LAB-ammattikorkeakoulun hallituksen kokoustiedote 15.1.2020

Lahden ammattikorkeakoulun ja Saimaan ammattikorkeakoulun fuusioitumisen tuloksena syntynyt LAB-ammattikorkeakoulu käynnisti toimintansa vuoden 2020 alussa. LAB-ammattikorkeakoulun uusi hallitus kokoontui ensimmäistä kertaa keskiviikkona 15.1.2020 järjestäytymiskokoukseen.

Hallituksen puheenjohtajana toimii LUT-yliopiston rehtori Juha-Matti Saksa, ja hallituksen jäsenet ovat:

  • Pär-Gustaf Relander, Polttimo-konsernin hallituksen puheenjohtaja
  • Juha Tuominen, HUSin toimitusjohtaja
  • Kaisa Heino, Imatran apulaiskaupunginjohtaja
  • Pekka Timonen, Lahden kaupunginjohtaja
  • Jarmo Kemppinen, LAB-ammattikorkeakoulun lehtori
  • Camilla Pulkkinen, LAB-ammattikorkeakoulun opiskelija
  • Liisa-Maija Sainio, LUT-yliopiston provost
  • Riikka Sund, LUT-korkeakoulujen päälakimies
  • LAB-ammattikorkeakoulun rehtori Turo Kilpeläinen toimii hallituksessa esittelijänä.

 

Rehtorin katsauksessa Turo Kilpeläinen esitteli LAB-ammattikorkeakoulun taloutta ja toiminnan tuloksia sekä opetus- ja kulttuuriministeriön ja korkeakoulun sopimusneuvottelujen sisältöä ja aikataulua. Vuosi 2019 oli LABille tuloksellinen, ja LAB (LAMK ja Saimaan AMK yhteensä) ylitti lähes kaikissa toiminnan keskeisissä tulosmittareissa vuodelle 2019 asetetut tavoitteensa.

Ensimmäisen kokouksen merkittävimpänä asiana oli LAB-ammattikorkeakoulun strategiasta päättäminen. Strategiaa on työstetty vuoden 2019 aikana ja syötteitä strategiatyöhön on kerätty sidosryhmiltä, opiskelijoilta ja henkilöstöltä. Hallituksen hyväksymä The Best of Both Worlds – LAB strategy 2030 lähetetään opetus- ja kulttuuriministeriölle 14.2.2020 mennessä osana ministeriön ja korkeakoulun sopimuskauden 2021–2024 valmisteluja. Uusi strategia esitellään henkilöstölle yhteisessä tilaisuudessa 23.1.2020.

Lisäksi hallitus päätti johdon tulospalkkiojärjestelmän periaatteista. Johdon tulospalkkion piiriin kuuluvat rehtori, vararehtorit, yksiköiden johtajat ja TKI-johtajat. Tulospalkkiojärjestelmään sisältyy myös koko henkilöstöä koskeva julkaisupalkkio, josta on tehty erillinen päätös syksyllä 2019.

Virallisen kokouksen päätyttyä rehtori Turo Kilpeläinen piti hallituksen uusille jäsenille suunnatun perehdytyksen korkeakoulukentän ajankohtaisista asioista.

Hallituksen seuraava kokous on maaliskuun 17. päivä Lahdessa.