Insinööri (AMK)

Lisätietoja hakemisesta ja valintaperusteista

Hakijapalvelut
Lappeenrannan kampus
040 480 9970
hakijapalvelutatlab [dot] fi
Avainsanat

Konetekniikan insinööri on luovan suunnittelun uranuurtaja

Konetekniikan insinöörinä olet luovan suunnittelun ja tuotekehityksen asiantuntija. Voit työskennellä esimerkiksi kone-, koneautomaatio- tai laitesuunnittelijana, tuotekehitysinsinöörinä tai teollisuuden palvelujen asiantuntijana. Työllistymismahdollisuudet ovat hyvät, sillä alan osaajista on Suomessa jo pulaa.

Konetekniikan koulutuksessa yhdistyvät teoria ja käytäntö. Opinnoissa saat vahvan koneteknisen perusosaamisen ja opit tuottamaan innovaatioita sekä energia- ja materiaalitehokkaita ratkaisuja ja vientiliiketoimintaa.

Konetekniikan insinöörikoulutusta järjestetään sekä Lahden että Lappeenrannan kampuksilla. Voit valita suuntautumisvaihtoehdoksesi joko kone- ja tuotesuunnittelun tai koneautomaation.

Mikäli olet kiinnostunut kansainvälisistä työtehtävistä, voit suorittaa osan opinnoistasi myös LAB-ammattikorkeakoulun englanninkielisessä Mechanical Engineering and Production Technology -koulutuksessa.

Lisätietoja hakemisesta ja valintaperusteista

Hakijapalvelut
Lahden kampus
044 708 1385 tai 044 708 1386
hakijapalvelutatlab [dot] fi
Avainsanat

Konetekniikan insinööri on luovan suunnittelun uranuurtaja

Konetekniikan insinöörinä olet luovan suunnittelun ja tuotekehityksen asiantuntija. Voit työskennellä esimerkiksi kone-, koneautomaatio- tai laitesuunnittelijana, tuotekehitysinsinöörinä tai teollisuuden palvelujen asiantuntijana. Työllistymismahdollisuudet ovat hyvät, sillä alan osaajista on Suomessa jo pulaa.

Konetekniikan koulutuksessa yhdistyvät teoria ja käytäntö. Opinnoissa saat vahvan koneteknisen perusosaamisen ja opit tuottamaan innovaatioita sekä energia- ja materiaalitehokkaita ratkaisuja ja vientiliiketoimintaa.

Konetekniikan insinöörikoulutusta järjestetään sekä Lahden että Lappeenrannan kampuksilla. Voit valita suuntautumisvaihtoehdoksesi joko kone- ja tuotesuunnittelun tai koneautomaation.

Mikäli olet kiinnostunut kansainvälisistä työtehtävistä, voit suorittaa osan opinnoistasi myös LAB-ammattikorkeakoulun englanninkielisessä Mechanical Engineering and Production Technology -koulutuksessa.

Lisätietoja hakemisesta ja valintaperusteista:

Hakijapalvelut
Lahden kampus
044 708 1385 tai 044 708 1386
hakijapalvelutatlab [dot] fi
Avainsanat

Puutekniikan insinööri on teollisuuden ammattilainen

Uusiutuva ja luonnonmukainen puu on arvostettu raaka-aine niukkenevien luonnonvarojen maailmassa. Puutekniikan insinöörinä työskentelet esimerkiksi sahateollisuuden tai rakennus- ja huonekaluteollisuuden suunnittelu- ja johtotehtävissä.

Puutekniikan insinööriopinnoissa yhdistyvät teoria, käsillä tekeminen ja käytännönläheiset projektit. Perehdyt puutuoteteollisuuden tuotantomenetelmiin, tuotekehityksessä tarvittavaan suunnitteluun sekä uusiin, työelämässä hyödyllisiin työskentelytapoihin.

LAB-ammattikorkeakoulussa opiskelijat ovat mukana kehittämässä innovaatioita – eli puualan ja koko Suomen tulevaisuutta. Lahti on luonteva paikka puutekniikan opiskeluun, sillä alueella toimii Suomen monipuolisin puutuoteteollisuuden keskittymä. Harjoittelet työelämää varten esimerkiksi projekteissa, jotka toteutetaan tiiviissä yhteistyössä alan johtavien yritysten kanssa – kenties tulevalla työpaikallasi. Yhteistyöprojektit ovat mahdollisuuksia, joista kannattaa ottaa hyöty irti.

