Hoitotyö

Hoitotyö


Työterveyshuoltoon pätevöittävä koulutus terveydenhoitajille ja fysioterapeuteille, 15 op | 28.9.2023 - 12.4.2024 | Verkkototeutus ja Lahti
Sairaanhoitajan lääkkeenmäärääminen, 45 op | 25.1.2024 - 31.3.2025 | Lahti

LAB Erikoistunut osaaja -koulutukset

Sinulle, joka haluat laajentaa ja syventää osaamistasi. Uusimman tutkimustiedon ja toimintatapojen kriittinen tarkastelu laajentavat asiantuntijuutta ja luovat uutta ymmärrystä työskentelyyn. Haluat verkostoitua ja kehittää sekä mahdollisesti kouluttaa ja opastaa muita.

Suolistosairauksien hoitotyöhön erikoistunut osaaja, 30 op | 8.11.2023 - 13.11.2024 | Lahti
Munuaispotilaan hoitotyöhön erikoistunut osaaja, 30 op | 23.1.2024 - 21.1.2025 | Lahti
Kliinisesti erikoistunut osaaja - Uroterapia, 30 op | 13.3.2024 - 6.2.2025 |  Lahti, osin verkkototeutus
Anestesiahoitotyöhön erikoistunut osaaja, 30 op | 14.3.2024 - 13.3.2025 | Lahti

LAB Osaaja -koulutukset

Sinulle, joka haluat ymmärtää ja osata enemmän. Haluat olla ammattitaidossasi edelläkävijä asiakaskohtaisen tiedon käytössä ja soveltamisessa. Työsi edellyttää vaativan tason kliinistä tietotaitoa sekä kykyä tehdä itsenäisiä päätöksiä näyttöön perustuen.

Lapsipotilaan ensihoito -osaaja, 10 op | 7.11.2023 - 7.5.2024 | Lappeenranta, osin verkkototeutus
Hoitologistiikka osaaja, 15- 20 op | 16.11.2023 - 16.5.2024 | Verkkototeutus

LAB Klinikat

Sinulle, joka tarvitset substanssiin liittyvää täsmäkoulutusta tai ajankohtaista osaamisen päivitystä. Haluat uusimman tietotaidon nopeasti käyttöön asiakastyöhön. Menetelmä- ja käytäntölähtöistä osaamista heti sovellettavissa työhösi.

Digitaalinen hoidon tarpeen arvioinnin ABC | 26. - 27.9.2023 | Verkkototeutus
Haavanhoidon ABC | 10.10. - 16.11.2023  | Lahti
Imetysohjaaja | 31.10–14.11.2023 | Verkkototeutus
Ikääntyneen yleistilan laskun arvioinnin ABC | 9. - 22.11.2023 | Verkkototeutus
Ikääntymisen vaikutus toimintakykyyn ja tasapainoon – arviointi ja harjoittaminen | 16.11.2023 | Lahti 
GAS - Tavoitteen asettamisen ja saavuttamisen arvioinnin menetelmä, 3 op | 23.11. - 14.12.2023 | Verkkototeutus
Vaikuttava ja ratkaisukeskeinen tiimityö ensihoidossa ja akuuttialueella | 16. - 18.1.2024 | Lappeenranta
Huumeiden käyttäjien tunnistaminen sekä puheeksi ottaminen terveydenhoitajan työssä | 23. - 24.1.2024 | Verkkototeutus
Työyhteisön työkykyjohtamisen ABC | 8. - 9.2.2024 | Verkkototeutus
Hypotermiapotilaan hoito, skills-station | 27.3.2024 | Lahti
Psykososiaalisten kuormitustekijöiden arviointi ja hallinta | 18. - 19.4.2024 | Lahti

Muu koulutustarjonta

Auktorisoitu uroterapeutti tentti | syksyllä 2023

Työyhteisön valmennuspalvelut ja tilattavat koulutukset

Tarjoamme myös räätälöityjä valmennus- ja koulutuspalveluja. Ota yhteyttä, suunnitellaan sinunkin työyhteisöllesi sopiva koulutus- ja kehittämispaketti.

Esimerkkejä palveluistamme, joista voimme muokata yrityksellesi tai organisaatiollesi sopivan kokonaisuuden:

Katso myös!

Ota yhteyttä!

Ann-Nina Maksimainen
Asiakkuuspäällikkö
Hyvinvointi ja terveys
ann-nina [dot] maksimainenatlab [dot] fi
Stina Lensu
Asiakkuuspäällikkö
Hyvinvointi ja terveys
stina [dot] lensuatlab [dot] fi
Edla Mursinoff
Asiakkuuspäällikkö
Hyvinvointi ja terveys
edla [dot] jaaskelainenatlab [dot] fi
Minna Kämäri
Koulutussihteeri, täydennyskoulutus
minna [dot] kamariatlut [dot] fi
Pia Ahonen
Koulutussihteeri, täydennyskoulutus
pia [dot] ahonenatlut [dot] fi