Verkkokaupan mahdollisuudet

Opiskelija
- osaa selvittää verkkokaupan mahdollisuuksia ja menestystekijöitä
- osaa suunnitella yksinkertaisen verkkokaupan
- osaa toteuttaa yksinkertaisen verkkokaupan
- osaa suunnitella tai toteuttaa verkkokaupan markkinoinnin menetelmiä
- ymmärtää verkkokaupan asiakaspalvelun merkityksen
- osaa selvittää verkkokaupan lainsäädännölliset perusperiaatteet
- tietää kansainvälisen verkkokaupan menestystekijöitä
- tietää, miten verkkokauppaa kehitetään
Toteutusaika
17.05.2021 - 15.08.2021
Laajuus
3 opintopistettä
Opetuskieli
Suomi
Toteutustapa
Verkko-opiskelu
Paikka

LAB-ammattikorkeakoulu, verkkokampus

Hinta
45 euroa (alv 0 %)
Tavoitteet
Yrittäjyyspolku - toteutetaan yhdessä Ammattiopisto Sampon kanssa..
Toteutustapa ja opetusmenetelmät
Verkko-opiskelu, ei sisällä aikaan tai paikkaan sidottuja osioita. Itsenäisesti suoritetut tehtäväosiot.
Edeltävät opinnot/lähtötaso
Ei vaadi aiempaa osaamista. Soveltuu eri alojen opiskelijoille.
Ryhmäkoko
Avoimen AMkin opiskelijoille varataan viisi paikkaa. Jos ryhmään mahtuu, voidaan opiskelijoita ottaa enemmän.
Opiskelumateriaali
Materiaali löytyy verkkoalustalta.
Opettaja
Tuula Hämäläinen
Arviointiasteikko
Hyväksytty/Hylätty
Arviointimenetelmät
Itse ja vertaisarviointi, tehtävien hyväksytty suorittaminen
Ilmoittautuminen

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelupaikat täytetään pääsääntöisesti ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen on aina sitova.

Ilmoittautumisaika
-
Peruutusehdot
Ilmoittautuminen on sitova. Peruutus on ilmoittautumisaikana maksutonta. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen, mutta ennen koulutuksen käynnistymistä tehdystä peruutuksesta perimme 50 % opintomaksusta. Mikäli varattu koulutuspaikka perutaan (= keskeyttäminen tai osallistuja ei saavu koulutukseen) koulutuksen käynnistymisen jälkeen, perimme koko osallistumismaksun. Peruutus on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen avoinamk@lab.fi.

Avoin AMK
avoinamkatlab [dot] fi