TULE-fysioterapiaan erikoistunut osaaja, 30 op

Koulutuksesta saat modernin kuntoutujalähtöisen suoravastaanottopätevyyden laajennetulla osaamisella.

Tuki- ja liikuntaelinvaivat ovat toiseksi yleisin sairauspoissaolojen aiheuttaja ja pitkittyneet sairauspoissaolot lisäävät ennenaikaista eläköitymistä. Satsausta vaikuttaviin kuntoutusmenetelmiin ja fysioterapia osaamiseen tarvitaan. Tule-fysioterapiaan erikoistunut osaaja opinnoissa syvennät fysioterapiataitojasi psykofyysisestä näkökulmasta. Koulutuksen keskiössä ovat tuki- ja liikuntaelin fysioterapian tutkimisosaaminen, kliininen päättely sekä terapiaosaaminen näyttöön perustuen.
Toteutusaika
31.10.2022 - 31.01.2024
Paikka

Verkko- sekä lähiopetus

LAB-ammattikorkeakoulu
Mukkulankatu 19
15210 LAHTI

Hinta
3250 € + Alv 24 % (4030 € sis. alv) Voidaan maksaa kuudessa erässä.

 

Kuva

Tavoite

Tule-opintojen tavoitteena on kouluttaa fysioterapian osaajia, jotka pystyvät edistämään alaansa ja kehittämään työtään muuttuvassa yhteiskunnassa. Koulutuskokonaisuuden jälkeen hallitset näyttöön perustuvat laaja-alaiset tieto-taidot asiakkaan kokonaisvaltaisessa kohtaamisessa. Kehityt vuorovaikuttajana kuntoutujan hyvinvoinnin ja elämäntilanteellisuuden huomioimisessa osana fysioterapiaprosessia. Tiedon ja toimintatapojen kriittinen tarkastelu laajentavat tule-asiantuntijuuttasi ja tuovat uutta ymmärrystä toimintakyvyn tukemiseen sekä terapiaosaamiseen. Osaat hyödyntää digitaalisuutta fysioterapian muuttuvissa toimintaympäristöissä kuntoutujalähtöisesti.

Kenelle?

Tuki- ja liikuntaelin asiakkaiden parissa työskentelevät fysioterapeutit. Koulutus sopii sekä tuoreille että jo kokeneemmille terapeuteille jotka kaipaavat päivitystä osaamiseensa. Sopii työfysioterapeuteille (huom. suoravastaanotto pätevyys) sekä yksityisellä puolella työskenteleville. Julkisella puolella poliklinikkatyötä tekeville sekä esim. kuntoutusosastoilla työskenteleville (huom. hyvinvointialueet ja tavoite tuoda kaikille yhdenvertaiset terveydenhuollon palvelut).

Sisältö

TULE-fysioterapiaan erikoistunut osaaja 30 op sisältää neljä moduulia.
Tässä opetussuunnitelmasta nostettua keskeistä sisältöä:

MODUULI 1

TULE TUTKIMINEN MODUULI 10 op

 • Tutkiminen kehonosittain
 • Kliininen päättely
 • Psykofyysinen lähestymistapa osana asiakkaan kohtaamista
 • Vuorovaikutus fysioterapian tutkimistilanteessa sekä monialaisessa kuntoutuksessa

MODUULI 2

TULE TOIMINTAKYKY, KIPU JA LÄÄKETIEDE 5 op

 • Työ- ja toimintakyvyn arvioinnin mittarit
 • Työuupumus / mielenterveyden haasteet ja fysioterapeutin keinot työ- ja toimintakyvyn edistämiseksi
 • Kivun luokittelu ja psykofyysisen fysioterapian keinot pitkittyneissä tuki- ja liikuntaelin kivuissa
 • Moniammatillinen kuntoutusyhteistyö; Erotusdiagnostiikka, lääkkeet, sairauspoissaolotarpeen arviointi

MODUULI 3

TULE TERAPIAOSAAMINEN  10 op

 • Näyttöön perustuvat fysioterapian hoitomuodot
 • Terapeuttinen harjoittelu ja kuormitusfysiologia harjoittelussa
 • Psykofyysinen fysioterapia tule-kuntoutujalla
 • Mielen harjoittelu fysioterapian keinona

MODUULI 4

DIGITAALISUUS JA  TULE -OSAAMISEN KEHITTÄMINEN  5op

 • Digitaaliset ratkaisut osana tule-fysioterapiaa
 • Oman osaamisen tunnistaminen ja jalkauttaminen / somevaikuttaminen, henkilöbrändäys
 • Työelämän ketterän kehittämisen työkalut ja kokeilut

