Turvallista pedagogiikkaa oppimisyhteisöihin -verkkovalmennus

Verkkovalmennuksen myötä syvennät ymmärrystäsi psyykkisen ja pedagogisen turvallisuuden merkityksestä oppimisympäristöissä. Verkkovalmennuksen teemat tukevat kaikkien hyvinvointia oppimisyhteisössä, saat myös tukea omaan työhyvinvointiisi ja työssä jaksamiseen.

Opit soveltamaan työssäsi turvallisuutta, osallisuutta ja yhteenkuuluvuutta vahvistavia toimintamalleja, sekä tunnet joitakin digitaalisia työvälineitä / työtapoja, joita voit soveltaa pedagogista turvallisuutta vahvistavassa työssä.


LISÄTIETOA KOULUTUKSEN TEEMOISTA

1. Turvallinen oppimisyhteisö -osion sisällöt koostuvat turvan ulottuvuuksista ja turvan tunteeseen vaikuttavista tekijöistä oppimisyhteisössä, sekä traumatietoisuudesta ja itsesäätelyjärjestelmään perehtymisestä. Teeman yhteydessä arvioidaan pedagogista turvallisuutta ja suunnitellaan oman työn sosiaalisesti kestävää kehittämistä.

2. Kohtaamalla näkyväksi -osiossa tarkastellaan osallisuuden, yhteenkuuluvuuden ja merkityksellisyyden kokemuksia kiusaamisen, syrjäytymisen ja ostrakismin ehkäisemisessä. Samalla tutustutaan erilaisiin työtapoihin ja digitaalisiin mahdollisuuksiin näiden vahvistamisessa, sekä tarkastellaan omia toimintatapoja lapsilähtöisen pedagogiikan näkökulmasta.
Toteutusaika
28.08.2023 - 29.12.2023
Laajuus
2 opintopistettä
Opetuskieli
Suomi
Toteutustapa
Verkko-opiskelu
Paikka

LAB-ammattikorkeakoulu, verkkokampus


KOULUTUSTASO
AMK-tasoinen opinto

Hinta
0 €
Tavoitteet
Opiskelija
- ymmärtää psyykkisen ja pedagogisen turvallisuuden merkityksen oppimiseen ja kehitykseen.
- osaa soveltaa työhönsä turvallisuutta, osallisuutta ja yhteenkuuluvuutta vahvistavia toimintamalleja.
- tuntee joitakin digitaalisia työvälineitä / työtapoja, ja osaa soveltaa näitä pedagogista turvallisuutta vahvistavassa toiminnassa
Kohderyhmä

Varhaiskasvatuksessa, esi- tai perusopetuksessa työskentelevät.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät
Varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen henkilöstölle suunnatun täydennyskoulutuksen tavoitteena on vahvistaa oppimisyhteisöjen psyykkistä ja pedagogista turvallisuutta. Turvallisessa oppimisyhteisössä kukaan ei jää näkymättömäksi, jokaisella - niin lapsella kuin aikuisellakin - on oikeus tuntea kuuluvansa yhteisöön.

Verkkovalmennus on tarkoitettu kaikille varhaiskasvatuksessa, esi- tai perusopetuksessa työskenteleville, tueksi psyykkisen turvallisuuden tarkastelemiseen ja vahvistamiseen omassa oppimisyhteisössä. Tervetuloa mukaan jakamaan kokemuksia ja ajatuksia toisten osallistujien kanssa. Voit tulla mukaan verkkovalmennukseen myös samasta yksiköstä kootun kollegatiimin kanssa, jolloin mahdollisuutenne toimintakulttuurin kehittämiseen moninkertaistuvat.

Koulutus toteutuu verkkovalmennuksena syksyllä 2023. Toteutukset käynnistyvät viikolla 35, ja päättyvät marraskuun loppuun mennessä. Valmennuspaketti koostuu kahdesta osiosta, joihin molempiin sisältyy luentotallenteita, kokemuksellinen työpaja ja verkko-ohjaustapaaminen. Luentotallenteisiin perehdyt oman aikataulusi mukaan.

Luentotallenteiden teemoja käsitellään yhdessä kokemuksellisissa työpajoissa, jotka perustuvat vertaisoppimiseen ja dialogisuuteen. Näin saat aineksia oman työsi tarkasteluun ja ideointiin turvallisuuden, osallisuuden ja yhteenkuuluvuuden tunteiden näkökulmista.

Teemaosiot:
1. Turvallinen oppimisyhteisö
2. Kohtaamalla näkyväksi
Edeltävät opinnot/lähtötaso
Ei edellytä aiempia opintoja aiheista
Ryhmäkoko
Ei rajoitettu osallistujamäärää.
Opiskelumateriaali
Oppimateriaalina on tietoiskumaisia luentotallenteita, ja ne ovat saatavilla opiskelualustana toimivalla padletilla.
Opettaja
Pipsa Murto, Outi Kokko-Muhonen
Arviointiasteikko
Hyväksytty/Hylätty
Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen verkkovalmennukseen alla olevan linkin kautta.

Ilmoittautumisaika
-

Avoin AMK
avoinamkatlab [dot] fi