Vesi- ja energiahuolto

Vesi- ja energiahuolto opintojaksoon kuuluu kaksi osiota, vesihuolto ja energiahuolto. Näistä molemmista järjestetään lähi- ja verkko-opetusta keskimäärin 2 h viikko.

Vesihuolto-osiossa käsitellään vesihuoltoon liittyviä osa-alueita, kuten pinta-, käyttö- ja pohjaveden laatuun liittyviä tekijöitä, jätevesien ja hulevesien hallintaa. Luennot, yksilö- ja ryhmätehtävät ja tentti.

Energiahuolto: Suomen energiahuollon pääpiirteet, energiantuotanto Suomessa ja uusiutuvan energian tuotantotekniikat. Luennot, yksilö- ja ryhmätehtävät ja tentti.
Toteutusaika
01.11.2021 - 31.12.2021
Laajuus
5 opintopistettä
Opetuskieli
Suomi
Toteutustapa
Lähiopetus
Verkko-opiskelu (osittain)
Paikka

LAB ammattikorkeakoulu, Lahden kampus
Mukkulankatu 19
15140 LAHTI

 

KOULUTUSTASO

AMK-tasoinen koulutus

Hinta
75 euroa (alv 0 %)

Tutustu opetuksen aikatauluun LABin lukujärjestysohjelmassa.

Huomioithan, että covid-19 pandemia voi aiheuttaa muutoksia aikatauluihin ja toteutukseen.

Tavoitteet
Opiskelija osaa:
- perusperiaatteet kestävän vesi- ja energiahuollon mahdollisuuksista ja yleisimmistä tekniikoista
- tulkita kestävän, turvallisen ja taloudellisen vesi- ja energiahuollon merkityksen osana yhteiskunnallisia toimintoja
- tunnistaa ilmastonmuutoksen vaikutukset vesi- ja energiahuoltoon, sekä energiahuollon vaikutukset ilmastonmuutoksessa
Toteutustapa ja opetusmenetelmät
Vesitekniikka: aloitus syysloman jälkeen. Osioon kuuluu seitsemän lähiopetuskertaa, joissa käsitellään vesihuoltoon liittyviä osa-alueita (yleistä vedestä, pohjavedestä, talousveden valmistuksesta, jätevesistä ja hulevesistä sekä niiden hallinnasta).
Energiatekniikka: aloitus syysloman jälkeen. Suomen energiahuollon pääpiirteet, Energiantuotanto Suomessa ja uusiutuvan energian tuotantotekniikat. Luennot, yksilö- ja ryhmätehtävät ja tentti.
Edeltävät opinnot/lähtötaso
Ei edeltäviä osaamisvaatimuksia
Ryhmäkoko
Avoimen AMKin opiskelijoille varataan kolme paikkaa.
Opiskelumateriaali
Oppimateriaali ja muu kurssialueeseen kuuluva materiaali lisätään kurssin Moodle-alustalle.
Lähiopetuspäivät
2.11.2021 08.00–10.00
3.11.2021 08.00–10.00
9.11.2021 12.00–14.00
10.11.2021 08.00–10.00
16.11.2021 08.00–10.00
18.11.2021 08.00–10.00
24.11.2021 08.00–10.00
24.11.2021 10.00–12.00
29.11.2021 12.00–14.00
30.11.2021 08.00–10.00
8.12.2021 08.00–10.00
8.12.2021 10.00–12.00
13.12.2021 12.00–14.00
16.12.2021 08.00–10.00
Opettaja
Jussi Kuusela, Pia Haapea
Arviointiasteikko
1-5
Muuta tärkeää

Kurssi alkaa viikolla 44/2021 ja jatkuu lukukauden loppuun. Opintojaksolla on kaksi opettajaa, jotka vastaavat eri osa-alueista:
- Vesitekniika (Pia Haapea)
- Energiatekniikka (Jussi Kuusela)

Opetusta on 2 * 2 h viikossa lukujärjestestykseen merkittyinä ajankohtina ja paikassa. Lisäksi opiskelija työskentelee itsenäisesti ja tekee kunkin opettajan määrittämiä ryhmätöitä ja valmistautuu tenttiin.

 

Arviointimenetelmät
Opintojakso arvioidaan arvosanoilla HYL / 1-5. Molemmat osa-alueet muodostavat 50 % kurssin kokonaisarvosanasta. Arviointikriteerit ja niiden painotukset (tehtävät ja tentit) ilmoitetaan kurssin alussa.
Ilmoittautuminen

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelupaikat täytetään pääsääntöisesti ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen on aina sitova.

Ilmoittautumisaika
-
Peruutusehdot
Ilmoittautuminen on sitova. Peruutus on ilmoittautumisaikana maksutonta. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen, mutta ennen koulutuksen käynnistymistä tehdystä peruutuksesta perimme 50 % opintomaksusta. Mikäli varattu koulutuspaikka perutaan (= keskeyttäminen tai osallistuja ei saavu koulutukseen) koulutuksen käynnistymisen jälkeen, perimme koko osallistumismaksun. Peruutus on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen avoinamk@lab.fi.

Avoin AMK
avoinamkatlab [dot] fi