Vastuullinen biotalous ja kiertotalouden liiketoimintamallit

Yritysten ja organisaatioiden yhteiskuntavastuu
Biotalous kiertotalouden näkökulmasta
Kiertotalouden liiketoimintamallit ja niiden sovellukset
Toteutusaika
20.09.2021 - 31.12.2021
Laajuus
5 opintopistettä
Opetuskieli
Suomi
Toteutustapa
Verkko-opiskelu
Paikka

LAB ammattikorkeakoulu, verkkokampus

 

KOULUTUSTASO

AMK-tasoinen koulutus

Hinta
75€ (alv 0%)
Tavoitteet
- opiskelija tuntee Euroopan biotalousstrategian
- opiskelija osaa tarkastella ekosysteemipalveluita osana ekosysteemiä
- opiskelija ymmärtää kestävään ruokajärjestelmään vaikuttavat tekijät
- opiskelija tunnistaa maatalouden, metsätalouden ja ruoantuotannon ympäristövaikutukset
- opiskelija osaa kartoittaa erilaisten biomassojen määriä Suomessa.
- opiskelija ymmärtää eri bioenergiamuotojen edut ja haasteet
- opiskelija ymmärtää ravinteiden kierrätyksen ja biologisten sivuvirtojen merkityksen biotaloudelle
Toteutustapa ja opetusmenetelmät
Verkko-opetus, yksilö- ja ryhmätehtäviä.
Edeltävät opinnot/lähtötaso
ei edellytetä aiempia aihepiirin opintoja
Ryhmäkoko
Avoimen AMKin opiskelijoille varataan kolme paikkaa.
Opiskelumateriaali
Opettajat laativat ja koostavat oppimateriaalin ja se jaetaan kurssialustalla Moodlessa
Lähiopetuspäivät
21.9.2021 12.00–14.00
21.9.2021 14.00–16.00
28.9.2021 12.00–14.00
28.9.2021 14.00–16.00
12.10.2021 12.00–14.00
12.10.2021 14.00–16.00
2.11.2021 12.00–14.00
2.11.2021 14.00–16.00
16.11.2021 12.00–14.00
16.11.2021 14.00–16.00
Opettaja
Heidi Rutila, Anne-Marie Tuomala
Arviointiasteikko
1-5
Arviointimenetelmät
Arvioinnin piiriin kuuluu tehtäväkokonaisuus.
Ilmoittautumisaika
-
Peruutusehdot
Ilmoittautuminen on sitova. Peruutus on ilmoittautumisaikana maksutonta. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen, mutta ennen koulutuksen käynnistymistä tehdystä peruutuksesta perimme 50 % opintomaksusta. Mikäli varattu koulutuspaikka perutaan (= keskeyttäminen tai osallistuja ei saavu koulutukseen) koulutuksen käynnistymisen jälkeen, perimme koko osallistumismaksun. Peruutus on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen avoinamk@lab.fi.

Avoin AMK
avoinamkatlab [dot] fi