Palvelumuotoilu

Palvelumuotoilu on tulevaisuusorientoitunutta ihmis- ja käyttäjälähtöistä suunnittelua. Muotoilun avulla kehitetään palveluita, rakennetaan identiteettiä sekä ratkotaan moniulotteisia ongelmia.

Koulutuksen ytimenä on luova ongelmanratkaisukyky ja opinnoissa painotetaan läpileikkaavaa ja laaja-alaista taitoa tarkastella suunnittelukohdetta monipuolisesti. Työskentelyn tavoitteena on kehittää uusia ratkaisuja yhteistyössä erilaisten ihmisten, tiimien ja organisaatioiden kanssa.

Palvelumuotoilun tarkoituksena on kehittää ja sujuvoittaa esimerkiksi erilaisia palveluita, tiloja tai tuotteita erityisesti käyttäjän näkökulmasta. Palvelumuotoilija varmistaa, että asiakaskokemus on miellyttävä ja käyttäjä on koko sujuvan asioinnin ajan perillä siitä, mitä kulloisenakin hetkenä tapahtuu. Palvelumuotoilua voidaan siis hyödyntää lähes millä alalla tahansa, aina pelifirmoista arkkitehtipalveluihin, verkkokauppoihin ja kaupunkisuunnitteluun.

Koulutuksessa keskitytään palveluiden ja niihin liittyen tuotteiden ja tilojen suunnitteluun sekä soveltavaan tutkimukseen. Keskeisinä tarkastelunäkökulmina ovat käyttäjälähtöisyys, toiminnallinen ja esteettinen laatu sekä kestävä kehitys. Opiskelu, kuten muotoilijan työkin, on vahvasti tulevaisuusorientoitunutta. Suoritat suuren osan opinnoistasi työskentelemällä aidoissa yritysyhteistyöprojekteissa.

Palvelumuotoilun opinnoissa korostuu muotoiluosaamisen ja prosessinhallintataitojen merkitys. Koulutus keskittyy ihmisen tarpeiden tunnistamiseen ja sitä kautta käyttäjälähtöisten palveluiden sekä strategioiden kehittämiseen.

Opinnoissasi perehdyt käyttäjälähtöiseen muotoiluun ja monitilalliseen suunnitteluun, jossa kehität ratkaisuja rakennettuun ympäristöön sekä digitaalisiin ympäristöihin kuten mobiilisovelluksiin ja lisättyihin todellisuuksiin (XR, AR, VR). Koulutuksessa sukelletaan kaupunkimuotoiluun, ihmislähtöisen suunnittelun teoriaan ja menetelmiin sekä tehdään oikeita kehitysprojekteja aidoissa ympäristöissä yhteissuunnittelun keinoin.

 

Palvelumuotoilun ennakkotehtävät

Tutustu tehtävänantoihin huolellisesti, tee ja palauta kaikki kolme ennakkotehtävää. Tehtävät palautetaan sähköisesti: valokuvaa tai skannaa paperille tekemäsi työt.

1. Kenkäkaupan palvelupolku

Laadi sarjakuva tai kuvasarja, joka kertoo asiakkaan kokemuksen vaelluskenkien ostamisesta. Tarinassasi tulee olla vähintään kolme värillistä ruutua. Minkälaisia palvelutilanteita ja tunteita tarinasi hahmo kokee?

Toteutus: Toteutustapa vapaa (esimerkiksi käsin piirretty, valokuviin perustuva kollaasi tai tietokoneella toteutettu kuva), ruudut voivat sisältää tekstiä

Arviointiperusteet: Luovuus, visualisointitaito, tarinallistamisen kyky

 

2. Piirustustehtävä: Minun paikkani

Jaa A3-paperi kahteen osaan. Piirrä kuva sinulle tärkeästä paikasta. Piirrä toinen kuva samasta paikasta sen jälkeen, kun se on jotenkin muuttunut. Kirjoita kuvien välillä yksi sana, joka kuvaa tapahtunutta muutosta.
Kuvaa tai skannaa piirroksesi tiedostoksi.

Toteutus: A3-kokoinen piirustus lyijykynää käyttäen. Kuvaa tai skannaa piirroksesi tiedostoksi.

Arviointiperusteet: Piirustustaito, sommittelu, ilmaisullinen ote, kekseliäisyys

 

3. Motivaatiokirje

Kirjoita motivaatiokirje.

Voit kirjoittaa muun muassa:

Miksi haluat opiskelemaan juuri palvelumuotoilua?

Miksi juuri sinut tulisi valita opiskelijaksi Muotoiluinstituuttiin?

Mitä voisit omalla persoonallasi ja osaamisellasi tuoda uuden vuosikurssin ryhmädynamiikkaan?

Mikä on sinun intohimosi palvelumuotoilun suhteen? Mitä haluaisit erityisesti olla ammattilaisena kehittämässä ja luomassa?

Voit myös lyhyesti kertoa mitä odotat koulutukselta. 

Toteutus: 500–2000:n merkin pituinen teksti.

Arviointiperusteet: Kirjallinen ilmaisu, käsitys ammattialasta, hakijan motivaatio opiskeluun

 

Perehdy ennakkotehtävien palautusohjeisiin ja palauta tehtävät yhteishakua tehdessäsi.