Valon käyttö ja merkitys tilasuunnittelussa

Valo nähdään usein nimenomaan teknisenä välineenä näkemiselle, vaikka sen käyttö ja laatu ovat merkittäviä tekijöitä ihmisen kokemuksen määrittelijänä. Valaistuksen eri tapoja voidaan hyödyntää monella eri alalla, tila- ja tapahtumasuunnittelussa, visuaalisissa taiteissa tai renderöinnin osana peliteollisuudessa sekä arkkitehtuurivisualisoinneissa. Valon ja valaistuksen eri muotojen ja tapojen ymmärtäminen auttaa suunnittelemaan sen käyttöä sekä luomaan mielikuvia katsojalle, oli kyseessä sitten tapahtuma, pelimaailma tai arkkitehtuuri.
Laajuus
1 pv
Paikka

Verkkototeutus

valaistus

Tavoite

Koulutuksessa käydään läpi modernin arkkitehtuurivalaistuksen perusperiaatteita, miten valoa käytetään sekä riittävästi, että toimivasti, tunnelmaa unohtamatta. Syvennymme myös arkkitehtuurivalaistuksen taiteellisempaan puoleen, valaistuksen vaikutukseen tiloissa ja ihmisissä, sekä käsittelemme Suomen valaistusstandardeja ja valaistuksen mahdollisia ongelmakohtia.   

Kenelle?  

Koulutus sopii tilasuunnittelun eri tahoilla työskenteleville, valaistusalalle suuntaaville sekä yleisesti valaistuksen yksityiskohdista kiinnostuneille. Kurssi antaa työkaluja valaistuksen käyttöön tilasuunnittelussa ja luo vahvan pohjan valaistuksen käytöstä ja periaatteista     

Sisältö

  • Valaistustekniikat
  • Värilämpötilat ja niiden merkitys
  • Materiaalivalinnat vs valaistus
  • Valaistuksen käyttö esimerkkien kautta
  • Värit ja valot
  • Huomioon otettavat valaistuksen ongelmakohdat     

Toteutustapa ja oppimismenetelmät

Opetus tapahtuu kokonaisuudessaan verkossa, opetusmenetelminä käytetään luentoja, keskustelutehtäviä sekä audiovisuaalista materiaalia.

Asiantuntijat

Karoliina Helin työskentelee valaistuksen parissa Iso-Britanniassa ja Suomessa sekä projekteissa ympäri maailmaa. Pohjakoulutuksena hänellä on Englannissa suoritetut sisustusarkkitehdin tutkinto sekä LIA Lighting Certificate. Uransa aikana Karoliina on työskennellyt monenlaisissa projekteissa aina yksityiskodeista laajempien areenojen, teattereiden ja toimistokompleksien valaistukseen.

Peruutusehdot
Peruutusehdot LABin sopimusehtojen mukaisesti.

Kysy lisää!

Marjo Luhtanen
TKI-asiantuntija
Muotoilu, kuvataide ja visuaalinen viestintä
marjo [dot] luhtanenatlab [dot] fi