Varhaiskasvatuksen digiosaaja -webinaari

Tapahtuma-aika
23.11.2021 12.00–14.00
Tapahtuman sijainti
Zoom
Digittääkö? Mitä teidän digiasioille kuuluu varhaiskasvatuksessa?

Varhaiskasvatuksen digiosaaja -webinaari

Kaikilla lapsilla tulisi olla pienestä pitäen tasavertaiset mahdollisuudet oppia ja kehittää tieto- ja viestintäteknologista osaamista sekä monilukutaidon ja uusien teknologioiden osaamista varhaiskasvatuksessa. Aktiiviseen digikansalaisuuteen ohjaavan osaamisen edistämisessä varhaiskasvatuksella on merkittävä rooli, kun tavoitteena on osallisuus ja toimijuus digitaalisessa yhteiskunnassa. Miten varhaiskasvatuksen henkilöstön osaaminen tukee tulevaisuuden digi-ihmisiä?

Tavoite

Edistää lasten digitaitoja varhaiskasvatuksessa.

Kenelle?

Varhaiskasvatuksen opettajat ja muu henkilöstö sekä varhaiskasvatuksen asiantuntijat.

Koulutuspäivä

23.11.2021 klo 12.00 - 14.00

Sisältö

LAB-ammattikorkeakoulu, LUT-yliopisto, LUMA-keskus Saimaa ja Turun yliopisto järjestävät yhteistyössä Opetushallituksen Uudet lukutaidot -hankkeen kanssa kaikille avoimen webinaarin henkilöstön digiosaamisen edistämisen tueksi. Tutustu hankkeeseen tarkemmin: https://uudetlukutaidot.fi/

Lasten elinikäinen tieto- ja viestintäteknisten taitojen ja monilukutaidon oppiminen alkavat varhaiskasvatuksessa. Ensikosketus digitaaliseen mediaan tapahtuu jo vauvaikäisenä, ja kolmevuotiaana lapsen oma mediamaku alkaa vahvistua. Monilukutaito sekä tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen ovat osa lasten elämää ja erilaisissa digitaalisissa ympäristöissä toimimisen harjoittelu on varhaiskasvatuksen tehtävä (Vasu 2019).

KeyNote puhujien aiheina ovat muun muassa monilukutaito varhaiskasvatuksessa sekä varhaiskasvatuksen hyvä pedagoginen toiminta lasten digitaitojen kehittymisen tukena.

Webinaarin kulku:

Webinaarin avaus
Päivi Leppänen, OPH

Monilukutaito varhaiskasvatuksessa
Minna Koponen, ZHAW Zurich University of Applied Sciences

Lasten aloitteellisuus ja digiosaaminen hyvän pedagogisen toiminnan perustana
Kirsi Rehunen, Taipalsaaren kunta

Tauko

Teemakeskustelu
Fasilitaattorina Johanna Naukkarinen LUMA-keskus Saimaa. Keskustelijoina opetusneuvos Heidi Sairanen, OPH sekä Minna Koponen ja Kirsi Rehunen

Varhaiskasvatuksen digiosaajaksi
LAB, LUT, Turun yliopisto

Päätössanat
Päivi Leppänen, OPH

Tule kuuntelemaan asiantuntijoita ja helpota digiähkyä. Löydä oma sisäinen digisi.

Asiantuntijat

KeyNote puhuja KT Minna Koponen on asiantuntija mediakasvatuksen saralta. Hän kehitti tuoreessa väitöskirjassaan 2020 käytännönläheisiä menetelmiä monilukutaidon ja kulttuurienvälisen vuorovaikutuksen edistämiseen. Tavoitteena oli tehdä näkyväksi yksilön omaa suhdetta mediaan, sekä ohjata tunnistamaan erilaisten medioiden vaikutuksia arkeemme, että arvioimaan vastaanotetun informaation merkityksiä.

KeyNote puhuja Kirsi Rehunen on varhaiskasvatuksen opettaja, esiopettaja ja teknologiakasvatuksen tietokirjailija. Hän on kehittänyt ja ideoinut digitaitojen kehittämiseen hyvää pedagogista toimintaa käytännön varhaiskasvatustyössä.

Muuta tärkeää

https://www.luma.fi/opettajille/

https://mfg40.fi/3d-tulostuksen-tutorkoulutus

https://mfg40.fi/tiede-ja-teknologiakasvatuksen-merkitys-korostuu-poikkeusoloissa//

Ilmoittautuminen

Ilmoittautumisaika 28.9. - 9.11.2021

llmoittaudu webinaariin tästä Ilmoittaudu

HUOM! Linkki ei toimi Internet Explorer selaimessa. 


Pidätämme oikeuden kurssin muutoksiin tai sen perumiseen.

Kysy lisää!

Minna Markkanen
Lehtori
minna [dot] markkanenatlab [dot] fi