Voit suunnata opintojasi esimerkiksi suunnitteluun, myyntiin tai johtamiseen. Puukaupallinen linja mahdollistaa opintojen täydentämisen kaupallisilla opinnoilla. Opinnot antavat valmiudet myös yrittäjänä toimimiseen. Opiskelu on joustavaa, ja voit valita päivä- tai monimuoto-opiskelun.

Lisätietoja hakemisesta ja valintaperusteista:

Hakijapalvelut
Lahden kampus
044 708 1385 tai 044 708 1386
hakijapalvelutatlab [dot] fi
Avainsanat

Kiertotalouden ammattilaiseksi

Viisas resurssien käyttö hillitsee ilmastonmuutosta. Tarvitsemme kiertotaloutta, jossa luonnonvaroja käytetään tehokkaasti ja kestävästi. Energia- ja ympäristötekniikan insinöörinä olet ympäristö-, energia- ja resurssitehokkuuden asiantuntija. Suunnittelet ja toteutat asiakkaillesi erilaisia ratkaisuja sekä edistät yhdyskuntien elinvoimaisuutta. Opinnoissasi painottuvat kiertotalouden ratkaisut ja kestävä kaupunkiympäristö.

Voit syventyä opinnoissasi yhdyskuntasuunnitteluun tai energia- ja ympäristötekniikkaan. Yhdyskuntasuunnittelun opinnoissa opit kehittämään rakennettua ympäristöä ja luomaan edellytyksiä kiertotalouden toteutumiselle. Tutustut ympäristöinvestointeihin, suunnitteluohjelmistoihin ja kaavoituksen menetelmiin, ja opit parantamaan yhdyskuntarakenteen energiatehokkuutta. Osaat kehittää yhdyskuntia kestävästi alueen, palvelut ja asiakkaat huomioiden.

Energia- ja ympäristötekniikan opinnoissa erikoistut ympäristö-, energia- ja materiaalitekniikan menetelmiin ja opit toimimaan oman alasi asiantuntijana monialaisissa tiimeissä ja erilaisissa työympäristöissä. Tärkeää osaamista työurallasi ovat muun muassa resurssitehokkaat menetelmät ja ratkaisut, uusiutuva energia, ympäristönäytteenotto, pilaantuneen maan kunnostusprosessi ja vesienkäsittelyn perustekniikoiden hallinta.

Energia- ja ympäristötekniikan opiskelu on käytännöllistä ja opintoihin kuuluu myös yhteistyöprojekteja yritysten ja julkisten organisaatioiden kanssa. Opinnot antavatkin erinomaiset verkostot ja työkalut kiertotalouden kehittämistehtäviin yrityksissä, julkisella sektorilla tai yrittäjänä.

Koulutusala

Lisätietoja hakemisesta ja valintaperusteista

Hakijapalvelut
Lahden kampus
044 708 1385 tai 044 708 1386
hakijapalvelutatlab [dot] fi
Avainsanat

Puutekniikan insinööri on teollisuuden ammattilainen

Uusiutuva ja luonnonmukainen puu on arvostettu raaka-aine niukkenevien luonnonvarojen maailmassa. Puutekniikan insinöörinä työskentelet esimerkiksi sahateollisuuden tai rakennus- ja huonekaluteollisuuden suunnittelu- ja johtotehtävissä.

Puutekniikan insinööriopinnoissa yhdistyvät teoria, käsillä tekeminen ja käytännönläheiset projektit. Perehdyt puutuoteteollisuuden tuotantomenetelmiin, tuotekehityksessä tarvittavaan suunnitteluun sekä uusiin, työelämässä hyödyllisiin työskentelytapoihin.

LAB-ammattikorkeakoulussa opiskelijat ovat mukana kehittämässä innovaatioita – eli puualan ja koko Suomen tulevaisuutta. Lahti on luonteva paikka puutekniikan opiskeluun, sillä alueella toimii Suomen monipuolisin puutuoteteollisuuden keskittymä. Harjoittelet työelämää varten esimerkiksi projekteissa, jotka toteutetaan tiiviissä yhteistyössä alan johtavien yritysten kanssa – kenties tulevalla työpaikallasi. Yhteistyöprojektit ovat mahdollisuuksia, joista kannattaa ottaa hyöty irti.

Voit suunnata opintojasi esimerkiksi suunnitteluun, myyntiin tai johtamiseen. Puukaupallinen linja mahdollistaa opintojen täydentämisen kaupallisilla opinnoilla. Opinnot antavat valmiudet myös yrittäjänä toimimiseen. Opiskelu on joustavaa, ja voit valita päivä- tai monimuoto-opiskelun.

