Yhteiskunnallinen muutos ja tulevaisuuden ennakointimenetelmät

Kurssin tavoitteena on esitellä erilaisia tulevaisuuden tutkimuksen lähestymistapoja ja mahdollisuuksia hyödyntää alan tutkimusmenetelmiä ryhmätöissä ja yksilöllisissä harjoitustöissä. Yhteiskunnan historiallisia muutoksia esitellään ja niiden pohjalta analysoidaan nykytilannetta sekä tunnistetaan megatrendien ja -trendien vaikutuksia työelämään. Tulevaisuuden tutkimuksen menetelmiä kuten tulevaisuuspyörä ja skenaarioiden laatiminen esitellään ja sovelletaan harjoitustöihin.
Toteutusaika
01.03.2023 - 30.05.2023
Laajuus
5 opintopistettä
Opetuskieli
Suomi
Toteutustapa
Verkko-opiskelu
Paikka

LAB-ammattikorkeakoulu, verkkokampus


KOULUTUSTASO
YAMK-tasoinen opinto

Hinta
75 euroa (alv 0 %)
Tavoitteet
Opiskelija osaa
- kuvata tulevaisuudentutkimuksen näkökulmia ja käsityksiä yhteiskunnan muutosprosesseista
- käyttää tulevaisuudentutkimuksen menetelmiä ja soveltaa niitä valittuun kohteeseen
- kehittää omaa ammatillista ajatteluaan ja työskentelyään tulevaisuudentutkimuksen avulla ja kuvata sen sovelluskohteita
Toteutustapa ja opetusmenetelmät
Ennakkotehtävä, kontaktipäivät verkossa 17.3. ja 27.3. klo 9-16. Luennot, työpajatyöskentelyä ja lopputehtävä. Opintojakso järjestetään samanaikaisesti vastaavan englanninkielisen opintojakson LA00BQ02-3004 Societal change and future foresight methods kanssa. Opetuskieli englanti ja suomi, materiaalit molemmilla kielillä.
Edeltävät opinnot/lähtötaso
Ei edellytä edeltävää osaamista.
Ryhmäkoko
Avoimen AMK:n opiskelijoille varataan viisi paikkaa.
Opiskelumateriaali
Julkaistaan Moodlessa.
Lähiopetuspäivät
17.3.2023 09.00–16.00
31.3.2023 09.00–16.00
Opettaja
Eeva Aarrevaara, Juha Roslakka
Arviointiasteikko
1-5
Muuta tärkeää

Läsnäolo kontaktipäivinä (verkossa) erittäin suositeltavaa, koska niiden aikana tehdään ryhmätöitä.

Oppimisympäristö 
Moodle toimii opintojakson materiaalipankkina, keskustelu- ja tehtäväalustana. Zoom-yhteys on käytössä kontaktipäivinä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus
Opintojakson laajuus 5 opintopistettä tarkoittaa noin 127 tuntia opiskelijan työtä sisältäen kontaktipäivät ja ryhmä- sekä yksilötyöskentelyn.

Edeltävä osaaminen: Suositeltavaa on, että opiskelijalla on aiemmin suoritettu korkeakoulututkinto.

Arviointimenetelmät
Hyväksyttävät oppimistehtävät.
Ilmoittautuminen

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelupaikat täytetään pääsääntöisesti ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen on aina sitova.

Ilmoittautuminen tapahtuu LABin verkkokaupassa, jossa opintomaksu maksetaan ilmoittauduttaessa. Linkki verkkokauppaan julkaistaan tällä sivulla ilmoittautumisajan alkaessa.

Opiskelu LABin avoimessa AMK:ssa on maksutonta seuraaville ryhmille (tarvitset alekoodin ilmoittautuessasi):
-    lukiolaisille ja ammatillisten oppilaitosten (toisen asteen) opiskelijoille*) 
-    LUTin ja LABin tutkinto-opiskelijoille 
-    LUT-konsernin henkilökunnalle 
-    Lappeenrannan SaiPan ja Veiterän pelaajille 
-    LABin alumneille seuraavilla ehdoilla: määräajassa (AMK 3,5 tai 4 vuotta, YAMK 2 tai 2,5 vuotta) valmistuneet valmistumislukukautenaan ja valmistumista seuraavana kahtena lukukautena

=> Ennen kuin ilmoittaudut opintojaksolle, ota pikaisesti yhteyttä avoinamkatlab [dot] fi ja saat alekoodin. 

*) Toimita skannattu opiskelutodistus tai kuvakaappaus Wilman tai vastaavan järjestelmän etusivulta osoitteeseen avoinamkatlab [dot] fi. Tarkistathan, että todistuksessa tai kuvakaappauksessa näkyy nimesi ja oppilaitoksesi nimi.

Ilmoittautumisaika
-
Peruutusehdot
Ilmoittautuminen on sitova. Peruutus on tehtävä viimeistään viikkoa (7 vrk) ennen ilmoittautumisajan päättymistä, jolloin maksu palautetaan. Muissa tapauksissa maksua ei palauteta. Peruutus on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen avoinamk@lab.fi.

Avoin AMK
avoinamkatlab [dot] fi