Kuva
Työpajakuva ja hankelogot

Stereotypioista vapaita valintoja -etätyöpaja opettajille ja opinto-ohjaajille

Tapahtuma-aika
29.4.2021 13.00–16.00
Tapahtuman sijainti
Verkkotapahtuma
Stereotypioista vapaita valintoja -työpajassa opitaan sukupuolisegregaatiosta, sukupuolitietoisesta ohjauksesta ja keinoista käsitellä tasa-arvoa ja sukupuolten eriytymistä alavalinnoissa toiminnallisesti erilaisten harjoitteiden kautta. Saat ideoita tasa-arvon edistämiseen omassa työssäsi, kuulet kokemuksia nuorten tasa-arvoisempia koulutusvalintoja tukevasta työstä ohjaus- ja opetustyön kentältä ja pääset kokeilemaan työkaluja sukupuolitietoiseen ohjaukseen ja segregaation purkamiseen. Saat käyttöösi työpajan sisältöä käsittelevän materiaalipaketin. Tervetuloa mukaan!

Ohjelma 29.4.2021 klo 13-16:
13:00-13:15 Tervetuloa ja alustus työpajaan
13:15-14:15 Puhetta ammateista (Sinä osaat-hanke)
14:15-14:30 Tauko
14:30-15:00 Sukupuolisegregaation termit tutuiksi seikkailukasvatuksen avulla (opettaja Jaana Räisänen, Itä-Suomen yliopiston harjoittelukoulu)
15:00-15:45 Harjoitteet pienryhmissä (Roolipeli-hanke)
15:45-16:00 Opitun reflektointi ja loppusanat

Työpaja järjestetään Zoom-videokokouksena.


Työpajan järjestävät yhteistyössä alojen sukupuolen mukaista eriytymistä purkavat Roolipeli- ja Sinä osaat! Tytöt ja teknologia -hankkeet. Lisätietoja hankkeista:
o    Roolipeli-hanke: lab.fi/projekti/roolipeli
o    Sinä osaat! Tytöt ja teknologia -hanke: sinaosaat.fi

Mikä sukupuolisegregaatio? Koulutusalojen ja ammattien sukupuolisegregaatio eli sukupuolen mukainen eriytyminen on Suomessa vahvaa. Tasa-ammateissa, joissa eri sukupuolta olevien osuus ammattiryhmissä toimivista on 40-60 %, työskentelee vain noin 9 % työllisistä. Esimerkiksi terveys- ja sosiaaliala on naisvaltainen ja tekniikka miesvaltainen ala. Alojen sukupuolittuminen kaventaa yksilöiden valintamahdollisuuksia, ylläpitää sukupuolistereotypioita ja voi johtaa opintojen keskeyttämiseen. Työelämässä se näkyy sukupuolten palkkaeroina, joidenkin alojen työvoimapulana ja työttömyytenä sekä organisaatioiden heikentyneenä kykynä vastata asiakkaiden tarpeisiin.

Lisätietoja työpajasta:

Maisa Anttila
TKI-asiantuntija
maisa [dot] anttilaatlab [dot] fi