Taloushallinnon prosessit ja järjestelmät

Opintojaksolla tutustutaan taloushallinnon prosesseihin ja järjestelmiin. Taloushallinnossa eletään kolmen murroksen keskellä: Digimurros, toimialan murros ja osaamisen murros. Opintojaksolla tutustutaan taloushallinnon asiantuntijan uusiin osaamistarpeisiin, kuten taloushallinnon toimistoautomaatioon ja ohjelmistorobotiikkaan.

- Toiminnanohjaus ja toiminnanohjausjärjestelmät
- Taloushallinnon prosessit
- Prosessiajattelu ja prosessien kehittäminen
- Tehtaan ja asiantuntijaorganisaation toiminnanohjaus
- Digitaalinen taloushallinto
- Tilaus- ja toimitusprosessit Visma Netvisorissa
- Talouhallinnon toimistoautomaatiot
- Ohjelmistorobotiikka ja UiPath
Toteutusaika
29.08.2022 - 25.11.2022
Laajuus
5 opintopistettä
Opetuskieli
Suomi
Toteutustapa
Verkko-opiskelu
Paikka

LAB-ammattikorkeakoulu, verkkokampus


KOULUTUSTASO
AMK-tasoinen opinto

Hinta
75 euroa (alv 0 %)
Tavoitteet
Opiskelija osaa:
- määritellä toiminnanohjauksen periaatteet ja käsitteet, sekä osaa tunnistaa taloushallinnon tehtävät ja prosessit osana yrityksen kokonaisvaltaista ohjausta ja tilaus- ja toimitusprosessia.
- kuvata laskutuskäytännöt ja hyödyntää reskontria osana kirjanpitoa ja taloushallinnon tietojärjestelmiä.
- mallintaa taloushallinnon prosessit, määrittää prosessien automaatioasteen sekä tunnistaa niissä kehittämiskohteita.
- soveltaa digitaalisen taloushallinnon kirjanpito-, ostoreskontra- ja verkkolaskutusprosessien keskeisiä periaatteita viranomaisilmoituksineen.
Toteutustapa ja opetusmenetelmät
Opintojaksolla on luentoja, ryhmätöitä, itsenäistä opiskelua, tehtäviä sekä lopussa tentti.
Edeltävät opinnot/lähtötaso
Opiskelijalla tulee olla perustiedot yritystoiminnan ja kirjanpidon perusteista. Opintojakso ei sovi sellaisenaan opiskelijalle päällekäisyyksien takia, jos hän on opiskellut jo jonkin seuraavista opintojaksoista:
- Toiminnanohjausjärjestelmät ja talous 3 op
- Digitaalinen taloushallinto ja ohjelmistorobotiikka 3 op
- Talouden digiprosessit 4 op
- Ohjelmistorobotti ja tekoäly 5 op
- Ohjelmistorobotiikka käytännössä ja UiPath 5 op
- Automaatio ja tekoäly taloushallinnossa 5 op

Jos olet suorittanut jonkin yllä olevista opintojaksoista ja haluat suorittaa tämänkin opintojakson, niin ota yhteyttä opintojakson opettajaaan ennen opintojakson alkua: marianne.viinikainen@lab.fi.
Ryhmäkoko
Avoimen AMK:n opiskelijoille varataan kaksi paikkaa. Opiskelijoita voidaan ottaa enemmän, jos ryhmässä on tilaa.
Opiskelumateriaali
Oppimateriaali on tarjolla Moodle-oppimisympäristössä.
Lähiopetuspäivät
31.8.2022 08.00–10.00
5.9.2022 10.00–12.00
9.9.2022 08.00–10.00
13.9.2022 12.00–14.00
20.9.2022 08.00–10.00
21.9.2022 08.00–10.00
28.9.2022 08.00–10.00
5.10.2022 08.00–10.00
12.10.2022 08.00–12.00
19.10.2022 08.00–12.00
1.11.2022 08.00–12.00
9.11.2022 08.00–10.00
16.11.2022 08.00–12.00
23.11.2022 08.00–10.00
Opettaja
Marianne Viinikainen
Arviointiasteikko
1-5
Muuta tärkeää

Tämän sivun Lähiopetuspäivät-kohdan ajankohdat ovat verkkotapaamisia, eivät lähiopetusta fyysisesti kampuksella.

Opintojakso alkaa viikolla 35/2022 ja päättyy viikolla 47/2022. Opintojakso toteutetaan 100 % virtuaalisesti eli Zoomin kautta. Luennoilla ei ole läsnäolovelvoitetta, mutta aktiivista osallistumista suositellaan. Luennot tallennetaan ja videot jaetaan opintojakson Moodle-alustalla.

Opintojakson laajuus on 5 opintopistettä ja kesto 13 viikkoa. Työmäärältään opintojakso vastaa 135 tuntia eli reilua kolmen viikon täysimääräistä työskentelyä.

Arviointimenetelmät
Opintojakso arvioidaan asteikolla 1 - 5. Opintojaksolta voit saada yhteensä 100 pistettä. Jotta saat hyväksytyn arvosanan opintojaksosta, tulee sinun a) saada kokonaispisteistä 45 % eli minimissään 45/100 pistettä ja b) tulee sinun suorittaa opintojakson tentti hyväksyttävästi. Opintojakson arvosana lasketaan seuraavasti: palautetut tehtävät 40 % ja tentti 60 %. Opintojakson tentti ja arvosana lasketaan seuraavan pisteytyksen mukaisesti:

arvosana 5: 100,0 - 90,0 pistettä
arvosana 4: 89,9 - 78,0 pistettä
arvosana 3: 77,9 - 65,0 pistettä
arvosana 2: 64,9 - 55,0 pistettä
arvosana 1: 54,9 - 45,0 pistettä
hylätty: 44,9 - 0,0 pistettä
Ilmoittautuminen

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelupaikat täytetään pääsääntöisesti ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen on aina sitova.

Ilmoittautumislinkki julkaistaan tällä sivulla ilmoittautumisen alkaessa.

Ilmoittautumisaika
-
Peruutusehdot
Ilmoittautuminen on sitova. Peruutus on ilmoittautumisaikana maksutonta. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen, mutta ennen koulutuksen käynnistymistä tehdystä peruutuksesta perimme 50 % opintomaksusta. Mikäli varattu koulutuspaikka perutaan (= keskeyttäminen tai osallistuja ei saavu koulutukseen) koulutuksen käynnistymisen jälkeen, perimme koko osallistumismaksun. Peruutus on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen avoinamk@lab.fi.

Avoin AMK
avoinamkatlab [dot] fi