XaaS (Palvelutalous)

Mistä on kyse?

Organisaatioiden on sopeuduttava digitalisoitumiseen pysyäkseen elinkelpoisina. Kiihtyvä siirtyminen palveluiden ostamiseen tuotteiden ostamisen sijaan on osa tätä kehitystä. Palveluiden ostamiseen viitataan termillä Xaas, eli Everything as a Service. Se tarkoittaa, että lähes kaikki voi olla joko täysin tai pääosin digitaalisesti toteutettua ostopalvelua: esimerkiksi Software as a Service (SaaS) – ohjelmiston hankinta palveluna; Platform as a Service (PaaS) – palvelualustan hankinta palveluna; Infrastructure as a Service (IaaS) – IT infrastruktuurin hankinta palveluna; tai vaikkapa LaaS – johtamisen hankinta palveluna. Painopiste ostamisessa on siirtymässä omistajuudesta käyttäjyyteen. Tämä edellyttää muutoksia organisaatioiden liiketoimintamalliin ja ansaintalogiikkaan. – On mietittävä uusiksi mitä jatkossa myydään, miten arvo siirretään asiakkaille, mistä asiakkaat maksavat, ja millaista osaamista Xaas-palvelun kehittäminen ja markkinointi edellyttävät.

Tässä kurssissa pyrimme vastaamaan näihin kysymyksiin teemojen...

- palvelullistuminen,
- arvolupaus,
- tehokkuus,
- liiketoimintamalli ja
- ansaintalogiikka
...kautta ja avulla.
Toteutusaika
01.09.2022 - 31.12.2022
Laajuus
5 opintopistettä
Opetuskieli
Suomi
Toteutustapa
Verkko-opiskelu
Paikka

LAB-ammattikorkeakoulu, verkkokampus


KOULUTUSTASO
AMK-tasoinen opinto

Hinta
75 euroa (alv 0 %)

Opintojakson lukujärjestys (verkkotapaamiset) julkaistaan myöhemmin täällä.

Tavoitteet
Opiskelija osaa:
- kuvata pilvipalveluiden ja alustatalouden haasteita ja mahdollisuuksia palvelun suunnittelussa ja toimittamisessa asiakkaalle.
- selittää palvelullistumisen / palveluistumisen ilmiönä ja arvioida sen merkitystä liiketoiminnassa.
- selittää digitalisaation / digitalisoitumisen ilmiönä ja arvioida sen hyötyjä ja haasteita liiketoiminnassa.
- soveltaa pilvipalveluajattelua palvelun arvioimisessa ja suunnittelussa.
Toteutustapa ja opetusmenetelmät
Kurssi on itsenäisesti suoritettava verkkokurssi jossa on lisäksi vapaaehtoisia, MUTTA, HUOM!, opiskelijapalautteen perusteella hyvin suositeltavia Zoomissa toteutettavia verkkokohtaamista, joissa on itsenäistä työskentelyä tukevaa työpajatyöskentelyä vaihtuvissa pienryhmissä sekä verkkoluentoja.

Kurssin aikana laaditaan neljä vertaisarvioitavaa ja ohjattuun prosessikirjoittamiseen pohjautuvaa kirjallista oppimistehtävää kahden viikon välein, jotka pohjautuvat opettajan ilmoittamiin sähköisiin materiaaleihin. Vertaisarviointien avulla opiskelija saa käsityksen oman työskentelynsä vahvuuksista ja kehittämiskohteista, ja voi halutessaan sparrata ja parantaa kehittyvää tietopohjaansa, jota hän hyödyntää kurssin lopussa opettajalle arvioitavaksi palautettavaa teoriayhteenvetoa ja itse valittavan Xaas-palvelun benchmarkkausta varten.
Edeltävät opinnot/lähtötaso
Suositeltava edeltävä osaaminen: markkinoinnin peruskurssi tai muut vastaavat tiedot.
Ryhmäkoko
20 paikkaa avoimen AMK:n opiskelijoille
Opiskelumateriaali
Sähköinen ainesto, joka ilmoitetaan vaiheittain Moodlessa neljässä/viidessä, kurssin teemojen mukaan ryhmitellyssä erässä.
Lähiopetuspäivät
15.9.2022 14.00–16.30
29.9.2022 14.00–16.30
13.10.2022 14.00–16.30
3.11.2022 14.00–16.30
17.11.2022 14.00–16.30
1.12.2022 14.00–16.30
Opettaja
Jussi Mozo, Mika Tonder
Arviointiasteikko
1-5
Muuta tärkeää

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus
Laskennallinen kuormitus on 135h (27h / vertaisarvioitava harjoitustyö + 27h / koontitehtävä).

Arviointimenetelmät
VAIHTOEHDOT 1-2:
Numeerinen HYL-K5
Arvosanan muodostuminen:
Vertaisarviointi 50
Opiskelijan itsearviointi 30%
Opettajan arviointi 20%
.
VAIHTOEHDOT 3-4:
Hyväksytty/Täydennettävä.

Opettaja voi nostaa tai laskea arvosanaa kahden arvosanayksikön verran (vaihtoehdot 1-2).
Ilmoittautuminen

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelupaikat täytetään pääsääntöisesti ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen on aina sitova.

Ilmoittautumislinkki julkaistaan tällä sivulla ilmoittautumisen alkaessa.

Ilmoittautumisaika
-
Peruutusehdot
Ilmoittautuminen on sitova. Peruutus on ilmoittautumisaikana maksutonta. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen, mutta ennen koulutuksen käynnistymistä tehdystä peruutuksesta perimme 50 % opintomaksusta. Mikäli varattu koulutuspaikka perutaan (= keskeyttäminen tai osallistuja ei saavu koulutukseen) koulutuksen käynnistymisen jälkeen, perimme koko osallistumismaksun. Peruutus on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen avoinamk@lab.fi.

Avoin AMK
avoinamkatlab [dot] fi