Traumainformoitu lähestymistapa sosiaali- ja terveysalalla

Lapsuudenaikaiset haitalliset kokemukset, ACE-kokemusten terveys- ja hyvinvointivaikutukset, traumaattinen stressi, traumaperäinen kasvu, traumainformoitu lähestymistapa, vireystilaikkuna, polyvagaalinen teoria, kiintymyssuhde, ammatillinen itsetuntemus, tunnetaidot, myötätuntoinen kohtaaminen.
Toteutusaika
24.03.2023 - 15.11.2023
Laajuus
5 opintopistettä
Opetuskieli
Suomi
Toteutustapa
Verkko-opiskelu
Paikka

LAB-ammattikorkeakoulu, verkkokampus


KOULUTUSTASO
AMK-tasoinen opintojakso

Hinta
75 euroa (alv 0 %)

Osallistuja hyödyntää kokemustaan työharjoittelusta ja/tai omasta työpaikasta (sosiaali- tai terveysalan yksikkö, sivistystoimiala) tehdessään kehittämistehtävän. Mikäli samalta työpaikalta osallistuu kurssille useampi, on mahdollista tehdä kolme oppimistehtävää viidestä pareittain tai tiimissä, niin, että tehtävä hyödyttää suoraan kyseistä työyhteisöä ja asiakkaita.

Tavoitteet
Opiskelija osaa
- kuvata lapsuudenaikaisten haitallisten kokemusten (ACE) syntymekanismia sekä hyvinvointi- ja terveysvaikutuksia
- tunnistaa traumaattisen stressin merkkejä sekä traumaperäisen kasvun mahdollisuuden
- nimetä ja kuvata traumainformoidun lähestymistavan kulmakivet
- tunnistaa mitä turvan tunteen huomioiminen tarkoittaa työyhteisön eri tasoilla
- arvioida omaa ammatillista itsetuntemustaan tunnetaitojen ja myötätuntoisen kohtaamisen näkökulmasta
Toteutustapa ja opetusmenetelmät
Non-stop-toteutus verkossa ajalla 24.3.2023 –15.11.2023 (Moodle-verkko-oppimisympäristö). Opetusmateriaaleihin voi perehtyä verkkoalustalla omaan tahtiin ja oppimistehtävät palautetaan sitä mukaa, kun ne saa valmiiksi. Jos työpaikalta osallistuu useampi, voi kolme tehtävää viidestä tehdä yhdessä parin/työtiimin kanssa. Opettajan vapaaehtoinen ohjaustapaaminen verkossa kerran kuussa (ei kesäloman aikana).
.
Teema 1: Lähdemateriaaliin perehtyminen ja omien tavoitteiden laadinta (yksilötehtävä)
Teema 2: ACE-tutkimukset, videotehtävä (mahdollista tehdä parin/tiimin kanssa yhdessä, jos osallistujat ovat samasta työpaikasta)
Teema 3: Traumainformoidun lähestymistavan teoriaperusta, essee (mahdollista tehdä parin/tiimin kanssa yhdessä, jos osallistujat ovat samasta työpaikasta)
Teema 4: Kehittämistehtävä: anonyymin työyhteisön arviointi traumainformoidusta näkökulmasta (mahdollista tehdä parin/tiimin kanssa yhdessä, jos osallistujat ovat samasta työpaikasta)
Teema 5: Reflektiotehtävä: itsetuntemus ja omien tavoitteiden toteutuminen (yksilötehtävä)
Edeltävät opinnot/lähtötaso
* Opiskelijalla on hyvä olla noin 2 kk työkokemusta sosiaali- tai terveysalan yksikössä tai sivistysalalla (kehittämistehtävän tekeminen)
* Osallistujan on hyvä olla tietoinen, että opintojaksolla käsiteltävät teemat saattavat aktivoida mahdollisia omia vanhoja traumakokemuksia, jolloin on hyvä varmistaa, että saa tukea niiden käsittelyyn.
.
Huom! Traumainformoitu työote on eri asia kuin posttraumaattisen stressireaktion / traumaperäisen stressihäiriön hoitomuoto tai muu traumaspesifi hoitaminen. Traumainformoitu lähestymistapa on rakenteellista työtä, ja koko työyhteisön ja lopulta yhteiskunnan muuttamista traumaa ymmärtäväksi ja turvan kokemusta vahvistavaksi niin arkisessa kanssakäymisessä peruspalveluissa kuin erityispalveluiden parissa.
Ryhmäkoko
150 opiskelijaa
Opiskelumateriaali
* Linner Matikka, J. & Hipp, T. 2023. Traumainformoitu työote. PS-kustannus.
TAI
* Sarvela, K. & Auvinen, E. (toim.) 2020. Yhteinen kieli - Traumatietoisuutta ihmisten kohtaamiseen. Basam Books JA
* Burke Harris, N. 2019. Syvälle ulottuvat juuret. Turvattomasta lapsuudesta tasapainoiseen aikuisuuteen. Basam Books TAI englanninkielinen alkuteos The Deepest Well: Healing the Long-Term Effects of Childhood Adversity TAI video (linkki virtuaalialustalla)
* Muu materiaali (artikkelit, videot jne.) ilmoitetaan opintojakson alussa virtuaalisella oppimisalustalla Moodlessa.
Opettaja
Minna Kuvajainen
Arviointiasteikko
Hyväksytty/Hylätty
Muuta tärkeää

Koulutuksen maksu:

Maksajana yksityishenkilö: Maksuohjeet lähetetään hyväksymisviestin/aloitusohjeiden mukana (ei laskutuslisää)

Maksajana työnantaja: Työantajalle lasku lähetetään ilmoittamaasi laskutusosoitteeseen (Huom! Tarkista, että verkkolaskutusosoite on oikein). Laskutuslisä 15 €.

Arviointimenetelmät
Hyväksytysti suoritetut video, essee, kehittämistehtävä, reflektiotehtävä.
Ilmoittautuminen

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelupaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Ilmoittautuminen on aina sitova.

Ilmoittautuminen alla olevan ilmoittautumislinkin kautta.

Aloitusohjeet lähetetään viikon sisällä ilmoittautumisesta.

Ilmoittautumisaika
-
Peruutusehdot
Ilmoittautuminen on sitova. Asiakkaalla on kuitenkin oikeus peruuttaa ilmoittautumisensa ennen koulutuksen alkamista, eikä koulutusta laskuteta. Peruminen osoitteeseen avoinamk@lab.fi

Avoin AMK
avoinamkatlab [dot] fi