Kuva
ARVO-TUHKA-projektin loppuseminaari

ARVO-TUHKA-projektin loppuseminaari

Tapahtuma-aika
8.12.2020 12.00–16.00
Tapahtuman sijainti
Microsoft Teams
LAB:n rooli
Tervetuloa!

Tilaisuudessa käydään läpi ARVO-TUHKA projektin tuloksia, MARA-asetusta
(VNA 843/2017) ja lainsäädäntöä, tuhkan maarakennuskäyttöön
liittyviä käytännön haasteita ja mahdollisuuksia sekä tuhkatien vesi- ja
kantavuustutkimusten tuloksia.
Lisäksi esitellään Materiaalitori-palvelun käyttöä tuhkien hyötykäytön
edistämisessä ja jätemateriaalin hyödyntämistä maarakentamisessa.

OHJELMA:


12.00 Tilaisuuden avaus
Sanna-Mari Wallin, LAB-ammattikorkeakoulu


12.10 MARA-asetus
Jani Salminen, Syke


12.30 Jätemateriaalin hyödyntäminen maarakentamisessa,
Case Taraste
Petri Järvensivu, Tarasten kiertotalousalue Oy


13.30 Tuhkan hyödyntämisen kehittyminen ja lainsäädännön
reunaehdot

Emmi Pajunen, Pirkanmaan ELY-keskus


14.00 Tauko


14.15 Materiaalitori osana tuhkien parempaa hyötykäyttöä
Ilkka Hippinen, Motiva


14.45 Tuhkan käytön ympäristövaikutukset ja vaikutukset
tien kantavuuteen

Samuli Joensuu, Tapio Oy


15.15 Tuhkan maarakentamisen haasteet ja mahdollisuudet
Sanna-Mari Wallin, LAB-ammattikorkeakoulu


15.45 Loppusanat ja tilaisuuden päätös


16.00 Tilaisuus päättyy

Tilaisuus järjestetään osana LAB ammattikorkeakoulun hallintoimaa ARVO-TUHKA – Tuhkan maarakentamisen uudet arvoketjut –projektia,
jonka tavoitteena on tuottaa tietoa ja osaamista uuden lainsäädännön mukaisista mahdollisuuksista hyödyntää tuhkaa maarakennustoiminnassa
ja edistää tähän liittyvää yhteistyötä, vähähiilistä toimintatapaa ja liiketoimintamahdollisuuksia Päijät-Hämeen maakunnassa.

Tilaisuus on maksuton!

Ilmoittautuminen 4.12.2020 mennessä

Sanna-Mari Wallin
TKI-asiantuntija
sanna-mari [dot] wallinatlab [dot] fi