Kuva
AirBNB infoilta

AIRBNB infoilta

Tapahtuma-aika
22.3.2021 17.30–19.30
Tapahtuman sijainti
Teams-verkkoalusta
Tervetuloa AIRBNB -infoiltaan 22.3.21 klo 17.30-19.30 teamsin välityksellä.
Illan aikana pääsette sisälle majoituspalvelun mahdollisuuksiin vinkkien ja käytännön ohjeiden avulla. Kuulemme myös Kymiringillä tapahtumien kanssa toimivan Ring Race Club:n edustajan ajatuksia mitä isot tapahtumat vaativat majoituksen osalta. Kokemusasiantuntijoiden avulla päästään aiheessa pintaa syvemmälle.

ILLAN OHJELMA:

AIRBNB – majoitus ja mahdollisuudet
Salla Jutila, Lapin Yliopisto:
Airbnb ja muut matkailun jakamistalous-alustat antavat kenelle tahansa mahdollisuuden osallistua matkailijoiden palvelemiseen. Airbnb-majoittajaksi tai -elämysten tarjoajaksi alkamisessa on kuitenkin monia huomioon otettavia asioita, joita esityksessä käydään mahdollisuuksien ja käytännön ohjeiden lisäksi läpi.

HOUKUTTELEVA MAJOITUSILMOITUS
Kaisa Tuominen Maallemuuttajat 2030 -hankkeesta kertoo, millainen majoitusilmoituksesta kannattaa kirjoittaa, jotta se olisi asiakkaan näkökulmasta informatiivinen ja houkutteleva.

KYMIRING & RING RACE CLUB – suurien tapahtumien majoitustarve
Jarkko Niemelä: Ring Race Club on iittiläinen moottorikerho, joka tekee tiivistä yhteistyötä mm. KymiRingin kanssa. Moottoriurheiluharrastuksen edistäminen kuuluu oleellisena osana kerhon toimintaan. Kerho järjestää ajoharjoittelutapahtumia Kymiringillä, joka voi tulevaisuudessa tuoda alueelle suurenkin majoitustarpeen.

KOKEMUSASIANTUNTIJAT
- Riina Lindström kertoo majoituskokemuksistaan Hollolan kirkonkylällä.
- Tiia Valkeapää tarjoaa majoitusta muun muassa AirBnB:n välityksellä Kouvolan Hartolassa.

Linjoille on tervetulleita kaikki aiheesta kiinnostuneet.
Illan anti on maksuton. Voit liittyä infoluennolle oheisella linkillä:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2E4NDIxMjAtOWViMC00YzMwLWI2YWUtMTA4NTZlMzYwYjA2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226f501320-f5f1-4800-bd8e-c8c217dc3cdf%22%2c%22Oid%22%3a%22787cd185-2bd1-4d14-80da-f723544c53bc%22%7d

Mikäli sinulla ei ole Teams-verkkoalustaa asennettuna, pääset helposti liittymään kokoukseen seuraavasti:
1. Kopioi oheinen linkki selaimen osoiteriville
2. Valitse Liity Vieraana
3. Kirjoita nimesi
4. Paina Liity vieraana
Suositeltava selain on Chrome ja kännykälläkin pääsee osallistumaan. Kokouksen aikana voit
kommentoida suoraan chattiin tai nostaa käden pystyyn, niin saat äänesi paremmin kuuluviin.
Mikrofoni kannattaa pitää kiinni silloin, kun muut puhuu.

Illan järjestää yhteistyössä Kymenlaakson Kylät ry, Päijät-Hämeen Kylät, Heimohautomo, Maallemuuttajat 2030 -hanke ja Ring Race Club.