Kuva
Tulevaisuusaamu: Kestävyysnäkökulmia tulevaisuuden työelämään -banneri

Tulevaisuusaamu – Kestävyysnäkökulmia tulevaisuuden työelämään

Tapahtuma-aika
22.3.2023 09.00–11.00
Tapahtuman sijainti
Zoom
LAB:n rooli
Miten pk-yritys voi valjastaa kestävyyden omaa liiketoimintaa uudistavaksi tai tukevaksi voimaksi?

Webinaarissa tarkastellaan tulevaisuuden työelämän teemaa kolmesta kestävyysnäkökulmasta. Miten uudet palvelut rakennetaan vahvuuksista ponnistaen? Millainen on henkilöstön rooli kestävyyshaasteisiin vastaamisessa? Onko vastuullisuus arvona kilpailutekijä, jopa mielekkään työn edellytys? Yrityspuheenvuoro kuvaa uuden, kestävää kehitystä tukevan liiketoiminnan luomista omassa yrityksessä. Asiantuntijan herättelypuheenvuoro hahmottelee tulevaisuuden työtä ja sen tekijöitä valottaen työelämään siirtyvän sukupolven odotuksia ja toisaalta kestävyysongelmien tuomia haasteita. Tutkijapuheenvuoro puolestaan käsittelee työpaikkojen ilmastotyötä.

Yrityspuheenvuoro: "Kestävyys strategiana ja työyhteisö vahvuutena”
Tuomas Korkiakangas, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy

Tuomas Korkiakangas toimii nyt neljättä vuotta Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksella Palvelupäällikkönä yrityksille suunnatuissa palveluissa. Hänen vastuualueenaan on asiantuntijapalveluiden myynti, sekä palveluiden kehitys.

Puheenvuorossa Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus jakaa kokemuksiaan näistä ajankohtaisista kysymyksistä. Vastaamme siihen, miten arvolähtöinen yritys on kasvanut kolmessakymmenessä vuodessa yli 1,5 miljoona asiakaskäyntiä ja -kohtaamista vuosittain mahdollistavaksi kiertotaloustaloksi, joka tarjoaa tavaroiden uudelleenkäytön rinnalla ympäristökasvatus- ja asiantuntijapalveluita. Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus oli Keskuskauppakamarin Vuoden vastuullisuusteko -kilpailun finalisti vuonna 2022.

Asiantuntijapuheenvuoro: ”Työelämä kestävyysmurroksessa: Työterveyslaitoksen Ilmastonmuutos ja työ -työntekijäkyselyn tuloksia”
professori Arto O. Salonen

Professori Arto O. Salosen asiantuntijuus liittyy kestävään hyvinvointiin. Hän työskentelee Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden laitoksella ja on Suomen kestävän kehityksen asiantuntijapaneelin jäsen.

Ennen työn tarkoituksena oli toimeentulon turvaaminen. Niin on vieläkin, mutta nykyään työtä tehdään myös siksi, että hyvinvointiyhteiskunnan rakenteita saadaan ylläpidettyä. Tulevaisuudessa kaiken työn pitää olla merkitykselliseksi koettua työtä. Pelkkä palkka ei enää motivoi. Siksi tulevaisuudessa jokaisen ihmisen ja organisaation tekemistä läpäisee kestävyysosaaminen eli ratkaisujen hakeminen ilmastonmuutokseen, lajikatoon ja luonnonvarojen hupenemiseen. Jos organisaatio ei tunnista hyvään tulevaisuuteen tähtäävää tarkoitustaan yhteiskunnassa, saattavat työntekijät kokea työnsä turhaksi.

Tutkijapuheenvuoro: ”Kestävyys strategiana ja työyhteisö vahvuutena”
Tutkija Fanni Moilanen, Työterveyslaitos

Tutkija Fanni Moilanen työskentelee Työterveyslaitoksessa ilmastonmuutokseen ja vihreään siirtymään liittyvien aiheiden parissa. Hän tekee väitöskirjaa Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa, joka käsittelee kestävyysmurroksia ja työelämää.