Lahden tiedepäivä 2022 – Call for Papers

ABSTRAKTIPYYNTÖ


Lahden tiedepäivä järjestetään 24.11.2022 Niemen kampuksella (Mukkulankatu 19, Lahti). Kyseessä on juhlavuosi, sillä tiedepäivä täyttää 20 vuotta.

Tiedepäivän teemat 2022 ovat hyvinvointi, ympäristö, elinvoimainen alue ja muotoilusta vetovoimaa.
Yksittäisten esitysten lisäksi tiedepäivään voi tarjota järjestettäväkseen myös kokonaista sessiota sisältöineen.


Suositeltava abstraktin rakenne: johdanto, tavoitteet, menetelmät/vaiheet, tulokset ja johtopäätökset.
Myös posteriesitykset ja vaihtoehtoiset esitysmuodot hyväksytään. Alkavaa tai käynnissä olevaa hanketta, joka ei vielä ole tuottanut tuloksia, voi esittää ainoastaan posteriksi. Abstraktin maksimipituus on 2000 merkkiä. Kokonaisten sessioiden kohdalla jokaisesta session esityksestä tulee myös lähettää oma abstraktinsa.


Lähetä abstrakti- tai sessioehdotuksesi (suomeksi tai englanniksi) viimeistään 16.9.2022 käyttäen sähköistä lomaketta


Tieteelliselle esitykselle varattu aika on 15 minuuttia + 5 minuutin keskustelu. Posteriesitysten muoto on tiedepäivässä tyypillisesti tieteellisen esityksen kaltainen, mutta lyhyempi (5 min+5 min). Muitakin toteutustapoja voi ehdottaa.


Tiedepäivän ohjelmatyöryhmä käy läpi abstraktit ja hyväksyy ohjelman. Tieto abstraktiehdotusten hyväksymisestä ilmoitetaan sähköpostitse 30.9.2022 mennessä.


Tervetuloa esiintyjäksi Lahden Tiedepäivään 2022!
Lisätietoja Lahden tiedepäivän ohjelmatyöryhmän puolesta antavat:

Lahden Yliopistokampus Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä
Kaisa Vuorivirta Marjo Soini
puh. 050 316 0528 puh. 044 719 5263
kaisa [dot] vuorivirtaatlahdenyliopistokampus [dot] fi marjo [dot] soiniatphhyky [dot] fi


CALL FOR PAPERS


Lahti Science Day is celebrating its 20th anniversary this year. The twentieth Science Day will be held at the Niemi Campus (Mukkulankatu 19, Lahti) on 24th of November 2022.


The themes of the Science Day 2022 are well-being, environment, vibrant region and appeal from design.
In addition to individual presentations, it is possible to suggest a whole session for the Science Day.
As a guideline, abstract should consist of introduction, objectives, methods, results, and conclusions.
Poster presentations and presentations using alternative methods can also be accepted. A recently started or still ongoing project that has not yet produced results can only be presented as a poster. The length of the abstract is limited to 2000 characters. In case of whole sessions, abstract for each presentation must still be submitted individually.


Deadline for abstracts and session proposals is 16th of September 2022. You may write your abstract and do your presentation in English or in Finnish. Submit your abstract here


The duration of a scientific presentation is 15 minutes + 5 minutes for discussion. The format of poster presentations is typically similar to a scientific presentation, but shorter (5 min + 5 min). Other implementations can be suggested too.
The program committee will evaluate all abstracts and select the presentations for the event. The information on the acceptance of the abstracts will be sent via email by 30th of September 2022.


We are looking forward to receiving your contribution to the Lahti Science Day 2022!
For additional information please contact:

Lahti University Campus Päijät-Häme Joint Authority for Health and Wellbeing
Kaisa Vuorivirta Marjo Soini
puh. 050 316 0528 puh. 044 719 5263
kaisa [dot] vuorivirtaatlahdenyliopistokampus [dot] fi marjo [dot] soiniatphhyky [dot] fi