Tulevaisuuksien ennakointi

Opintojakson sisältö
- Strateginen johtaminen ja ennakointi käsitteinä, ajattelutapana ja käytäntöinä.
- Toimintaympäristön muutosten ennakointi ja niiden soveltaminen tutkimus- ja kehittämistyössä.
- Opintojaksolla käytettäviä menetelmiä: Trendien tunnistaminen, skenaariot ja vaihtoehtoiset tulevaisuuskuvat sekä osa näistä: Lootus-kukka, Tulevaisuuspyörä, PESTEL-analyysi, Tulevaisuustaulukko, ja erilaiset aivoriihimetodit kuten Tulevaisuusverstas, sekä ketterät menetelmät.
Toteutusaika
05.09.2022 - 31.12.2022
Laajuus
5 opintopistettä
Opetuskieli
Suomi
Toteutustapa
Verkko-opiskelu
Paikka

LAB-ammattikorkeakoulu, verkkokampus


KOULUTUSTASO
AMK-tasoinen opinto

Hinta
75 euroa (alv 0 %)
Tavoitteet
Opiskelija osaa
- ennakoida oman alansa toimintaympäristön muutoksia
- hyödyntää tulevaisuudentutkimuksen kansallisten ja kansainvälisten yhteisöjen tuottamaa materiaalia omalla alallaan
- käyttää tulevaisuudentutkimuksen käsitteistöä ja menetelmiä oman alansa tutkimus- ja kehittämistyössä
Toteutustapa ja opetusmenetelmät
Opintojakson tavoitteet
Opiskelija osaa
- ennakoida oman alansa toimintaympäristön muutoksia
- hyödyntää tulevaisuudentutkimuksen kansallisten ja kansainvälisten yhteisöjen tuottamaa materiaalia omalla alallaan
- käyttää tulevaisuudentutkimuksen käsitteistöä ja menetelmiä oman alansa tutkimus- ja kehittämistyössä.

Opintojakso sisältää kaksi toisiaan täydentävää osaa:
* Ennakointi ja tulevaisuuden tutkimuksen menetelmät (3 op), opettaja Kirsi Kallioniemi
* Strateginen johtaminen muuttuvassa toimintaympäristössä (2 op), opettaja Jussi Mozo

Opintojakso toteuteaan kokonaan verkossa. Verkkotapaamisia lukujärjestyksen mukaan kerran viikossa.

Opintojaksot Tulevaisuuksien ennakointi/ Tulevaisuuksien ennakointi ja innovaatiotoiminta ovat sisällöltään identisiä.

Opintojakso alkaa yhteisellä tapaamisella 7.9., jossa ohjeistetaan opintojakson sisältöön ja suorituksiin. Opintojaksolla on verkkoluentoja (4 kpl) ja käytännön ennakointiharjoituksia Tulevaisuuspajoissa (5 kpl). Tulevaisuuspajoissa kokeillaan ja sovelletaan ennkointimenetelmiä caseen.
Edeltävät opinnot/lähtötaso
Ei suositella suoritettavaksi ensimmäisenä opiskeluvuonna.
Ryhmäkoko
Avoimen AMK:n opiskelijoille varataan kaksi paikkaa. Opiskelijoita voidaan ottaa enemmän, jos ryhmässä on tilaa.
Opiskelumateriaali
Moodle ja opettajan muu osoittama materiaali.
Lähiopetuspäivät
7.9.2022 14.00–16.00
14.9.2022 14.00–16.00
21.9.2022 14.00–16.00
28.9.2022 14.00–16.00
5.10.2022 14.00–16.00
12.10.2022 14.00–16.00
19.10.2022 14.00–16.00
2.11.2022 14.00–16.00
9.11.2022 14.00–16.00
16.11.2022 14.00–16.00
Opettaja
Jussi Mozo, Kirsi Kallioniemi
Arviointiasteikko
1-5
Muuta tärkeää

Huom. Lähiopetuspäivät-kohdan opetus on verkossa, ei fyysisesti kampuksella.

Opintojakson laajuus on 5 op, joka vaatii n. 135 tuntia opiskelijan työtä.
Ennakointi ja soveltavat menetelmät 3 op (81 h), verkkoluentoja ja ohjattua työskentelyä 40 h, ryhmässä työskentelyä 20 h ja itsenäistä opiskelua 21 h.
Strateginen johtaminen muuttuvassa tomintaympäristössä 2 op (54 h), aktiivinen osallistuminen verkkokeskusteluun ja raportointiin.

Arviointimenetelmät
Opintojakson 3 op osuudessa arvioidaan
* käsitteet
* ennakointiajattelu
* menetelmien soveltaminen
* toimeksiantotehtävän loppuraportti


Opintojakson 2 op osuudessa arvioidaan
* strategisen johtamisen osuuden loppuraportti.

Opintojakson arviointi muodostuu toimeksiantotehtävän raportoinnista, johon sovelletaan tulevaisuuden tutkimuksen menetelmiä (50 %) ja strategisen johtamisen osuuden raportoinnista (50 %).
Ilmoittautuminen

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelupaikat täytetään pääsääntöisesti ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen on aina sitova.

Ilmoittautumislinkki julkaistaan tällä sivulla ilmoittautumisen alkaessa.

Ilmoittautumisaika
-
Peruutusehdot
Ilmoittautuminen on sitova. Peruutus on ilmoittautumisaikana maksutonta. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen, mutta ennen koulutuksen käynnistymistä tehdystä peruutuksesta perimme 50 % opintomaksusta. Mikäli varattu koulutuspaikka perutaan (= keskeyttäminen tai osallistuja ei saavu koulutukseen) koulutuksen käynnistymisen jälkeen, perimme koko osallistumismaksun. Peruutus on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen avoinamk@lab.fi.

Avoin AMK
avoinamkatlab [dot] fi