Koulutuspäivät

16 lähipäivää sekä 4 etäpäivää

2.11.2022 alkuinfo etänä (kesto 3 h)

Moduuli 1
Lähipäivät: 16. - 17.11.2022, 10. - 11.1.2023, 29.3.2023
Etäpäivä: 7.3.2023 

Moduuli 2 
Lähipäivät: 25. - 26.4.2023, 23.5.2023
Etäpäivä: 18.4.2023

Moduuli 3
Lähipäivät: 12. - 13.9.2023, 7. - 8.11.2023, 12.12.2023
Etäpäivä: 29.8.2023

Moduuli 4
Lähipäivät: 10.1.2024, 23. - 24.1.2024
Etäpäivä: 9.1.2024

Aikataulu on alustava. Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Toteutustapa ja oppimismenetelmät

Koulutuksen tavoitteet saavutetaan monimuoto-opiskelun menetelmin, jossa lähiopetus, itsenäinen opiskelu, verkko-oppiminen sekä omassa työssä suoritettavat casetehtävät tule-asiakkaiden kanssa syventävät fysioterapian asiantuntijuutta.  Koulutus sisältää yhteensä 20 lähipäivää, joista 4 verkkovälitteisesti.

Ryhmäkoko

vähintään 18, enintään 24

Asiantuntijat

Aino Tynkkynen, koulutuksen vastaava opettaja (OMT- ja työfysioterapeutti, Ttm-yo)
Aino on fysioterapia-alalla monessa mukana ja omaa hyvät näköalat nykypäivän fysioterapiakenttään. Hänellä on lähes 10 vuoden kokemus kliinisestä fysioterapiatyöstä tuki- ja liikuntaelinasiakkaiden parissa. Lisäksi Ainon jatkuva kouluttautuminen niin lyhyemmissä kuin pidemmissäkin täydennyskoulutuksissa ja yliopisto-opinnoissa takaa laajan osaamisen fysioterapia-alasta. Hän tekee kliinistä työtä työterveyshuollossa ja toimii LABissa tuntiopettajana fysioterapiaopiskelijoille. Kliinisessä työssä sekä kouluttajana Aino pitää tärkeänä laadukasta näyttöön perustuvaa tiedon soveltamista käytäntöön ja koulutustoiminnan sekä koko fysioterapia-alan kehittämistä.

Jani Takatalo, LT, Fysiatrian erikoislääkäri, TtM, Ft-OMT
Jani työskentelee tällä hetkellä fysiatrina Loisto Terveydessä Oulussa, INTO Terveydessä Helsingissä ja OYS:n kipupoliklinikalla. Jani on peruskoulutukseltaan fysioterapeutti ja hän on käynyt myös OMT-fysioterapeutin koulutuksen. Kliinisen työn lisäksi Jani tekee fysiatrista tutkimusta. Hän koittaa myös löytää aikaa lääkäreiden ja fysioterapeuttien kouluttamiseen. Jani on väitellyt lannerangan välilevyasioista 2015 ja parhaillaan hän on toisen väitöskirjan parissa Jyväskylän yliopistoon. Kliininen työ fysiatrina on kuitenkin hänellä kaikkein lähinnä sydäntä.

Karita Palomäki, fysioterapeutti, työnohjaaja, tietokirjailija
Karita on työskennellyt fysioterapeuttina 30 vuoden ajan, ja viimeiset 15 vuotta hän on suuntautunut työssään psykofyysiseen fysioterapiaan ja kivunhoitoon. Ennen sitä hän toimi pitkään perusterveydenhuollossa. Lisäksi Karita on toiminut keho-orientoituneena työnohjaajana vuodesta 2010. Psykofyysisen ja traumainformoidun hoidon ja kohtaamisen osalta Karita on ollut mukana useissa kirjaprojekteissa. Hän kouluttaa  psykofyysisen fysioterapian kursseilla ympäri Suomea.

Ulla Niemi, OMT-fysioterapeutti
Ulla on OMT-fysioterapeuttina perehtynyt tuki- ja liikuntaelin vaivojen tutkimiseen ja hoitoon sekä ongelmien ennaltaehkäisyyn. Kliinisessä työssä hänelle tärkeää on asiakkaan kokonaisvaltainen kohtaaminen, asiakkaan aktiivinen rooli terapiassa sekä tutkitun tiedon soveltaminen terapiakäytäntöihin. Asiakastyön ja jatkuvan kouluttautumisen  ohessa Ulla on toiminut kouluttajana koko työuransa ajan sekä ollut opetustyössä tehden fysioterapian lehtorin sijaisuuksia Lahden ammattikorkeakoulussa. Hän on kouluttajana työotteeltaan innostava ja pyrkii tukemaan opiskelijoita rohkeasti yhdistämään uutta ja jo opittua tietoa ja soveltamaan niitä käytännön terapiatyöhön. 

