Varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuus sosionomeille (AMK), 60 op

Varhaiskasvatuksessa on suuri osaajapula ja erinomaiset työllistymismahdollisuudet. Vastaa kysyntään ja täydennä sosionomi (AMK) -tutkintosi varhaiskasvatuksen sosionomin pätevyydellä! Varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet 60 opintopisteen laajuiset opinnot yhdessä sosionomi (AMK) -tutkinnon kanssa antavat kelpoisuuden toimia varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävässä.

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija työskentelee varhaiskasvatuksen lapsiryhmässä ja hän osaa edistää lapsen osallisuutta ja kuulluksi tulemista varhaiskasvatusympäristössä; havainnoida, suunnitella, toteuttaa, arvioida ja dokumentoida pedagogista toimintaa varhaiskasvatuksessa; toteuttaa, kehittää ja arvioida kasvatusyhteistyötä huoltajien kanssa; muodostaa oman kasvatusnäkemyksen; kehittää työtään varhaiskasvatuksessa; tunnistaa ja arvioida erilaisten lasten ja perheiden hyvinvoinnin riskitekijöitä; vahvistaa lapsen ja perheen hyvinvointia kohdennetulla tuella; tunnistaa ja arvioida palveluohjauksen ja verkostoyhteistyötarpeen lapsen ja perheiden tukemiseksi; ohjata perheitä monialaisessa palvelujärjestelmässä ja käyttää tuen tarpeeseen soveltuvia menetelmiä.
Toteutusaika
07.08.2023 - 31.07.2024
Opetus alkaa ennakkotehtävillä viikoilla 32-33, kontaktiopetus alkaa viikolla 34
Laajuus
60 opintopistettä
Opetuskieli
Suomi
Toteutustapa
Verkko-opiskelu
Paikka

LAB-ammattikorkeakoulu, verkkokampus

Hinta
100 euroa (alv 0 %)/lukukausi

Koulutuskokonaisuus 60 op sisältää:

  • varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan teoriaopinnot 35 op
  • varhaiskasvatuksen pedagoginen osaaminen -harjoittelu 15 op
  • kehittämistehtävä 10 op
Kohderyhmä

Sosionomitutkinnon (AMK) suorittaneet, joilta puuttuu varhaiskasvatuspätevyys

Pääsyvaatimus

Pääsyvaatimuksena on sosionomi (AMK) -tutkinto.

Toimita todistus suorittamastasi sosionomitutkinnosta 2.8.2023 mennessä osoitteeseen avoinamkatlab [dot] fi

Toteutustapa ja opetusmenetelmät
Ensimmäisen lukukauden opetus toteutuu kontaktiopetuksena verkossa. Viikoilla 34, 38, 42 ja 48 on läsnäoloa vaativia verkkotyöpajoja n. 4 päivänä/vko. Lisäksi kokonaisuuteen sisältyy runsaasti itsenäistä opiskelua.

Koulutus sisältää 10 viikon harjoittelun viikkojen 35-37, 39-41 ja 43-47 aikana. Opintojen suorittaminen edellyttää työ- tai harjoittelupaikkaa, jossa opiskelija voi toimia varhaiskasvatuksen sosionomin tai opettajan tehtävissä. Harjoittelu- tai työpaikat hankitaan itse ennen opintojen aloittamista.
Ryhmäkoko
Avoimen AMKin opiskelijoille varataan 10 paikkaa. Jos ryhmään mahtuu, voidaan opiskelijoita ottaa enemmän.
Opettaja
Pipsa Murto, Outi Kokko-Muhonen
Muuta tärkeää

Hyväksytyille lähetetään maksuohjeet hyväksymisviestin yhteydessä viimeistään elokuun alussa. Syyslukukauden maksu 100 € tulee maksaa 7 vrk:n kuluessa hyväksymisviestin saamisen jälkeen.

Ilmoittautuminen

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelupaikat täytetään pääsääntöisesti ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen on aina sitova.

Ilmoittautumiseen liittyvät kysymykset: avoinamkatlab [dot] fi

 

Ilmoittautumisaika
-
Peruutusehdot
Ilmoittautuminen on sitova. Peruutus on ilmoittautumisaikana maksutonta. Peruutus on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen avoinamk@lab.fi.

Avoin AMK
avoinamkatlab [dot] fi