Usein kysytyt kysymykset

Voinko tuoda tehtävät koululle itse tai postittaa ne perille?

Tehtäviä ei voi tuoda suoraan kampukselle. Muotoiluinstituutin Lahden koulutusten ennakkotehtävät palautetaan sähköisesti Opintopolku.fi-palvelussa samalla kun teet yhteishaun. Lappeenrannassa järjestettävän kuvataiteen koulutuksen ennakkotehtävät palautetaan postitse ennakkotehtäväsivun ohjeiden mukaisesti. Tehtävät on palautettava yhteishaun päättymispäivänä klo 15.00 mennessä.

 

Vaikuttaako koronavirustilanne ennakkotehtävien palautukseen tai valintakokeisiin?

Muotoiluinstituutin valintakokeet pidetään osaan hakukohteista etäjärjestelyin. Valintakokeeseen kutsuttaville hakijoille tulee sähköpostitse tarkemmat ohjeet. Paikan päällä kampuksella järjestettävään valintakokeeseen tai valintakokeen osaan ei voi osallistua etäyhteydellä.

Valintakokeeseen etäosallistuminen edellyttää hakijalta mobiililaitetta tai tietokonetta, jossa on videopuheluihin soveltuva verkkoyhteys. Valintakokeen tehtävien tekemiseen etänä ei edellytetä tietokonetta.

Opiskelijavalinta Muotoiluinstituuttiin tehdään osana valtakunnallista korkeakoulujen yhteishakua. Lisätietoa LAB-ammattikorkeakoulun ohjeistuksesta koronaan liittyen on saatavilla verkkosivuiltamme ja valtakunnallisesti opiskelijavalintaan liittyvää korona-tiedotusta löytyy Opintopolku.fi-palvelusta.

 

Voinko hakea useampaan LAB-ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutin hakukohteeseen?

Kyllä! Voit täyttää yhteishaun Opintopolku.fi-palvelussa myös useampaan kuin yhteen hakukohteeseemme. Tee ja palauta silloin myös ennakkotehtävät jokaiseen valitsemaasi hakukohteeseen.

Jos saat kutsun useampaan kuin yhden hakukohteen valintakokeeseen, voit osallistua niihin aikataulujesi salliessa. Kutsukirjeessä on tarkempi tieto valintakokeiden aikatauluista, joiden perusteella voit päätellä ovatko päivät päällekkäiset. Pyrimme mahdollisuuksien mukaan järjestämään kokeet siten, ettei päällekkäisyyksiä tulisi.

 

Tuleeko ennakkotehtäväni olla valmiina lähetettäväksi ennen kuin aloitan yhteishaun täyttämisen Opintopolku.fi-palvelussa?

Voit hakuajan puitteissa käydä tekemässä yhteishakua monessa vaiheessa. Voit siis myös käydä tallentamassa tai päivittämässä tehtäväpalautuksiasi missä vaiheessa tahansa, kunhan se tapahtuu ennen hakuajan päättymistä.

 

Kun kuvaan piirrokseni/työni tehtävien palautusta varten, arvioidaanko kuvien laatua?

Kuvien tekninen laatu ei ole arviointikriteeri, ellei sitä erikseen mainita tehtävänannossa. Kannattaa kuitenkin tehdä kuvaus huolellisesti ja kiinnittää huomiota mm. valaistukseen sekä valokuvan rajaukseen, jotta kuvan kohde on helposti arvioitavissa. Lue tehtävänanto ja muut ohjeet huolellisesti. Muissa kuin valokuvauksen ennakkotehtävissä ja puettavan muotoilun selfie-tehtävässä voit myös pyytää jotakuta muuta auttamaan töittesi valokuvaamisessa.

 

Voinko saada palautetta ennakkotehtävistäni tai valintakokeessa suoriutumisestani?

Valitettavasti emme voi antaa erikseen palautetta tehtävistäsi. Valintaprosessin aikana suoritat useita tehtäviä, jotka pisteytetään. Valintakokeen kokonaispisteet kirjautuvat yhteishakujärjestelmään ja saat tiedon valintapäätösten yhteydessä.

 

Saanko valintakokeessa tekemäni työt mukaani?

Valintakokeiden aikana palauttamiasi työt jäävät koululle arviointia varten ja myöhemmin ne hävitetään tietoturvallisuus huomioiden. Niitä ei julkaista eikä käytetä muuhun kuin valintapäätöksen perusteena.