Avoimen AMK:n opintomaksut

Opintomaksut ja opiskeluoikeuden kesto

Avoimessa AMK:ssa on käytössä opintopistekohtainen maksu 15 € / opintopiste ja lukukausimaksu 100 €.

Yksittäinen opintojakso
15 € / opintopiste    
Opiskeluoikeus myönnetään ko. opintojakson ajaksi

AMK-polkuopinnot
2 x lukukausimaksu
Opiskeluoikeus myönnetään yhdeksi lukuvuodeksi
Jos et saa polkuopintoja suoritettua 12 kk:n aikana, ole ajoissa yhteydessä avoimen AMK:n toimistoon. Opiskeluoikeuttasi voidaan tilanteesta riippuen jatkaa yhdellä lukukaudella, mutta tällöin sinulta veloitetaan uusi lukukausimaksu. Opiskeluoikeuden jatkaminen edellyttää näyttöä opintojen etenemisestä.

Muut opintoihin liittyvät maksut

Muita mahdollisia opintoihin liittyviä maksuja ovat opintojaksokohtaiset materiaali-, tutkintokortti- ja ekskursiomaksut. 

Kaikki hinnat ovat alv 0 %.

Toisen asteen opiskelijat

Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa on maksutonta toisen asteen opiskelijoille.

Opintosuoritusote

Opiskelijalle postitetaan hyväksytysti suoritetuista opinnoista opiskelijahallintajärjestelmästä tulostettu opintosuoritusote. Ensimmäinen ote on maksuton. Uusi opintosuoritusote kadonneen tilalle maksaa 20 €.

Opiskeluoikeuden evääminen

Opintomaksut ovat perintäkelpoisia.

LAB-ammattikorkeakoulu voi harkinnan mukaan jättää ottamatta avoimen AMK:n opintoihin henkilön, jolla on ilmoittautumisajankohtana aiempia maksamattomia LAB-ammattikorkeakoulun avoimen AMK:n opintomaksuja.