ASynRo - Aksiaalisesti laminoitu synkronireluktanssikoneen roottori

ASynRo-projektissa kehitetään ja kaupallistetaan Lappeenrannan-Lahden teknillisessä yliopistossa suunniteltua suurnopeussähkökoneen roottoria. Projekti toteutetaan yhteistyössä LUT-yliopiston kanssa, siten että LUT vastaa teknologian kehityksestä ja LAB-ammattikorkeakoulu innovaation kaupallistamisesta.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Päättynyt
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
BF TUTL
LABin rooli
Osatoteuttaja
Yksikkö
Teknologia
Painoala
Innovaatioiden kaupallistaminen
Tavoitteet
Kaupallistamisen tavoitteet jakautuvat liiketoiminnan ulkoisiin tekijöihin ja sopivan liiketoimintamallin löytämiseen. Nämä tavoitteet eivät ole kuitenkaan erillisiä toisistaan, vaan täydentävät toisiaan päätavoitteen, innovaation kaupallistamisen, saavuttamiseksi.

Liiketoiminnan ulkoisissa tekijöissä tavoitteena on kartoittaa liiketoimintaympäristö mahdollisimman perusteellisesti, siten että arvoketjun toimijat ja niiden valtasuhteet voidaan tunnistaa tehokkaasti. Tällä tavoin saadaan muodostettua selkeä ja kattava kokonaiskuva, jonka pohjalta voidaan arvioida kannattavaa arvoketjuun sijoittumista ja sen vaatimia toimenpiteitä.

Sopivan liiketoimintamallin löytäminen tukeutuu vahvasti liiketoimintaympäristön kartoitukseen ja tavoitteena on saada aikaan malli, jolla uuden teknologian kaupallistaminen voidaan aloittaa. Eri liiketoimintamalleja tullaan arvioimaan ja samalla selvitetään mahdollisia yhteistyön muotoja. Yhteistyöverkoston rakentaminen onkin vahvasti osana tätä osaa projektista ja tavoitteena on muodostaa vahva yhteistyöverkosto kaupallistamisen tukemiseksi.
Kaikkien näiden toimien ja tavoitteiden pääasiallinen tarkoitus on mahdollistaa innovaation kaupallistaminen, siten että projektin loputtua syntyisi uutta liiketoimintaa.
Projektipäällikkö
Pauliina Poso
TKI-asiantuntija
pauliina [dot] posoatlab [dot] fi
Yhteistyössä

Aiheesta muualla

Projektin tavoitteesta kaupallistaa innovaatio startupin kautta voi lukea lisää aiheesta kirjoitetusta blogista.

Sijainti