Call for Papers

Abstraktipyyntö on julkaistu! Tutustu pyyntöön ja jätä oma abstraktisi 13.9.2021 mennessä.

The Call for Papers is open now! Check out the Call for Papers and submit your Abstract by Sept 13, 2021.

Jätä Abstraktisi tästä - Submit your Abstract here

Tiedepäivän kattoteemana on Lahden Euroopan ympäristöpääkaupunkivuoden kunniaksi ympäristö. Teema ymmärretään laajassa merkityksessä sisältäen mm. ympäristöpääkaupunkivuoden teemat: hiilineutraali elämä, osallisuus, kiertotalous sekä luonto ja vesi. Esitykset voivat liittyä ympäristöön myös muista näkökulmista.

Yksittäisten esitysten lisäksi tiedepäivään voi tarjota järjestettäväkseen myös kokonaista sessiota sisältöineen. Jokaisesta session esityksestä on silti lähetettävä oma abstraktinsa arvioitavaksi.

Suositeltava abstraktin perusrakenne on: johdantotavoitteet, menetelmät/vaiheet, tulokset ja johtopäätökset. Myös posteriesitykset ja vaihtoehtoiset esitysmuodot hyväksytään. Alkavaa tai käynnissä olevaa hanketta, joka ei vielä ole tuottanut tuloksia, voi esittää ainoastaan posteriksi. Abstraktista tulee ilmetä miten se liittyy ympäristöteemaan. Abstraktin maksimipituus on 2000 merkkiä.

Lähetä abstrakti- tai sessioehdotuksesi (suomeksi tai englanniksi) viimeistään 13.9.2021.

Tiedepäivän ohjelmatyöryhmä valitsee esitettävät seminaariesitykset ja posterit. Esitykselle varattu aika on 15 minuuttia + 5 minuutin keskustelu. Suulliseksi esitykseksi ehdotettu aihe voidaan siirtää posteriesitykseksi tiedepäivän ohjelmakokonaisuus huomioiden.

Tieto abstraktiehdotusten hyväksymisestä ilmoitetaan sähköpostitse 30.9.2021 mennessä. Kaikki hyväksytyt abstraktit tulevat Lahden tiedepäivän verkkosivuille www.lab.fi/tiedepaiva.

Tervetuloa esiintyjäksi Lahden Tiedepäivään 2021!

 

In celebration of Lahti European Green Capital year 2021, the overarching theme of the Lahti Science Day 2021 is environment. The theme is understood in a wide sense including among other possibilities the themes of Lahti European Green Capital 2021: carbon-neutral life, circular economy, participation, as well as nature and water. Presentations can also relate to the environment from other perspectives.

In addition to submitting an individual presentation, it is also possible to propose a whole session to be organized and held by the proposer(s). Abstract for each presentation within the session must still be submitted for abstract evaluation.

As a guideline, abstract should consist of introduction, objectives, methods, results and conclusions of the study. Besides oral presentations, poster presentations and presentations using alternative methods can also be accepted. A recently started or still ongoing project that has not yet produced results can only be presented as a poster. Abstract must contain information on how it is connected to the environment theme. The length of the abstract is limited to 2000 characters.

Deadline for abstracts and session proposals is September 13, 2021.  You may write your abstract and do your presentation in English or in Finnish.

The program committee will evaluate all abstracts and select the presentations and posters for the event. The duration of a presentation will be 15 minutes + 5 minutes for discussion. A presentation may be repositioned to a poster session in order to balance the schedule.

Information on the acceptance of the abstracts will be sent via email by September 30, 2021. All accepted abstracts will be made openly available on Lahti Science Day’s website www.lab.fi/tiedepaiva

We are looking forward to receiving your contribution to the Lahti Science Day 2021!

For additional information on behalf of the program committee, please contact:

Ilmari Pirkkamaa, Lahti University Campus
ilmari [dot] pirkkamaaatlahdenyliopistokampus [dot] fi
050 465 5468

Laura Montonen, LUT University
laura [dot] montonenatlut [dot] fi
044 708 0335