LABin hallituksen kokoustiedote 23.6.2020

LAB-ammattikorkeakoulun hallitus kokoontui etäkokoukseen tiistaina 23.6.2020. Toimitusjohtaja Turo Kilpeläinen kertoi ajankohtaiskatsauksessaan koronakevään vaikutuksista LABin toimintaan ja valmistautumisesta syksyyn 2020. Päätös syksyn toiminnasta tehdään viimeistään 3.8. mennessä, jolloin tieto toimitetaan korkeakouluyhteisölle sähköpostitse ja sisäisen intranetin välityksellä.

Katsaus piti sisällään myös alustavaa hahmotelmaa vuoteen 2021 valmistautumisesta ministeriön kanssa toukokuussa käytyjen neuvottelujen ja valtion 4. lisätalousarvion näkökulmista. Lisätalousarviossa on merkittävät panostukset korkeakoulutukseen ja tutkimukseen. LAB sai tarjolla olevista lisäaloituspaikoista ammattikorkeakouluista neljänneksi eniten (yht. 130), muista avoimista rahoituksista saadaan lisätietoa syksyn 2020 aikana.

Lahden kampuksen sisäilmatilanne oli hallituksessa käsiteltävänä. Lisäksi tarkasteltiin Korkeakoulupalveluiden palautekyselyn alustavia tuloksia sekä LAB-ammattikorkeakoulun ja Eksote-yhteistyön tiivistämistä.

Hallitus tarkasteli LAB-ammattikorkeakoulun talouden ja toiminnan tuloksia. LABin liikevaihto tammi-toukokuussa oli 28,1 M€ kasvaen edellisvuodesta 6 prosenttia. Toteutunut liikevaihto on sekä budjetin että ennusteen tasolla. Kulujen jääminen pienemmiksi alkuvuoden aikana on vaikuttanut positiivisesti operatiiviseen tulokseen (+ 2,0 M€). Kevään ennustekierroksen perusteella arviona kuitenkin on, että kuluvan vuoden operatiivinen tulos painuu 0,4 M€ tappiolle.

Toiminnan tuloksissa (tutkinnot, jatkuvan oppimisen opintopisteet, TKI-toiminta, julkaisut) LAB on hieman jäljessä asettuja tavoitteita, pääosin koronapandemian vuoksi. Toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi on käynnistetty.

Yhtenä päätösasiana kokouksessa oli vuoden 2020 loppujen investointien hyväksyminen. Hallitus päätti vapauttaa investointeja 235 000 eurolla. Tämä sisältää mm. ristiinopiskelujärjestelmän ja opintojärjestelmän lisäosien hankinnat.

Hallituksen seuraava kokous on sovittu pidettäväksi syyskuun 23. pvä. Samassa yhteydessä pidetään LUT-korkeakoulujen hallitusten yhteiskokous.

Lisätietoja:

Hallituksen puheenjohtaja Juha-Matti Saksa, puh. 0400 166 659
Toimitusjohtaja, rehtori Turo Kilpeläinen, puh. 044 708 5085