LAB-ammattikorkeakoulun hallituksen kokoustiedote

LAB-ammattikorkeakoulun hallitus kokoontui tiistaina 17.3.2020.

LAB-ammattikorkeakoulun hallitus kokoontui etäkokoukseen tiistaina 17.3.2020 hyvin poikkeuksellisessa tilanteessa. Toimitusjohtaja Turo Kilpeläinen kertoi omassa ajankohtaiskatsauksessaan koronaviruksen aiheuttamista toimenpiteistä ammattikorkeakoulussa. LAB-ammattikorkeakoulu oli edellisen viikon perjantaina tehnyt päätöksen siirtyä etäopiskeluun ja -työskentelyyn 16.3.2020 lähtien LUT-konsernin yhteisen linjauksen mukaisesti.

Lisäksi katsauksessa tarkasteltiin opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa käytävien sopimusneuvottelujen sisältöä. Uuden sopimuskauden neuvottelujen perusteella vuoden alussa aloittaneen LAB-ammattikorkeakoulun AMK-tutkintokatto nousee 300 tutkinnolla nykyiseen verrattuna. Tämän perusteella hallitus päätti nostaa vuonna 2020 aloittavien opiskelijoiden kokonaismäärää.

LAB-ammattikorkeakoulu profiloituu vahvasti työelämän innovaatiokorkeakouluna tavoitteenaan lisätä työpaikkojen ja korkeasti koulutettujen määrää työelämässä. Tämä tarkoittaa toiminnassa uuden yrittäjyyden ja LAB-lähtöisten spin offien tukemista käytettävissä olevin keinon. Hallitus linjasi toiminnan periaatteita, joiden pohjalta ryhdytään valmistelemaan tarkempia ohjeita.

LAB-ammattikorkeakoulun vararehtorit, Merja Heino ja Henri Karppinen, esittelivät omissa katsauksissaan LAB-ammattikorkeakoulun koulutuksen ja TKI-toiminnan strategisen kehittämisen toimenpiteitä.

Tulevaisuuteen suuntautuvien toimenpiteiden lisäksi kokouksen yhtenä keskeisenä aiheena oli Lahden ammattikorkeakoulun vuoden 2019 toimintakertomus ja tilinpäätös. Vuonna 2019 Lahden ammattikorkeakoulun liikevaihto oli 38,7 miljoonaa euroa, josta opetus- ja kulttuuriministeriön perusrahoitus oli 30 miljoonaa euroa ja ulkopuolisen rahoituksen tuotot 8,7 miljoonaa euroa. Liikevaihto laski 1,4 miljoonaa euroa vuoden 2018 tasosta. Ammattikorkeakoulun kokonaiskulut olivat 39,3 miljoonaa euroa ollen vuoden 2018 tasolla.  Liikevoitto jäi 0,6 miljoonaa euroa tappiolle. Tilikauden kokonaistulosta vahvisti sijoitustoiminnan markkinahintaan arvostaminen ja tilikausi päätyi 0,5 miljoonaa euroa voitolle.

Vuosi 2019 oli Lahden ammattikorkeakoululle monien muutosten aikaa: fuusiovalmistelut Saimaan ammattikorkeakoulun kanssa, tukipalveluiden liiketoimintasiirto sekä uuden LAB-ammattikorkeakoulun rakentaminen.  Yhtenä keskeisenä tavoitteena oli tuloksellisuuden ylläpitäminen haastavassa muutostilanteessa. Tutkintomäärässä (yhteensä 855 AMK-tutkintoa ja 172 ylempää AMK-tutkintoa) LAMK jäi hieman tavoitteestaan, sen sijaan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnalle sekä julkaisutoiminnalle asetetut tavoitteet ylitettiin selvästi.

Vuonna 2018 tehdyn markkinakartoituksen perusteella LAB-ammattikorkeakoulu on päätynyt hankkimaan talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät sekä tarvittavat palvelut Certia Oy:ltä. Hallitus päätti kokouksessa Certian osakkeiden ostamisesta. Hallituksen kokouksessa käsiteltiin myös LAB-ammattikorkeakoulun riskienhallintaa riskiraportin avulla sekä tarkasteltiin sijoitusstrategian päivittämistä.

Seuraava hallituksen kokous on suunnitelmien mukaan kesäkuussa, jolloin on myös tarkoitus pitää LAB-ammattikorkeakoulun ja LUT-yliopiston hallitusten yhteiskokous.

 

Lisätietoja:

Hallituksen puheenjohtaja Juha-Matti Saksa, puh. 0400 166 659
Toimitusjohtaja, rehtori Turo Kilpeläinen, puh. 044 708 5085

Tilaa uutiskirje!

» LABin uutiskirje tarjoaa uusimmat kuulumiset suoraan sähköpostiisi kerran kuukaudessa. 

» Hakijan uutiskirjeestä saat sähköpostiisi ajankohtaiset tiedot ja vinkit hakemiseen sekä valintaan liittyvissä asioissa.