Teknologia ja digitaaliset ratkaisut ikääntyvien kotona asumisen tukena

- tietoturvaan, etikkaan ja lainsäädäntöön liittyvät kysymykset teknologian ja digitaalisten ratkaisujen käytössä.
- erilaisia ikääntyneen kotiin sopivia teknologisia ja digitaalisia ratkaisuja
- asiakaslähtöinen teknologian valintaprosessi (tarpeen arviointi, suunnittelu, käyttöönotto, toteutus ja arviointi)
Toteutusaika
26.09.2022 - 11.12.2022
Laajuus
5 opintopistettä
Opetuskieli
Suomi
Toteutustapa
Verkko-opiskelu
Paikka

LAB-ammattikorkeakoulu, verkkokampus
 

KOULUTUSTASO
AMK-tasoinen opinto

Hinta
75 euroa (alv 0 %)
Tavoitteet
Opintojakson jälkeen opiskelija

- osaa huomioida eettiseen päätöksentekoon, tietoturvaan ja lainsäädäntöön liittyvät tekijät ikääntyneelle asiakkaalle sopivien teknologisten ja digitaalisten ratkaisujen valinnassa ja käytössä
- osaa määritellä ja osaa etsiä tietoa erilaisista kotona asuvan ikääntyneen asiakkaan selviytymistä tukevia teknologisia ja digitaalisia ratkaisuja
- hallitsee ikääntyneen asiakkaan kotona asumista ja selviytymistä tukevan teknologian asiakaslähtöisen prosessin (tarpeenarvioinnista, suunnittelusta, käyttöönotosta, toteutuksesta ja arvioinnista)
Toteutustapa ja opetusmenetelmät
Verkkototeutus 100 % Moodle-oppimisalustalla. Kurssin voit suorittaa oman aikataulun mukaisesti 26.9.2022 - 11.12.2022 välisenä aikana.

Verkkokurssi sisältää 3 palautettavaa tehtävää ja kaksi pientä välikyselyä. Osiot ja niihin liittyvät tehtävät tulee suorittaa annetussa järjestyksessä ja seuraava osio avautuu, kun olet palauttanut edeltävän tehtävän tai muun suorituksen (esim. lukenut annetut materiaalit).
Ryhmäkoko
Avoimen AMK:n opiskelijoille varataan 10 paikkaa. Opiskelijoita voidaan ottaa enemmän, jos ryhmässä on tilaa.
Opiskelumateriaali
Moodle-sivustolla on materiaalit, joka johdattelee opiskelijaa opintojakson keskeisiin teemoihin. Moodle-sivuston materiaalin käyttö tulee näkyä tehtävien teossa.

Moodlessa olevan materiaalin lisäksi opiskelijalta edellytetään myös itse hankittua näyttöön perustuvaa tietoa vastausten laadinnassa. Työssä tulee näkyä kaikki käytetyt lähteet.
Opettaja
Sari Kokkonen
Arviointiasteikko
Hyväksytty/Hylätty
Arviointimenetelmät
Hyväksytyt tehtävät
Ilmoittautuminen

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelupaikat täytetään pääsääntöisesti ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen on aina sitova.

Ilmoittautumislinkki julkaistaan tällä sivulla ilmoittautumisen alkaessa.

Ilmoittautumisaika
-
Peruutusehdot
Ilmoittautuminen on sitova. Peruutus on ilmoittautumisaikana maksutonta. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen, mutta ennen koulutuksen käynnistymistä tehdystä peruutuksesta perimme 50 % opintomaksusta. Mikäli varattu koulutuspaikka perutaan (= keskeyttäminen tai osallistuja ei saavu koulutukseen) koulutuksen käynnistymisen jälkeen, perimme koko osallistumismaksun. Peruutus on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen avoinamk@lab.fi.

Avoin AMK
avoinamkatlab [dot] fi