Koulutusala

Lisätietoja hakemisesta ja valintaperusteista:

Hakijapalvelut
Lahden kampus
044 708 1385 tai 044 708 1386
hakijapalvelutatlab [dot] fi
Avainsanat

Tietotekniikan insinööriä tarvitaan kaikkialla

Digitaaliset palvelut ovat osa arkea, ja niiden toimivuus nousee tulevaisuudessa yhä keskeisempään rooliin. Tieto- ja viestintätekniikan insinöörinä kehität ja toteutat käyttäjälähtöisiä palveluita ja niiden toimintaan tarvittavia järjestelmiä. Tieto- ja viestintätekniikan osaamista tarvitaan lähes kaikilla aloilla, ja voit työllistyä erilaisiin tehtäviin niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin.

Opintojesi alussa opiskelet ohjelmistojen kehittämistä, teknistä visualisointia sekä tietoverkkoja ja teollista internetiä (IoT, Internet of Things) monipuolisesti. Sen jälkeen valitset suuntautumisvaihtoehdoksesi mediatekniikan, ohjelmistotekniikan tai IoT:n ja tietoverkot.

Mediatekniikassa opit parantamaan käyttökokemusta visuaalisen ja graafisen ilmeen avulla. Opiskelet esimerkiksi 3D-mallinnusta ja animaatiota. Opinnot antavat perusvalmiudet myös pelialalla työskentelyyn. Ohjelmistotekniikassa opit suunnittelemaan ja toteuttamaan verkkopohjaisia palveluita eri päätelaitteille sekä huomioimaan käyttäjäkokemuksen niin peleissä kuin perinteisissä www-palveluissakin.

IoT ja tietoverkot -suuntautumisvaihtoehdossa rakennat vikasietoisiin tietoverkkoihin perustuvia digitaalisia palveluita. Perehdyt pilvipalveluiden, virtualisoinnin, sulautettujen järjestelmien ja teollisen internetin erityispiirteisiin.

Tieto- ja viestintätekniikan insinöörikoulutus toteutetaan kokonaan verkossa. Opinnot järjestetään digiajan uusimpia työkaluja hyödyntäen, ja samalla opit myös toimimaan verkossa aktiivisesti ja yhteisöllisesti. Opiskelu on paikasta riippumatonta ja itsenäisempää kuin kampuksella opiskelu, mutta opintoihin kuuluu myös opetusryhmän yhteisiä, aikataulun mukaisia oppimissessioita.

Koulutusala

Lisätietoja hakemisesta ja valintaperusteista:

Hakijapalvelut
Lappeenrannan kampus
040 480 9970
hakijapalvelutatlab [dot] fi
Avainsanat

Rakennetun ympäristön suunnittelija ja ylläpitäjä

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinöörit ovat tärkein ammattikunta kestävän, puhtaan, esteettömän ja hyvinvointia edistävän elinympäristön luomisessa ja ylläpitämisessä.

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinöörinä ymmärrät rakennetun ympäristön kokonaisuuden ja hallitset rakentamisen tekniikan ja talouden. Osaamisesi kulmakiviä ovat rakentamisen tekninen perusta, talouden hallinta ja projektien johtaminen. Osaat työskennellä kansainvälisessä ympäristössä, neuvotella ja viestiä ammatillisissa tilanteissa sekä toimia nopeasti muuttuvassa ympäristössä.

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutuksesta valmistut insinööriksi joko talonrakennusalan tai infra-alan suunnittelu-, johtamis- ja kehittämistehtäviin. Opintoihisi kuuluu rakennesuunnittelua, talonrakentamista sekä liikenneväylien, vesihuoltoverkkojen ja maa-, ympäristö- ja kalliorakentamisen opintoja. Käytännön työssä tarvitset lisäksi kirjallista ja suullista esitystaitoa sekä vuorovaikutustaitoja. Tietomallien kanssa työskentely on osa arkipäivääsi.

LAB-ammattikorkeakoulusta valmistuneet rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinöörit toimivat vaativissa asiantuntija- ja projektin- johtotehtävissä yksityisellä ja julkisella sektorilla. Työtehtäviä ovat esimerkiksi suunnittelija, rakennuttaja tai projekti-, työmaa- tai tuotantopäällikkö. Myös yrittäjyys on yksi uravaihtoehto.