Vastuullinen muoti- ja tekstiiliala

Kurssilla perehdytään kiertotalouden periaatteisiin ja vastuullisuuden määritelmään, sekä hahmotetaan, mitä yritys- ja yhteiskuntavastuu tarkoittaa ja miten vastuullisesta toiminnasta tulisi viestiä. Kurssilla:

-Tutustutaan vastuullisuuden määritelmään tekstiili- ja vaatetusalalla

-Hahmotetaan vastuullisen toiminnan haasteet ja mahdollisuudet

-Käydään läpi tekstiilien ja vaatteiden kiertotalouden periaatteet

-Tutustutaan yritys- ja yhteiskuntavastuun käsitteeseen ja luotettavan vastuullisuusviestinnän periaatteisiin 
Toteutusaika
28.09.2023 - 28.11.2023
Laajuus
2 opintopistettä
Opetuskieli
Suomi
Toteutustapa
Verkko-opiskelu
Paikka

LAB-ammattikorkeakoulu, verkkokampus


KOULUTUSTASO
AMK-tasoinen opinto

Hinta
Maksuton
Tavoitteet
Opiskelija:
- ymmärtää vastuullisuuden määritelmän ja kykenee hahmottamaan vastuullisuuden kokonaiskuvan sen haasteiden ja mahdollisuuksien näkökulmasta
- ymmärtää kiertotalouden periaatteet tekstiili- ja vaatetusalalla
- hahmottaa vastuullisuudesta viestimisen lähtökohdat
- osaa soveltaa vastuullisuuden ja kiertotalouden periaatteita ja jakaa niistä tietoa omassa työympäristössään
Toteutustapa ja opetusmenetelmät
Kurssilla opiskelu on suunniteltu soveltumaan työn tai yritystoiminnan ohella joustavasti toteutettavaksi. Opinnot toteutetaan itsenäisesti kurssitehtävien ja verkkoluentomateriaalin avulla. Osaamisen rakentuminen vaatii aktiivista työskentelyä. Koulutuksen tehtävät voi tehdä itsenäisesti omaan tahtiin, mutta ne tulee palauttaa hyväksyttäväksi viimeistään kahden kuukauden kuluttua opintojen aloituskerrasta. Palautetuista tehtävistä saa ohjaajalta palautteen. Kurssi kerryttää opintopisteitä mutta ei ole tutkintoon johtava.

Työskentelyalustana käytetään Moodle-verkko-oppimisympäristöä, jonka käyttö käydään läpi yhteisellä aloitusluennolla 28.9.2023. Aloituskerralla voit halutessasi osallistua tiimitapaamiseen, jossa käydään kurssin sisällöt, tavoitteet ja opintojen verkkototeutuksen ohjeet ja eteneminen läpi. Aloitusluento järjestetään Zoomissa. Saat osallistumislinkin Zoom -videopalveluun kurssille hyväksymisen yhteydessä. Palvelun käyttö ei edellytä sinulta minkään ohjelman erillistä lataamista. Tämä aloituskerta on myös katsottavissa jälkikäteen tallenteelta verkossa.
Edeltävät opinnot/lähtötaso
Opiskelu vaatii ajanhallinnan ja itseohjautuvuuden taitoja sekä tietokoneen käyttöä. 
Opinnot suoritetaan verkossa, Moodle-alustalla, jonka käyttö käydään läpi ensimmäisellä kerralla. 
Opintojen suorittaminen edellyttää Word tai PowerPoint -ohjelmistojen perusosaamista. 

Koulutuksen kohderyhmää ovat laajasti tekstiili- ja vaatetusalan toimijat, jotka haluavat päivittää osaamistaan. Koulutus sopii erityisesti asiakaspalvelu- ja viestintätehtävissä toimiville, tai alalle aikoville. Kurssille mahtuu 30 opiskelijaa. Koulutus ei kuitenkaan edellytä alalla toimimista tai aiempaa osaamista.
Opiskelumateriaali
Kurssimateriaalin saat opettajalta kurssin aikana.
Opintoja varten tarvitset nettiyhteyden ja tietokoneen sekä perustaidot ja pääsyn Microsoft Word- ja/tai Power Point -ohjelmistoihin.
Opettaja
Helena Kalliomäki, Annariina Ruokamo
Arviointiasteikko
Hyväksytty/Hylätty
Muuta tärkeää

Opintojakso alkaa 28.9.2023 aloitusluennolla (kellonaika ilmoitetaan opintojaksolle hyväksymisen yhteydessä) ja se on mahdollista suorittaa 28.11.2023 mennessä. Opiskelu on itsenäistä verkko-opiskelua. Aloituskerta on katsottavissa jälkikäteen tallenteena. Hyväksytty kurssisuoritus vaatii annettujen tehtävien palautuksen ajallaan.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus 
2 op:n laajuinen opintojakso vastaa laskennallisesti 54h opiskelijan työtä.  Osaamisen rakentuminen vaatii aktiivista työskentelyä. Opinnot voi suorittaa 2 kk:n kuluessa aloituskerrasta.

---

Opintojakso sisältyy Kesto – kestävän liiketoiminnan, suunnittelun ja valmistuksen osaamisen vahvistaminen tekstiili-, vaatetus- ja muotialalla -hankkeen koulutuskokonaisuuteen, jonka tavoitteena on vastata muuttuvan toimintaympäristön synnyttämiin uusiin osaamistarpeisiin. Koulutuskokonaisuus on LAB-ammattikorkeakoulun, Koulutuskeskus Salpauksen sekä Työväen Sivistysliiton toteuttama. Hankkeen rahoittaa Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus.

Arviointimenetelmät
Opettaja arvioi opiskelijan itsenäistä edistymistä Moodle-alustan seurannan kautta. Ajallaan palautetut ja ohjeiden mukaisesti toteutetut kurssitehtävät ovat edellytys hyväksyttyyn kurssisuoritukseen.
Ilmoittautuminen

Haku opintojaksolle 2.8.2023 klo 8.00 - 14.9.2023 klo 23.59 välisenä aikana. Linkki hakulomakkeelle julkaistaan tällä sivulla hakuajan alkaessa. Valinnat tehdään hakuajan päätyttyä.

Ilmoittautumisaika
-
Peruutusehdot
Peruutus on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen avoinamk@lab.fi.

Avoin AMK
avoinamkatlab [dot] fi