Työterveyshuoltoon pätevöittävä koulutus terveydenhoitajille ja fysioterapeuteille, 15 op

Osaajaksi työterveyshuoltoon!

Nykypäivän työelämää värittää jatkuva muutos. Väestö ikääntyy ja huoltosuhde heikkenee. Työterveyshuolto on merkittävässä roolissa työikäisten työkyvyn tukemisessa ja työurien pidentämisessä. Yhteiskunnassamme tarvitaan moniammatillista ja vahvaa työterveyshuollon osaamista ja työkykyjohtamisen kumppanuutta vastaaman työelämän muuttuviin tarpeisiin. Työterveyshuoltoon pätevöittävän koulutuksen myötä saat hyvät valmiudet työskennellä työterveyshuollossa moniammatillisen tiimin jäsenenä ja työterveyshuollon osaajana.
Toteutusaika
28.09.2023 - 12.04.2024
Laajuus
15 op
Paikka

LAB-ammattikorkeakoulu
Lahden kampus ja verkossa

 

Hinta
3500 €, alv 0%. Laskutus kuudessa erässä.

Kuva

Lue tästä artikkeli työterveyshuollon moniammatillisuudesta https://www.labopen.fi/lab-pro/moniammatillinen-yhteistyo-tyoterveyshuollossa/

Tavoite

Koulutus antaa pätevyyden toimia työterveyshuoltolain (1383/2001) ja sen nojalla annetun valtioneuvoston asetuksen (708/2013) määrittelemänä työterveyshuollon ammattihenkilönä (terveydenhoitajan tai fysioterapeutin pohjakoulutus).

Kenelle?

Koulutukseen voivat ilmoittautua laillistetut terveydenhoitajat ja fysioterapeutit.

Koulutus soveltuu työterveyshuollossa jo työskenteleville sekä niille, jotka vasta suunnittelevat työuraa työterveyshuollon toimintaympäristöön.

Sisältö

Hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaiset osaamiskokonaisuudet

  • Työterveyshuollon toimintaympäristö- ja työelämäosaaminen
  • Työn terveysvaarojen ja kuormitustekijöiden sekä työpaikan voimavarojen tunnistamis- ja arviointiosaaminen
  • Terveyden ja työ- ja toimintakyvyn ylläpitämisen ja edistämisen osaaminen
  • Työterveystoiminnan arviointi- ja kehittämisosaaminen

Koulutuspäivät

28.-29.9.2023

2.-3.11.2023

30.11.-1.12.2023

18.-19.1.2024

15.-16.2.2024

14.-15.3.2024

11.-12.4.2024

28.9.2023 ja 12.4.2024 Lahden kampuksella, muuten verkossa.

Ryhmäkoko

enintään 24

Toteutustapa ja oppimismenetelmät

Opinnot toteutetaan yhteistyössä valtakunnallisen ammattikorkeakouluverkoston kanssa.

Koulutus sisältää  2 lähitapaamista,  12 interaktiivista verkko-opiskelupäivää sekä itsenäistä opiskelua.

Asiantuntijat

Päivi Kousa on koulutukseltaan terveydenhoitaja YAMK, ammatillinen opettaja ja työterveyshoitaja. Työn ohessa hän opiskelee sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallintaa. Hänellä on noin 15 vuoden työkokemus työterveyshuollosta eri tehtävistä (työterveyshoitaja, vastaava työterveyshoitaja, sisäinen auditoija, laatupäällikkö). Hän on tuntiopettaja, jonka vastuulla on työterveyshuollon opetus työterveyshuoltoon pätevöittävässä koulutuksessa ja terveydenhoitajan AMK-tutkinnon koulutuksessa. Hänellä on myös koordinaatiovastuu YAMK-tutkintojen syventävissä työterveyshuoltoon liittyvissä opinnoissa. Lisäksi hän on mukana LABin TKI-toiminnassa.

Sari Soutukorva on koulutukseltaan terveystieteiden maisteri (terveyskasvatus), ammatillinen opettaja ja työfysioterapeutti. Hän on opiskellut myös psykologiaa ja henkilöstöjohtamista. Aiemmin hän on työskennellyt tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapian, työfysioterapian, terveysliikuntaryhmien ja esihenkilötehtävien parissa yksityisellä sektorilla. Sari toimii fysioterapian lehtorina, jonka työnkuvaan kuuluu opetustehtävien lisäksi työhyvinvointiin ja terveyden edistämiseen liittyviä hanketehtäviä.

Henni Hyytiä-Ilmonen on koulutukseltaan työterveyshuollon erikoislääkäri. Hän on opiskellut lisäksi johtamista ja on kiinnostunut työkyvystä myös yhteiskunnallisena ilmiönä. Työterveyslääkärin ja vastaavan lääkärin työn lisäksi Henni toimii asiantuntijana Päijät-Hämeessä työkykyhankkeessa. Henni on vieraileva kouluttaja, joka tuo vahvaa työterveyslääkärin osaamista työpaikkaselvitys- ja työkyvyn arviointiprosesseihin koulutuksen aikana.

Riitta Veijalainen on koulutukseltaan psykologian maisteri. Hän on toiminut 18 vuotta terveyskeskuspsykologina ja 15 vuotta työterveyspsykologina. Hän on erikoistunut työterveyteen v. 2008 ja opiskellut työterveyden tiimin kanssa tutkivaa työotetta. Hän on opiskellut kognitiivista lyhytterapiaa sekä voimavarakeskeistä työnohjausta ja tehnyt työnohjauksia sekä omassa työpaikassaan että yksityisesti. Pitempiä koulutuksia hänellä on kognitiivisesta ergonomiasta, resilienssistä hoitotyössä sekä psyykkisestä valmennuksesta.

Koulutuksen aikana hyödynnetään myös monipuolisesti ja moniammatillisesti ulkopuolisia asiantuntijoita, joilla on vahva työterveyshuollon osaaminen.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautumisaika 4.1.-14.9.2023.

Ilmoittaudu koulutukseen tästä

Opiskelupaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä, ellei toisin ole mainittu. Vahvistus kurssille hyväksymisestä tai varasijasta lähetetään ilmoittautumisajan päätyttyä. Jos koulutus/tapahtuma on jo täynnä tai olet varasijalla, Sinulle lähetetään siitä tieto. Jos paikkoja vapautuu, Sinuun otetaan yhteyttä.

Pidätämme oikeuden kurssin muutoksiin tai sen perumiseen.

Peruutusehdot
Peruutus on ilmoittautumisaikana maksutonta. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen, mutta ennen koulutuksen käynnistymistä tehdystä peruutuksesta perimme 50 % osallistujamaksusta. Jos koulutuspaikkaa ei ole peruutettu ennen koulutuksen käynnistymistä veloitetaan osallistumismaksu kokonaisuudessaan. Peruutus on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen taydennyskoulutus@lab.fi. Esteen sattuessa osallistujan voi vaihtaa.

Asiakkaidemme kokemuksia:

Molemmilla opettajilla vankka ammattitaito ja innostus opettamiseen näkyi.

Monipuolinen kokonaisuus, hyvät ammattitaitoiset opettajat. Ryhmätyöt mukavia, oppii toisilta paljon.

Olen koulutuksen aikana työllistynyt työterveyshuollon pariin ja varmasti koulutus on mahdollistanut sen.

Lisätietoja koulutuksesta

Sari Soutukorva
Lehtori
sari [dot] soutukorvaatlab [dot] fi