Kuva
JATKO_Tulevaisuusajattelu ja ennakointi

Tulevaisuusajattelun ja ennakoinnin aamupäivä

Tapahtuma-aika
9.3.2022 09.00–12.00
Tapahtuman sijainti
Zoom
Mitä hyötyä on ennakoinnista? 

Tulevaisuuksia on useita, tässä valmennuksessa pohdimme miten trendit vaikuttavat tulevaisuuden työelämään. Käymme läpi megatrendejä, ajankohtaisia ilmiöitä, työelämään liittyviä ideoita ja ajatuksia, joita kohti olemme menossa. Miten ne näyttäytyvät jatkuvan oppimisen kannalta? 

Työelämä on pirstaloitunutta, ja kaikkien pitää päivittää tietojaan ja osaamistaan. Alaa saatetaan vaihtaa useita kertoja elämän aikana. Työelämä on muuttunut ja tulee muuttumaan, siihen vaikuttavat yhä vaikeammin ennustettavat yhteiskunnan muutokset. Etätyö on lisääntynyt ja sen myötä on tullut uusia haasteita vuorovaikutuksessa ja oppimisessa. Yhä kompleksisempi maailma edellyttää jatkuvaa oppimista ja uusia työelämän taitoja.  

Tapahtumassa synnytetään ymmärrystä minkä asioiden pitää muuttua, että päästään kohti toivottuja tulevaisuuksia. Käyttäytymisen ja kulutuskäyttäytymisen muutokset ja niiden vaikutukset tulevat tutuiksi. Ennakointi auttaa katsomaan maailmaa laaja-alaisemmin ja se auttaa näkemään mahdollisuuksia oman laatikon ulkopuolelta. Ennakointi auttaa tekemään tulevaisuuteen suuntautuvia päätöksiä.  

Valmennuksesta saat mukaasi työkaluja askelten ottamiseen kohti tulevaisuusajattelua.   

Asiantuntijana valmennuksessa toimii trendianalyytikko ja ennakoinnin asiantuntija  Susanna Björklund. 

Ilmoittautuminen 7.3 mennessä. 

Lähetämme ilmoittautuneille Zoom-linkin ennen tapahtumaa.  

____________________________________________________________________________________________________________________

Valmennus on osa Muotoilukoulutuksen ja työelämän jatkuva vuorovaikutus ja oppiminen (JATKO) -projektin koulutuspilotteja.

JATKO-projektissa kehitetään ketterä, helposti muunneltava ja monistettavissa oleva täydennyskoulutustarjonta, jonka avulla voidaan päivittää Päijät-Hämeen yritysten ja organisaatioiden työntekijöiden osaaminen vastaamaan tulevaisuuden työelämän haasteita.Täydennyskoulutuksen avulla myös työelämän ulkopuolella olevat työnhakijat voivat päivittää omaa osaamistaan.