Riikka Holopainen, ft, TtT, kipufysioterapian erikoisasiantuntija
Riikka työskentelee mm. Jyväskylän yliopistolla, MoveDoc Oy:ssä ja oman toiminimensä kautta sekä toimii fysioterapeuttina Terveystalolla Lappeenrannassa. Lisäksi hän on mukana useissa tutkimushankkeissa. Riikan väitöskirjan aiheena oli biopsykososiaalinen lähestymistapa tule-vaivojen hoidossa.

Sami Tarnanen ft, TtT, tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapian erikoisasiantuntija.
Sami toimii fysioterapeuttina Tampereen Urheilu Mehiläisessä ja yrittäjänä MoveDoc Oy:ssä. Samin mielenkiinnon kohteena on terapeuttinen harjoittelu tule-ongelmien kuntoutuksessa. Tähän aiheeseen liittyy myös Samin väitöskirja, joka käsitteli lannerangan jäykistysleikkauksen jälkeistä harjoittelua. Julkaisuluettelo löytyy MoveDoc Oy:n sivuilta.

Niklas Särkilahti, ft OMT, tohtorikoulutettava, työfysioterapeutti, musiikkifysioterapeutin erityispätevyys, Tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapian erikoisasiantuntija.
Niklas on tuki- ja likuntaelinongelmiin erikoistunut fysioterapeutti. Hänen työnkuva voidaan jakaa kolmeen osaan: vastaanottotyöhön, opetus- ja ohjaustyöhön sekä väitöskirjatutkimuksen tekemiseen. Mielenkiinto Niklaksella kohdistuu laaja-alaisesti tuki- ja liikuntaelinvaivoihin, mutta intohimona ovat ikuinen oppiminen ja kliininen päättely. 

Lisäksi koulutuksessa toimii muitakin fysioterapia-alan ansioituneita kouluttajia sekä lähitieteenalojen asiantuntijoita.  

Lisätietoja koulutuksesta

31.5. asti ja 8.8. alkaen:
Aino Tynkkynen, aino [dot] tynkkynenatlab [dot] fi p. 040 762 0533

Tiedustelut kesällä: Ann-Nina Maksimainen, asiakkuuspäällikkö, ann-nina [dot] maksimainenatlab [dot] fi

Huomioithan, että kesällä vastaamme viesteihin viiveellä.

Muuta tärkeää

Olemme järjestäneet useita organisaatiokohtaisia suoravastaanotto-pätevyyteen liittyviä tilauskoulutuksia eri puolilla Suomea.

Ota yhteyttä räätälöinnin ja tarjouksen osalta:

Ann-Nina Maksimainen, asiakkuuspäällikkö
ann-nina [dot] maksimainenatlab [dot] fi
p. 044 708 0390

Ilmoittautuminen 

llmoittautumisaika 13.4. - 18.9.2022

Ilmoittaudu koulutukseen tästä
HUOM! Linkki ei toimi Internet Explorer selaimessa. 

Väliaikatietoja koulutuksen alkamisesta annamme ilmoittautuneille kesäkuun alussa. Huom! Koulutus voi mennä täyteen jo keväällä, joten nopeammat varmistavat paikkansa.

Opiskelupaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä, ellei toisin ole mainittu. Vahvistus kurssille hyväksymisestä tai varasijasta lähetetään ilmoittautumisajan päätyttyä. Jos koulutus/tapahtuma on jo täynnä tai olet varasijalla, Sinulle lähetetään siitä tieto. Jos paikkoja vapautuu, Sinuun otetaan yhteyttä.

Pidätämme oikeuden kurssin muutoksiin tai sen perumiseen.

 

Peruutusehdot
Peruutus on ilmoittautumisaikana maksutonta. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen, mutta ennen koulutuksen käynnistymistä tehdystä peruutuksesta perimme 50 % osallistujamaksusta. Jos koulutuspaikkaa ei ole peruutettu ennen koulutuksen käynnistymistä veloitetaan osallistumismaksu kokonaisuudessaan. Peruutus on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen taydennyskoulutus@lab.fi. Esteen sattuessa osallistujan voi vaihtaa.