Lahden tiedepäivä 2021

Yhdeksästoista Lahden tiedepäivä – Lahti Science Day järjestetään 18.11.2021. Niemen kampuksella (Mukkulankatu 19, Lahti). Tapahtuman järjestävät LAB-ammattikorkeakoulu, Lahden Yliopistokampus ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulun Vierumäen kampus.

The nineteeth annual Lahden tiedepäivä – Lahti Science Day will be held at the Niemi Campus (Mukkulankatu 19, Lahti) on 18th of November 2021. The event is organised by LAB University of Applied Sciences, Lahti University Campus and Haaga-Helia University of Applied Sciences at Vierumäki Campus.
Kuva
Lahden tiedepäivä 2021

Tutustu Lahden tiedepäivän ohjelmaan

Tutustu tiedepäivän abstrakteihin

Lahden tiedepäivä on suunnattu suurelle yleisölle ja sen tarkoituksena on tuoda esille Päijät-Hämeen alueella tai alueesta tehtävän tutkimus- ja kehitystyön tuloksia ja merkitystä alueen elinkeinoelämän ja hyvinvoinnin edistämisessä.

Tiedepäivän kattoteemana on Lahden Euroopan ympäristöpääkaupunkivuoden kunniaksi ympäristö. Teema ymmärretään laajassa merkityksessä sisältäen mm. ympäristöpääkaupunkivuoden teemat: hiilineutraali elämä, osallisuus, kiertotalous sekä luonto ja vesi. Esitykset voivat liittyä ympäristöön myös muista näkökulmista.

Aiempiin vuosiin verrattuna tapahtumassa tulee tänä vuonna olemaan vähemmän esityksiä, sillä vuodeksi 2022 on suunnitteilla tapahtumien sarja.

 

Lahti Science Day is aimed at the general public. The purpose of the event is to explore a wide spectrum of research and development activities carried out in the Päijät-Häme region. The aim is also to assess how this work promotes business and well-being in the area.

In celebration of Lahti European Green Capital year 2021, the overarching theme of the Lahti Science Day 2021 is environment. The theme is understood in a wide sense including among other possibilities the themes of Lahti European Green Capital 2021: carbon-neutral life, circular economy, participation, as well as nature and water. Presentations can also relate to the environment from other perspectives.

Compared to previous years, the event will have less presentations this year. This is because an event series is being planned for 2022.