Varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuus sosionomeille (AMK), 60 op

Vastaa kysyntään ja täydennä sosionomi (AMK) -tutkintosi varhaiskasvatuksen sosionomin pätevyydellä! Varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet 60 opintopisteen laajuiset opinnot yhdessä sosionomi (AMK) -tutkinnon kanssa antavat kelpoisuuden toimia varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävässä.

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija työskentelee varhaiskasvatuksen lapsiryhmässä ja hän osaa edistää lapsen osallisuutta ja kuulluksi tulemista varhaiskasvatusympäristössä; havainnoida, suunnitella, toteuttaa, arvioida ja dokumentoida pedagogista toimintaa varhaiskasvatuksessa; toteuttaa, kehittää ja arvioida kasvatusyhteistyötä huoltajien kanssa; muodostaa oman kasvatusnäkemyksen; kehittää työtään varhaiskasvatuksessa; tunnistaa ja arvioida erilaisten lasten ja perheiden hyvinvoinnin riskitekijöitä; vahvistaa lapsen ja perheen hyvinvointia kohdennetulla tuella; tunnistaa ja arvioida palveluohjauksen ja verkostoyhteistyötarpeen lapsen ja perheiden tukemiseksi; ohjata perheitä monialaisessa palvelujärjestelmässä ja käyttää tuen tarpeeseen soveltuvia menetelmiä.
Toteutusaika
08.08.2022 - 31.07.2023
Opetus alkaa ennakkotehtävillä viikoilla 32 - 34, kontaktiopetus alkaa viikolla 35
Laajuus
60 opintopistettä
Opetuskieli
Suomi
Toteutustapa
Verkko-opiskelu
Paikka

LAB-ammattikorkeakoulu, verkkokampus

Hinta
100 euroa (alv 0 %)/lukukausi

Koulutuskokonaisuus 60 op sisältää:

  • varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan teoriaopinnot 30 op
  • varhaiskasvatuksen pedagoginen osaaminen -harjoittelu 15 op
  • opinnäytetyö / kehittämistehtävä 15 op
Kohderyhmä

Sosionomitutkinnon suorittaneet, joilta puuttuu varhaiskasvatuspätevyys

Pääsyvaatimus

Pääsyvaatimuksena on sosionomitutkinto.

Toimita todistus suorittamastasi sosionomitutkinnosta 1.8.2022 mennessä osoitteeseen avoinamkatlab [dot] fi

 

 

Toteutustapa ja opetusmenetelmät
Syksyn varhaiskasvatuksen toteutus on mahdollinen täysin verkossa, mutta jokaisella on mahdollisuus halutessaan muutamaan (4) lähityöpajapäivään.
Ajoitus: ennakkotehtävät viikoilla 32 – 34, kontaktiopetusta viikoilla 35, 39, 44 ja 49, alkaen viikolla 35, ma 29.8. oman valinnan mukaan verkossa tai Lahdessa Mukkulan kampuksella. Lähityöpajamahdollisuus on päiville: 29.8., 30.8., 26.9., ja 27.9.

Koulutus sisältää 10 viikon harjoittelun viikkojen 36-38, 40-43 ja 45-48 aikana. Opintojen suorittaminen edellyttää työ- tai harjoittelupaikkaa, jossa opiskelija voi toimia varhaiskasvatuksen sosionomin tai opettajan tehtävissä. Harjoittelu- tai työpaikat hankitaan itse ennen opintojen aloittamista.
Ryhmäkoko
Avoimen AMKin opiskelijoille varataan 8 paikkaa. Jos ryhmään mahtuu, voidaan opiskelijoita ottaa enemmän.
Opettaja
Pipsa Murto, Outi Kokko-Muhonen
Ilmoittautuminen

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelupaikat täytetään pääsääntöisesti ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen on aina sitova.

Ilmoittautumiseen liittyvät kysymykset: avoinamkatlab [dot] fi

 

Ilmoittautumisaika
-
Peruutusehdot
Ilmoittautuminen on sitova. Peruutus on ilmoittautumisaikana maksutonta. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen, mutta ennen koulutuksen käynnistymistä tehdystä peruutuksesta perimme 50 % opintomaksusta. Mikäli varattu koulutuspaikka perutaan (= keskeyttäminen tai osallistuja ei saavu koulutukseen) koulutuksen käynnistymisen jälkeen, perimme koko osallistumismaksun. Peruutus on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen avoinamk@lab.fi.

Avoin AMK
avoinamkatlab [dot] fi