Fysioterapia ja kuntoutus

 

Fysioterapia ja kuntoutukset

Työterveyshuoltoon pätevöittävä koulutus terveydenhoitajille ja fysioterapeuteille, 15 op | 28.9.2023 - 12.4.2024 | Verkkototeutus ja Lahti

LAB Erikoistunut osaaja -koulutukset

Sinulle, joka haluat laajentaa ja syventää osaamistasi. Uusimman tutkimustiedon ja toimintatapojen kriittinen tarkastelu laajentavat asiantuntijuutta ja luovat uutta ymmärrystä työskentelyyn. Haluat verkostoitua ja kehittää sekä mahdollisesti kouluttaa ja opastaa muita.

Urheilufysioterapiaan erikoistunut osaaja, 30 op | 18.8.2023 - 17.5.2024 | Lahti
TULE-fysioterapiaan erikoistunut osaaja, 30 op | Lahti | 2.4.2024 - 29.4.2025

LAB Osaaja -koulutukset

Sinulle, joka haluat ymmärtää ja osata enemmän. Haluat olla ammattitaidossasi edelläkävijä asiakaskohtaisen tiedon käytössä ja soveltamisessa. Työsi edellyttää vaativan tason kliinistä tietotaitoa sekä kykyä tehdä itsenäisiä päätöksiä näyttöön perustuen.

Varhaiskasvatuksen digitutor, 5op | verkkototeutus | 25.9. - 30.11.2023

LAB Klinikat

Sinulle, joka tarvitset substanssiin liittyvää täsmäkoulutusta tai ajankohtaista osaamisen päivitystä. Haluat uusimman tietotaidon nopeasti käyttöön asiakastyöhön. Menetelmä- ja käytäntölähtöistä osaamista heti sovellettavissa työhösi.

Niskan vaivat - miten jaotella, tutkia ja hoitaa? | 21. - 22.8.2023 | Lahti
Raskausajan ja synnytyksen jälkeinen liikunta - miten ohjata turvallisesti? | 14.9.2023 | Lahti
Purentaelimistön toimintahäiriöiden (TMD) tutkiminen ja hoito fysioterapiassa | 28. - 29.9.2023 | Lahti
Polvivamman ja -leikkauksen jälkeinen fysioterapia | 2. - 3.10.2023 | Lahti
Kivun ja liikkumisen pelon hoito psykofyysisen fysioterapian keinoin | 10. - 11.10.2023 
Visuovestibuloproprioseptinen näkökulma fysioterapiassa. Keskilinjan toiminnanhäiriöt | 12. - 13.10.2023 | Lahti
Vatsan alueen leikkauksen postoperatiivinen fysioterapia | 3.11.2023 | Lahti
Eri päänsärkytyyppien fysioterapeuttinen tutkiminen ja kuntoutus | 9. - 10.11.2023 | Lahti
Kinesioteippauksen perusteet | 13.11.2023 | Lahti
Äkillisen aivovaurion fysioterapia - painotuksena lievemmät aivovammat ja aivoverenkiertohäiriöt | 15.11.2023 | Lahti
Ikääntymisen vaikutus toimintakykyyn ja tasapainoon – arviointi ja harjoittaminen | 16.11.2023 | Lahti 
Olkapäävamman tai -leikkauksen jälkeinen fysioterapia ja harjoittelu | 21. - 22.11.2023 | Lahti
GAS - Tavoitteen asettamisen ja saavuttamisen arvioinnin menetelmä, 3 op | 23.11. - 14.12.2023 | Verkkototeutus

Muu koulutustarjonta

Tehokas ja tuloksellisesti toimiva työyhteisö; tunnista, toimi ja saa aikaan muutosta | 5.9.2023| Lahti

Työyhteisön valmennuspalvelut ja tilattavat koulutukset

Tarjoamme myös räätälöityjä valmennus- ja koulutuspalveluja. Ota yhteyttä, suunnitellaan sinunkin työyhteisöllesi sopiva koulutus- ja kehittämispaketti.

Esimerkkejä palveluistamme, joista voimme muokata yrityksellesi tai organisaatiollesi sopivan kokonaisuuden:

Katso myös

Ota yhteyttä!

Ann-Nina Maksimainen
Asiakkuuspäällikkö
Hyvinvointi ja terveys
ann-nina [dot] maksimainenatlab [dot] fi
Stina Lensu
Asiakkuuspäällikkö
Hyvinvointi ja terveys
stina [dot] lensuatlab [dot] fi
Edla Mursinoff
Asiakkuuspäällikkö
Hyvinvointi ja terveys
edla [dot] jaaskelainenatlab [dot] fi
Minna Kämäri
Koulutussihteeri, täydennyskoulutus
minna [dot] kamariatlut [dot] fi
Pia Ahonen
Koulutussihteeri, täydennyskoulutus
pia [dot] ahonenatlut [dot] fi