Kuva
Painelaitekoulutus 28.8.

Skaala-koulutus / Painelaitekoulutus osa 1

Tapahtuma-aika
28.8.2020 12.00–16.00
Tapahtuman sijainti
LAB ammattikorkeakoulu
Yliopistonkatu 36, 53850 Lappeenranta / Verkko-osallistuminen
Painelaitteiden lujuuslaskentakoulutus on suunnattu perustiedot omaaville pk-yrityksissä työskenteleville suunnittelijoille ja lujuuslaskijoille, jotka haluavat laajentaa osaamistaa haastavampiin mitoituksiin. Koulutussarja käsittää kolme osaa, joista ensimmäinen on 28.8. Koulutukseen osallistujilla on mahdollisuus vaikuttaa tulevien osien koulutussisältöön.
Lähiopetus on LAB-ammattikorkeakoulun Lappeenrannan kampuksella, mutta koulutukseen voi osallistua myös etäyhteydellä.

Skaala-koulutukset ovat kone-, metalli-, sähkö-, energia-, prosessi-, teknologia- ja ohjelmistoteollisuuden pk-yrityksille suunniteltuja täydennyskoulutuksia. Koulutukset ovat osallistujille maksuttomia, mutta kerryttävät yritysten deMinimis-tukea (181 € / 4 h koulutuskerta).

Lisätietoja tästä ja muista koulutuksista: www.skaala-koulutukset.fi
Tapahtuman agenda

Keskeinen sisältö

Sisältö muodostuu johdannosta + osallistujien toiveiden ja tarpeiden mukaan koostetuista 2-3 syventävästä aihealueesta.  Syventäviä aihealueita voivat olla esim:

  • analyyttinen mitoitus (säiliöt: vaipat, päädyt, yhteet, kannet), toleranssit, korroosiovara, kompensaatiomenetelmä
  • elementtimenetelmän (FEM) hyödyntäminen: eri menetelmät lineaarisesta epälineaariseen
  • lineaarinen ja epälineaarinen FEM: jännitysten luokittelu
  • lommahdus ja stabiliteettitarkastelut: analyyttinen / lineaarinen FEM / epälineaarinen FEM
  • painelaitteiden väsyminen
  • lämpötilan vaikutukset (korkeat lämpötilat / viruminen, matalat lämpötilat alle -100 °C)
  • putkistojen analyysit ja mitoitus
  • painelaitteiden korjaukset, muutokset ja kestoikämääritykset: lainsäädäntö, ohjeistus ja laskennan toteutus
  • painelaitteiden dynaaminen käyttäytyminen, mm. värähtely, maanjäristysmitoitus, kiihtyvyyskuormitukset

Osallistujat voivat myös esittää omia toivomuksia syventäviksi aihealueiksi.

Neea Similä
TKI-asiantuntija
neea [dot] similaatlab [dot] fi