SYKÄYS

Sykäys -hanke on ESR-rahoitteinen hanke, jonka tarkoituksena on tukea nuoria työttömiä työllistymistaitojen kehittymisessä ja pääosin liikuntaseuroja, mutta myös sote-järjestöjä ja pieniä sote-alan yrityksiä työllistämistaitojen kehittymisessä.

Hanke on syntynyt tarpeesta kehittää uusia keinoja nuorten työllistämiseksi. Etelä-Karjalassa (EKLU) ja Kymenlaaksossa (KYMLI) tehtyjen esiselvitysten mukaan 30-40 urheiluseuralla on potentiaalia palkata työntekijöitä pysyvästi. Tarvetta palkkaamiseen on em. useammilla seuroilla. Hankkeen aikana edistetään näiden tahojen kohtaantoa ja pyritään tätä kautta luomaan uusia työllistymisen mahdollisuuksia.

Sykäys -hankkeen hallinnoijana toimii LAB-ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajina Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry. sekä Kymenlaakson liikunta ry.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Käynnissä
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
ESR 2014-2020 Flat Rate
LABin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Hyvinvointi
Painoala
Hyvinvoinnin palveluinnovaatiot
Tavoitteet
Hankkeen kokonaistavoitteena on:
- Työnhakijoiden valmiudet työllistymiseen vahvistuu ja tätä kautta työllistyminen on helpompaa.
- Liikuntaseurojen, sote-alan järjestöjen ja pienten hyvinvointialan yritysten osaaminen työllistämisessä vahvistuu ja tätä kautta syntyy uusia työsuhteita.

Hankeen alatavoitteita ovat:
- Työhön siirtymisen hidasteet työnhakijan ja työntekijän näkökulmasta tunnistetaan.
- Nuoret saavat tukea työllistymistaitojen saavuttamisessa ja työllistymisessä.
- Liikuntaseurojen, järjestöjen ja yritysten työnantajavalmiuksien ja työn muotoilun osaaminen kehittyy.
- Hankkeen tuottamia työkaluja ja malleja hyödynnetään jatkossa hankkeen jälkeen.
Tavoitteiden toteutuminen
Hankkeen puoliväliin mennessä on selvitetty työllistämisen ja työllistymisen esteiden juurisyyt ja niistä on koottu raportti. Juurisyykyselyiden tuloksista nousseita asioita on käytetty niin työnhakijoiden kuin työllistäjienkin valmennuksissa.

Hankkeen aikana on käynnistetty sekä Etelä-Karjalassa että Kymenlaaksossa liikuntaseurojen kaksi vuotta kestävä valmennuskokonaisuus, jonka tavoitteena on kehittää seurojen toimintaa. Lisäksi yksittäisiä tahoja on valmennettu työllistämiseen liittyvissä kysymyksissä.

Nuorten työttömien valmennuksia on toteutettu niin ryhmämuotoisesti kuin yksilöllisestikin. Erityisesti yksilöllisisitä valmennuksista on saatu hyviä kokemuksia (onnistuneita työkokeiluita) ja osallistujat ovat antaneet hyvää palautetta.
Hankkeen vaikuttavuus
Hankkeen tuloksena syntyy:
- Kuvaus työllistymisen ja työllistämisen esteiden vähentämisestä kohderyhmässä. Tämä antaa työkaluja kohdennetun valmennuksen tueksi hankkeen aikana ja sen jälkeen.

- Työnhakijoiden ja työnantajien taidot ja valmius työnhakemiseen ja työllistämiseen ovat parantuneet. Tämä luo uusia työpaikkoja.

- Uusia työkaluja ja -menetelmiä työllistymisen esteiden poistamiseen on syntynyt. Tämä antaa monipuolisia työkaluja niin työnhakijoiden kuin työllistäjienkin parissa työskenteleville tahoille.

- Yhdistyksille (erityisesti liikuntaseuroille) on syntynyt keskitetty työllistämispalvelun tietopankki, mikä helpottaa työllistäessä tiedon löytämistä ja soveltamista.

- Uusia työkokeilupaikkoja, palkkatukipaikkoja, oppisopimuspaikkoja ja työsuhteita on syntynyt hankkeen aikana ja syntyy hankkeen jälkeen. Osallistujilla on parantuneet valmiudet työllistynmiseen ja työllistämiseen. Lisäksi liikuntaseurojen rooli mahdollisena työnantajana on vahvistunut Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa.
Projektipäällikkö