Hyvinvointi

Edistämme yksilöiden ja yhteisöjen hyvinvointia kokonaisvaltaisesti ja vaikuttavasti. Kehitämme ihmislähtöisiä palveluinnovaatioita ja digitaalisia ja teknologisia ratkaisuja hyvinvoinnin tueksi ja edistämme niiden soveltamista ja hyödyntämistä eri käyttöympäristöissä. Vahvistamme hyvinvointiliiketoimintaa ja yrittäjyyttä.

Kärkemme on ihmislähtöiset hyvinvoinnin digitaaliset ja teknologiset ratkaisut, joiden käyttöönotossa ja kehittämisessä olemme innovatiivinen kumppanisi.

Teemamme ovat:

 • Hyvinvointia liikkumisesta ja elinympäristöstä

  • Kehitämme fyysistä aktiivisuutta tukevia ja luonnon hyvinvointivaikutuksiin ja kulttuuriin perustuvia hyvinvointi- ja matkailupalveluja sekä hyvinvointia edistäviä rakennettuun ympäristöön liittyviä ratkaisuja esteettömyys ja ekologinen kestävyys huomioiden.

 • Osallisuuden edistäminen ja turvallinen arki

  • Edistämme sosiaalisen osallisuuden, yhdenvertaisuuden ja moninaisuuden toteutumista yhteiskunnassa, vahvistamme työllisyyttä ja työssä jaksamista sekä kehitämme ratkaisuja turvallisen arjen ja itsenäisen asumisen tueksi sekä köyhyyden ja yksinäisyyden torjuntaan. 

 • Terveyden edistäminen ja älykäs omahoito

  • Edistämme terveiden elämäntapojen omaksumista, vahvistamme terveyden edistämisen toimintatapoja ja kliinistä osaamista sekä kehitämme ja tuemme älykkäiden ratkaisujen käyttöönottoa erilaisia innovaatioympäristöjä hyödyntäen.

 • Toimivat palveluketjut

  • Tuemme vaikuttavien ja kustannustehokkaiden hyvinvointipalvelujen kehittämistä mukaan lukien liikkuvat ja kotiinvietävät palvelut ja hoitologistiikka. Kehitämme tiedolla johtamista ja asiakas- ja palveluohjauksen toimintatapoja ja edistämme monialaista ja moniammatillista yhteistyötä. Vahvistamme hyvinvointialan liiketoimintaa ja yrittäjyyttä eri ekosysteemeissä.