Mediasisällön suunnittelu

Mediasisällön suunnittelija tekee tarinasta totta ja näkyvää.

Mediasisällön suunnittelun koulutuksesta valmistuneena olet digitaalisen viestinnän ja kerronnan ammattilainen. Perehdyt opinnoissasi audiovisuaaliseen kerrontaan, animaatioon, pelisuunnitteluun, informaatiomuotoiluun sekä uusien teknologioiden luomiin mahdollisuuksiin viestinnässä. Valitset oman erikoistumisesi oman mielenkiintosi mukaan.

Mediasisällön suunnittelun opiskelu on yhteisöllistä ja käytännönläheistä. Opiskelet moderneissa oppimisympäristöissä ja luot yhteyksiä työelämään jo opiskeluaikana – moni medianomi löytää ensimmäisen työpaikkansa opinnoissa luotujen kontaktien kautta.

Media-ala kehittyy jatkuvasti ja työllisyysnäkymät ovat hyvät: uusia mahdollisuuksia avautuu koko ajan lisää. Voit valmistuttuasi työskennellä monipuolisissa tehtävissä esimerkiksi mediatalossa, pelifirmassa, tuotantoyhtiössä tai suunnittelu-, viestintä- tai mainostoimistossa niin Suomessa kuin ulkomaillakin.

 

Mediasisällön suunnittelun ennakkotehtävät

Tutustu tehtävänantoihin huolellisesti, tee ja palauta kaikki kolme ennakkotehtävää. Tehtävät palautetaan sähköisesti: valokuvaa tai skannaa paperille tekemäsi työt. Voit toteuttaa tehtävät paperille tai kokonaan digitaalisin keinoin.

1. Kuvallinen kertomus

Tee kolmen ruudun koominen ja tarinallinen kuvasarja tai sarjakuva, joka liittyy teemaan etäisyys.

Toteutus: Yhdelle sivulle, mustavalkoinen. Voit halutessasi käyttää myös tekstejä. Toteutustapa vapaa.
Arviointi: Tulkinta, sisällölliset ideat, kyky kertoa kuvin, omaperäisyys, sommittelu (tekstien ja kuvallisten elementtien muodostama kokonaisuus).

 
2. Lehtimainos  

Suunnittele ja toteuta aikakausilehtimainos suomalaiseen animaatioelokuvaan ”Muutos”. Elokuva kertoo koronan vaikutuksista Päijät-Hämäläisen kylän elämään.

Toteutus: Värillinen, sivukoko 210x297 mm, muuten vapaa toteutustapa.
Arviointi: Idea, esitystapa, viestivyys, sommittelu, omaperäisyys.


3. Hahmosuunnittelu

Suunnittele kaksi eläinhahmoa peliin, joka on tarkoitettu 6–9 vuotiaille ympäristöopin opetuksen apuvälineeksi. Toinen hahmoista on iloinen ja toinen surullinen. Tee hahmoista erilliset konseptikuvat siten, että hahmojen erilaiset luonteenpiirteet ja ominaisuudet tulevat esille. Konseptikuvat voivat sisältää myös hahmojen taustatarinaan liittyviä elementtejä.

Toteutus: Värillinen, muuten vapaa toteutustapa. Yksi kuva hahmoa kohden.
Arviointi: Idea, esitystapa, viestivyys, sommittelu, omaperäisyys.