainen terveysliikuntaverkosto

Tieteelliset julkaisut ja artikkelit 

Kuva
Laptop keyboard, notes and glasses

Tutustu tiimin tieteellisiin julkaisuihin, lehtiartikkeleihin ja blogiteksteihin. 

Ota yhteyttä

Ilkka Väänänen
Erikoistutkija
ilkka [dot] vaananenatlab [dot] fi

   

HELMI-tutkimustiimi EPSI EU The European platform for Sport Innovation HEPA Europe