Minun tieni kokemusasiantuntijaksi

Kokemusasiantuntijat toimivat järjestöissä ja palvelujärjestelmässä hyvin erilaisissa rooleissa ja tehtävissä esimerkiksi kouluttajina, tiedottajina, kehittäjinä ja arvioijina. Osa kokemusasiantuntijoista toimii ryhmien ja yksilöiden kanssa vertaisohjaajina ja tukihenkilöinä. Hankkeen aikana koulutetaan kokemusasiantuntijoita toimimaan sosiaali- ja terveysalan kentällä alan ammattilaisten kanssa. Hankkeen päättyessä kokemusasiantuntijoilla on valmiuksia kouluttaa sosiaali- ja terveysalan opiskelijoita.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Päättynyt
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
ESR 2014-2020 Flat Rate
LABin rooli
Osatoteuttaja
Yksikkö
Hyvinvointi
Painoala
Hyvinvoinnin palveluinnovaatiot
Tavoitteet
Hankkeen tavoitteena on edistää kokemusasiantuntijatoimintaa ja tehdä se tunnetuksi Päijät-Hämeen alueen sosiaali- ja tervydenhuollossa ja koulutuksessa. Keskeisenä tavoitteena on kokemusasiantuntijuuden tuominen osaksi sosiaali- ja terveyspalveluiden ja koulutuksen suunnittelua, kehittämistä, toteuttamista ja arviointia. Samalla lisätään yhteistyötä kunnallisen, yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa ja edistetään kokemusasiantuntijatoiminnan verkostoitumista ja lisätään kokemusasiantuntijoiden osallisuutta. Tärkeänä tavoitteena on myös vaikuttaa asenteisiin ja ehkäistä leimautumista.
Tavoitteiden toteutuminen
Kokemusasiantuntijoiden osaamisen hyödyntäminen on lisääntynyt sosiaali- ja terveysalankoulutuksen suunnitelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Hankkeen aikana on kehitetty yhteistyössä Klubitalon hankkeen työntekijöiden ja kokemusasiantuntijoiden kanssa uusia koulutuksen toteuttamisen muotoja. Kokemusaasiantuntijoiden rooli koulutuksessa on vahvistunut ja heidän työllistymistä on tuettu.
Hankkeen vaikuttavuus
Hankkeen tuloksena syntyy Päijät-Hämeeseen pysyvä kokemusasiantuntijamalli mielenterveys- ja päihdealalle ja oppilaitoksiin. Mallin mukaan kokemusasiantuntijoiden osaamista hyödynnetään laajasti niin sosiaali-ja terveyslan kentällä kuin opetuksessa. Malli vahvistaa kokemusasiantuntijuuden asemaa ja sillä on työllistävä vaikutus, mikä luo edellytykset siirtyä palveluita käyttävän roolista aktiivisen toimijan rooliin.
Projektipäällikkö
Helena Sillanpää
Lehtori
helena [dot] sillanpaaatlab [dot] fi