Hoitotyö

Hoitotyö

LAB Erikoistunut osaaja -koulutukset

Sinulle, joka haluat laajentaa ja syventää osaamistasi. Uusimman tutkimustiedon ja toimintatapojen kriittinen tarkastelu laajentavat asiantuntijuutta ja luovat uutta ymmärrystä työskentelyyn. Haluat verkostoitua ja kehittää sekä mahdollisesti kouluttaa ja opastaa muita.

Kardiologiseen hoitotyöhön erikoistunut osaaja, 30 op | 24.03.2022 - 21.04.2023  | Lahti
Anestesiahoitotyöhön erikoistunut osaaja, 30 op  | Tulossa syksyllä 2022

LAB Osaaja -koulutukset

Sinulle, joka haluat ymmärtää ja osata enemmän. Haluat olla ammattitaidossasi edelläkävijä asiakaskohtaisen tiedon käytössä ja soveltamisessa. Työsi edellyttää vaativan tason kliinistä tietotaitoa sekä kykyä tehdä itsenäisiä päätöksiä näyttöön perustuen.

Hoitologistiikka osaaja, 15 op | 18.11.2021 - 19.5.2022 | Verkkototeutus

LAB Klinikat

Sinulle, joka tarvitset substanssiin liittyvää täsmäkoulutusta tai ajankohtaista osaamisen päivitystä. Haluat uusimman tietotaidon nopeasti käyttöön asiakastyöhön. Menetelmä- ja käytäntölähtöistä osaamista heti sovellettavissa työhösi.

Imetysohjaajakoulutus | 3. - 5.11.2021 | Verkkototeutus
Haavanhoidon ABC  | 8.11. - 23.11.2021 | Lahti

Muu koulutustarjonta

Sairaanhoitajan lääkkeenmäärääminen, 45 op | 27.01.2022 - 10.03.2023 | Lahti

Webinaarit

Muistisairaan itsemääräämisoikeus - Uudistuva asiantuntijuus | 4.11.2021 | Verkkototeutus
Muistisairaan käyttäytymisen muutokset - Uudistuva asiantuntijuus | 2.12.2021 | Verkkototeutus
Varhaiskasvatuksen digiosaaja -webinaari | 23.11.2021 | Verkkototeutus
Nuorten parissa työskentely - kompleksiset tilanteet ja ilmiöt. Vaativat asiakastilanteet | Tulossa keväällä 2022 | Verkkototeutus

Työyhteisön valmennuspalvelut ja tilattavat koulutukset

Tarjoamme myös räätälöityjä valmennus- ja koulutuspalveluja. Ota yhteyttä, suunnitellaan sinunkin työyhteisöllesi sopiva koulutus- ja kehittämispaketti.

Esimerkkejä palveluistamme, joista voimme muokata yrityksellesi tai organisaatiollesi sopivan kokonaisuuden:

Katso myös!

Ota yhteyttä!

Ann-Nina Maksimainen
Asiakkuuspäällikkö
Sosiaali- ja terveysala
ann-nina [dot] maksimainenatlab [dot] fi
Edla Jääskeläinen
Asiakkuuspäällikkö
Sosiaali- ja terveysala
edla [dot] jaaskelainenatlab [dot] fi
Minna Kämäri
Koulutussihteeri, täydennyskoulutus
minna [dot] kamariatlut [dot] fi
Pia Ahonen
Koulutussihteeri, täydennyskoulutus
pia [dot] ahonenatlut [dot] fi