Palvelumuotoilu

Palvelumuotoilu on tulevaisuusorientoitunutta ihmis- ja käyttäjälähtöistä suunnittelua. Koulutuksen ytimenä on luova ongelmanratkaisukyky ja opinnoissa painotetaan läpileikkaavaa ja laaja-alaista taitoa tarkastella suunnittelukohdetta monipuolisesti. Työskentelyn tavoitteena on kehittää uusia ratkaisuja yhteistyössä erilaisten ihmisten, tiimien ja organisaatioiden kanssa. 

Palvelumuotoilun tarkoituksena on kehittää ja sujuvoittaa esimerkiksi erilaisia palveluita, tiloja tai tuotteita erityisesti käyttäjän näkökulmasta. Palvelumuotoilija varmistaa, että asiakaskokemus on miellyttävä ja käyttäjä on koko sujuvan asioinnin ajan perillä siitä, mitä kulloisenakin hetkenä tapahtuu. Palvelumuotoilua voidaan siis hyödyntää lähes millä alalla tahansa, aina pelifirmoista arkkitehtipalveluihin, verkkokauppoihin ja kaupunkisuunnitteluun.

Koulutuksessa keskitytään palveluiden ja strategioiden sekä niihin liittyvien tuotteiden, tilojen ja palvelujen suunnitteluun ja soveltavaan tutkimukseen. Keskeisinä tarkastelunäkökulmina on käyttäjälähtöisyys, toiminnallinen ja esteettinen laatu sekä kestävä kehitys. Opiskelu, kuten muotoilijan työkin, on vahvasti tulevaisuusorientoitunutta. Suoritat suuren osan opinnoistasi työskentelemällä aidoissa yritysyhteistyöprojekteissa.

Palvelumuotoilun opinnoissa painotetaan kaupunkiympäristön tila- ja virtuaalikokemusten merkitystä hyvän käyttäjäkokemuksen toteutumisessa. Työskentelyssä korostuu muotoiluosaamisen ja prosessinhallintataitojen merkitys. Opinnoissa sukelletaan ihmislähtöisen suunnittelun teoriaan ja menetelmiin sekä tehdään oikeita kehitysprojekteja aidoissa ympäristöissä yhteissuunnittelun keinoin.

Opinnoissasi perehdyt käyttäjälähtöiseen muotoiluun ja monitilalliseen suunnitteluun, jossa kehität ratkaisuja rakennettuun ympäristöön, verkko- ja mobiiliympäristöön sekä lisättyihin todellisuuksiin (AR, VR). Palvelumuotoilun koulutus keskittyy ihmisen tarpeiden tunnistamiseen ja sitä kautta käyttäjälähtöisten palveluiden sekä strategioiden kehittämiseen.

Opintojen aikana kehität erilaisissa suunnittelutehtävissä ratkaisuja käyttäjien henkilökohtaisten, sosiaalisten ja kulttuuristen tarpeiden ja toiveiden mukaan. Huomioit muotoilu- ja suunnittelutyössä lisäksi ympäristön asettamat vaatimukset ja haasteet.

Aiemmin vastaavan koulutuksen nimenä on ollut Kokemus- ja palvelumuotoilun koulutus.

 

Palvelumuotoilun ennakkotehtävät

Tutustu tehtävänantoihin huolellisesti, tee ja palauta kaikki kolme ennakkotehtävää. Tehtävät palautetaan sähköisesti: valokuvaa tai skannaa paperille tekemäsi työt.

1. Motivaatiokirje

Kirjoita motivaatiokirje.

Voit kirjoittaa muun muassa:

  • Miksi haluat opiskelemaan juuri palvelumuotoilua?

  • Miksi juuri sinut tulisi valita opiskelijaksi Muotoiluinstituuttiin?

  • Mitä voisit omalla persoonallasi ja osaamisellasi tuoda uuden vuosikurssin ryhmädynamiikkaan?

  • Mikä on sinun intohimosi palvelumuotoilun suhteen? Mitä haluaisit erityisesti olla ammattilaisena kehittämässä ja luomassa?

  • Voit myös lyhyesti kertoa mitä odotat koulutukselta.

Toteutus: Noin 500 - 2000:n merkin pituinen teksti.
Arviontiperusteet: kirjallinen ilmaisu, käsitys ammattialasta, hakijan motivaatio opiskeluun

2. Noutoravintolan palvelupolku

Laadi sarjakuva tai kuvasarja, joka kertoo asiakkaan kokemuksen nykyaikaisen noutoravintolan palvelusta. Tarinassasi tulee olla vähintään kolme värillistä ruutua. Minkälaisia palvelutilanteita ja tunteita tarinasi hahmo kokee?

Toteutus: toteutustapa vapaa (esimerkiksi käsinpiirretty, valokuviin perustuva kollaasi tai tietokoneella toteutettu kuva), ruudut voivat sisältää tekstiä
Arviointiperusteet: luovuus, visualisointitaito, tarinallistamisen kyky

3. Piirustustehtävä: kaupunkitila

Piirrä lyijykynällä perspektiivinäkymäpiirustus kotikaupunkisi torista.
Kuvaa tai skannaa piirroksesi tiedostoksi.

Toteutus: Vaakasuuntainen A3-kokoinen piirustus lyijykynää käyttäen. Kuvaa tai skannaa piirros tiedostoksi. 
Arviointiperusteet: piirustustaito, ilmaisullinen ote, kekseliäisyys

 

Perehdy ennakkotehtävien palautusohjeisiin ja palauta tehtävät yhteishakua tehdessäsi.