BASCIL - Innovative Solutions Enhancing Sustainable Culinary Tourism Services Through Diversification In Rural Food Production Sector

Kuva
Kuva omenoita kuljettavasta rekasta kauniin vihreässä maisemassa
Lähiruoantuottajat tarvitsevat innovatiivisia ja käytännönläheisiä ratkaisuja ruokamatkailun palvelusuunnitteluun, jotka vastaavat kuluttajien erityistarpeisiin ja odotuksiin pandemian jälkeisellä aikakaudella. Palvelut voivat sisältää maatilakierroksia, ruoanlaittopajoja, maistelua, pop-up-kahviloita, maatilaravintoloita, tuotepaketteja jne. Pientuottajien kyky saada riittävästi näkyvyyttä ja huomiota matkailumarkkinoilla on yleensä hyvin rajallinen.

Hankkeen tavoitteena on parantaa maaseudun lähiruoantuottajien resilienssiä ja kestävää kasvua monipuolistamalla heidän elinkeinotoimintaansa ruokamatkailun alalla. Sen avulla he voivat:
1) itsenäistyä pitkistä ja nykyään hauraammista arvoketjuista;
2) parantaa taloudellista suorituskykyä, koska lyhentyneet arvoketjut vaikuttavat positiivisesti kannattavuuteen;
3) rakentaa yhteistyössä muiden maaseudun pk-yritysten, verkostojen ja sidosryhmien kanssa loppuasiakkaille lisäarvoa tarjoavaa lähiruokaekosysteemiä.

Jaettu ylikansallinen tietämys ja yhdessä toteutettu innovaatioprosessi tuottavat kestävän ja siirrettävän mallin kokonaisvaltaiseksi ratkaisuksi paikallisten ruoantuottajien ja verkostojen erilaisiin riskeihin koko Itämeren alueella (BSR). Käsittelemällä samankaltaisia ongelmia ja analysoimalla yhdessä erilaisia mahdollisuuksia, vahvuuksia ja puutteita syntyy synergiaa, joka mahdollistaa kohderyhmille yhteisen (mutta joustavan) ratkaisun, joka voidaan siirtää eri maaseutualueille Itämeren alueella.

Projektikumppanit ja sidosjärjestöt suunnittelevat ja pilotoivat yhdessä innovatiivisen käytännön ratkaisun perinteisen ruokatuotannon ja ruokamatkailun yhdistämiseen, joka sisältää kaksi pääelementtiä:
1) Käytännön menetelmiä ja työkaluja kulinaarisen matkailun palvelusuunnitteluun, joka on suunnattu paikallisille ruoantuottajille yritystason innovatiivisuuteen.
2) Käytännön menetelmiä ja työkaluja yhteisten matkailutuotteiden tehokkaaseen markkinointiin paikallisten/alueellisten/temaattisten gastromatkojen, kulinaaristen reittien, sisältöjen, paikallisten ruokien muodossa
ristiinmyyntiä edistävät paketit jne. Painopiste on innovatiivisissa lähestymistavoissa potentiaalisten vierailijoiden tavoittamiseksi sekä perinteisten ja digitaalisten muotojen ruokatapahtumat/näytökset, virtuaalikierrokset/kartat, sosiaalisen median kampanjat, kilpailut/palkinnot, alueelliset erityistuotteet, "ruokalähettiläät" jne.

Hankkeiden tuotoksilla on ylikansallista merkitystä, koska ne ovat vapaasti saatavilla ja sovellettavissa laajemmalle joukolle monipuolistamisesta kiinnostuneita elintarvikealan pientuottajia, mikä vahvistaa heidän kestävyyttään. Itämeren alueen maaseutualueita ei tällä hetkellä tunneta kovinkaan hyvin kulinaarisena matkailukohteena kaikkialla Euroopassa. Ruoantuottajien aktiivinen osallistuminen ruokamatkailuun on erinomainen tilaisuus tehdä alueesta näkyvämpi ja houkuttelevampi vierailijoille.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Käynnissä
Toteutusalue
Kansainvälinen
Rahoitus
Interreg Baltic Sea Region 2021-2027
LABin rooli
Osatoteuttaja
Yksikkö
Liiketoiminta
Painoala
Innovaatiot
Projektissa tapahtuu

Tule keskustelemaan projektitiimin kanssa yrityksesi kehitysmahdollisuuksista

 

Ruoantuottajia haetaan mukaan projektiin laajentamaan omaa yritystoimintaa

Projektipäällikkö
Minna Ahlstén
Asiantuntija
minna [dot] ahlstenatlab [dot] fi