UX/UI perusteet: teoriasta toteutukseen

Haluaisitko oppia suunnittelemaan entistä parempia digitaalisia tuotteita ja palveluita, joiden käyttäminen on sujuvaa, kitkatonta ja miellyttävää? Entä kiinnostaako sinua, kuinka UX/UI-suunnittelulla voidaan tuoda lisäarvoa käyttäjille, parantaa kokonaisvaltaista asiakaskokemusta ja mahdollistaa yrityksen erottautuminen kilpailijoista?
Laajuus
4 koulutuskertaa (5 h/ kerta)
Paikka

Verkkototeutus

Hinta
Hinta räätälöidään ryhmäkoon mukaan

Kuva

Tavoite

Koulutuksen jälkeen ymmärrät millaisista osa-alueista digitaalinen käyttökokemus (UX) muodostuu ja tiedät kuinka sitä arvioidaan ja testataan. Hallitset UX-suunnitteluun liittyvän termistö, heurististiikkojen periaatteet sekä käyttäjätestauksessa sovellettavat menetelmät. Lisäksi opit ketterää prototypointia ja responsiivisen suunnittelun periaatteita.

Kenelle?

Koulutus sopii kaikille digitaalisten palvelujen kehittämishankkeissa toimiville tai tulevaisuudessa kehittämishankkeisiin suuntautuville henkilöille osaamisesta, koulutustasosta tai työtehtävästä riippumatta ja jotka ovat kiinnostuneita kehittämään kokonaisvaltaista käyttökokemusta. Esimerkkinä graafiset suunnittelijat, viestinnän ja markkinoinnin asiantuntijat, ohjelmoijat ja tuoteomistajat.

Sisältö

Sessio 1:

 • itsenäisenä opiskeluna: theoretical base of UX/UI design
 • kouluttaja lähettää osallistujille itseopiskelusta ohjeistuksen & tehtävän ja siihen osallistujien tulee varata aikaa n. viikko.
 • opetuksena: intro ja designing for UX
 • koulutuspäivä sisältää pieniä harjoitteita
 • päivän aikana annetaan myös uusi tehtävä (luettavaa ja harjoitus) sessioon 2

Sessio 2: 

 • itsenäisenä opiskeluna:  expert evaluations and user testing
 • opetuksena: Good practices, heuristics and style guides  and user testing
 • koulutuspäivä sisältää pieniä harjoitteita.
 • päivän aikana annetaan uudet tehtävät (luettavaa ja harjoitukset) sessioon 3

Sessio 3:

 • itsenäisenä opiskeluna: basics of prototyping and responsive design
 • opetuksena, sisältää pieniä harjoitteita: UI mockupping with Figma
 • päivän aikana annetaan uudet tehtävät (luettavaa ja harjoitukset) sessioon 4

Sessio 4:

 • itsenäisenä opiskeluna: Lay-out, typography and interactions in Figma
 • opetuksena: Figma-prototype refinement

Koulutuspäivät

4 koulutuspäivää verkon kautta

Toteutustapa ja oppimismenetelmät

etäkoulutus

Opetuskieli

suomi tai englanti

Ryhmäkoko

vähintään 6, enintään 12

Asiantuntijat

LABin asiantuntijat

Peruutusehdot
Peruutusehdot LABin sopimusehtojen mukaisesti.

Kysy lisää!

Harri Heikkilä
Yliopettaja
harri [dot] heikkilaatlab [dot] fi
Marjo Luhtanen
TKI-asiantuntija
Muotoilu, kuvataide ja visuaalinen viestintä
marjo [dot] luhtanenatlab [dot] fi

Asiakkaan kokemuksia koulutuksesta:

Otavamedia Oy/ Business IT, Tuukkanen Vesa, Visuaalinen kehityspäällikkö:

Kiitokset onnistuneesta koulutuspaketista.

Kävimme osallistujien kesken palautekeskustelun ja kaikki olivat hyvin tyytyväisiä koulutuksen sisältöön. Vaikka henkilöiden työroolit ovat aika erilaisia, koulutuksessa onnistuttiin yhdistämään teoria ja tehtävät tavalla, joka palveli hienosti kaikkien osaamisen kehittymistä.

Tukeva teoriaosuus aukiselitettynä tarjosi uusia maailmoja ja oivalluksia myös alalla jo pidempään olleille osallistujille. Käytännön tehtävät konkretisoivat asiasisältöjä tehokkaalla tavalla auttaen ymmärtämään jo opittua ja soveltamaan sitä käytäntöön.

Kouluttajien kokemus ja suvereeni osaaminen teki oppimisesta helppoa ja koulutus keskittyi ydinkohtiin ajallisesti melko lyhyessä koulutuspaketissa.

Runsaasta oppimateriaalista riittää aineistoa omaehtoiseen opiskeluun pitkälle tulevaisuuteen. Laadukas aineisto toimii ohjenuorana tulevissa töissä ja auttaa näkemään etukäteen huomiota vaativia osa-alueita suunnittelussa.