TyöMAA – Työelämän matematiikka

Lukion matematiikan opetussuunnitelman mukainen sisältö höystettynä työelämän laskennallisilla tehtävillä.
Toteutusaika
01.09.2022 - 30.05.2025
Laajuus
3 opintopistettä
Opetuskieli
Suomi
Toteutustapa
Verkko-opiskelu
Paikka

LAB-ammattikorkeakoulu, verkkokampus

Hinta
45 € (alv 0%). Maksuton lukiolaisille!

Kurssi on täysin itsenäinen verkkokurssi. Kurssin suoritusaika aloituksesta kolme vuotta.

Infotekstit myös englanniksi.

Tavoitteet
Opiskelija saa käsityksen matematiikan osaamisen tarpeesta työelämässä ja jatko-opinnoissaan.
Toteutustapa ja opetusmenetelmät
Avoimen opiskelijoille (erit.lukiolaisille) suunnattu itsenäisen opiskelun matematiikan verkkokurssi, jonka aiheet käsittelevät sosiaali- ja terveysalaa, matkailua ja ravitsemusta, liiketaloutta ja tekniikkaa. Tehtävät on jaettu erikseen lyhyen ja pitkän matematiikan opiskelijoille, mutta lukiolainen voi valita oman tasonsa ja mielenkiintonsa mukaan tehtäviä kummastakin osiosta. Kurssilla on soveltavien tehtävien lisäksi tarjolla myös tehtäviä mekaanisen laskutaidon harjoitteluun. Näissä tehtävissä opiskelijaa ohjataan oikeaan suuntaan välittömän palautteen avulla.

Kurssi koostuu kahdesta osasta A ja B (kumpikin 1.5 op), jotka voi suorittaa erikseen. Osa A painottuu lukion ensimmäisen vuoden matematiikkaan ja osa B toisen sekä kolmannan vuoden matematiikkaan.
Ryhmäkoko
ei rajoitettu osallistujamäärää
Opettaja
Päivi Porras
Arviointiasteikko
Hyväksytty/Hylätty
Muuta tärkeää

HopOn-opintojakso, jonka voi suorittaa itselle sopivana aikana aikavälillä 1.9.2022 -30.5.2025. Kyseessä on verkkototeutus, joka ei edellytä läsnäoloa kampuksella.

Arviointimenetelmät
Lasketuista tehtävistä saadaan pisteitä tehtävän vaikeustason mukaisesti. Yhteispisteet määrittävät kurssin suorituksen.
Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on aina sitova.

Ilmoittautumisaika
-
Peruutusehdot
Hop on -opinnot: Asiakkaalla on oikeus peruuttaa ilmoittautumisensa maksutta 14 vuorokauden kuluessa opintojaksokutsun saamisesta. Tämän jälkeen asiakkaalta laskutetaan opintojakson hinta kokonaisuudessaan. Jos koulutuksen osallistuja keskeyttää opintonsa, hänen tulee maksaa koko opintojakson hinta.

Peruutus tehdään sähköpostitse osoitteeseen avoinamk@lab.fi

Avoin AMK
avoinamkatlab [dot] fi