Taiteilija ja yhteiskunta

Luentojen tarkoituksena on antaa perustietoa ammattitaiteilijana toimimisesta yhteiskunnassa. Luennot on jaettu kahteen pääosa-alueeseen: Osa koskee sitä, miten taideala ja taiteilijuus asemoituu yhteiskunnassa. Toinen näkökulma luennoissa liittyy taiteilijana toimimiseen ja taiteilijan uusiin työmuotoihin.
Toteutusaika
30.08.2022 - 20.12.2022
Laajuus
2 opintopistettä
Opetuskieli
Suomi
Toteutustapa
Verkko-opiskelu
Paikka

LAB-ammattikorkeakoulu, verkkokampus


KOULUTUSTASO
AMK-tasoinen opinto

Hinta
30 euroa (ALV 0 %)
Tavoitteet
Opiskelija
-tunnistaa taiteilijan toimintaympäristöön kuuluvia toimijoita yhteiskunnassa
-ymmärtää taiteen rahoittamiseen liittyviä perusperiaatteita
-osaa arvioida taiteilijan työelämään liittyviä konteksteja ja haasteita
Toteutustapa ja opetusmenetelmät
Taiteilija ja yhteiskunta opintojakso koostuu taidealan asiantuntijoiden pitämistä verkkoluennoista. Ne koskevat taiteilijan työtä organisaatioiden sekä ammattitaiteilijoiden näkökulmasta. Luentojen kehys on yhteiskunnallinen.

Opintojakson tarkoituksena on, että opiskelija oppii tuntemaan taidealan työelämää sekä alan keskeiset järjestöt ja organisaatiot. Opiskelija oppii ymmärtämään myös taiteilijan työkuvaan liittyviä osa-alueita ja tunnistaa ammattia ohjaavan yhteiskunnallisen kehyksen. Opiskelija oppii tuntemaan tyypillisiä alan rahoitusjärjestelmiä.

Opintojakson suoritustapa on luennoille osallistuminen ja referaattien kirjoittaminen luennon sisällöstä. Kirjoittamisohjeet löytyvät Moodlesta.
Edeltävät opinnot/lähtötaso
Luentosarjan voi suorittaa kuvataiteen opinnoissa aikaisintaan kolmantena opintovuotena.
Opiskelumateriaali
Oppimateriaalia päivitetään Moodleen luentokohtaisesti
Lähiopetuspäivät
22.9.2022 14.00–16.00
29.9.2022 14.00–16.00
6.10.2022 14.00–16.00
13.10.2022 14.00–16.00
20.10.2022 14.00–16.00
3.11.2022 14.00–16.00
10.11.2022 14.00–16.00
17.11.2022 14.00–16.00
24.11.2022 14.00–16.00
1.12.2022 14.00–16.00
Opettaja
Lotta Pyykkönen
Arviointiasteikko
Hyväksytty/Hylätty
Muuta tärkeää

Tämän sivun Lähiopetuspäivät-kohdan ajankohdat ovat verkkoluentoja, eivät lähiopetusta fyysisellä kampuksella. Poissaolot pitää korvata etsimällä itse tietoa luennon aiheesta ja kirjoittamalla siitä itsenäisesti. Korvaavia tehtäviä voi kirjoittaa maksimissaan kaksi kappaletta.

Opintojakson ennakkotehtävä, joka tulee tehdä ennen ensimmäistä luentoa, julkaistaan Moodle-oppimisympäristössä 30.8.2022.

Yksi opintopiste vastaa keskimäärin 27 tunnin opiskelua. Luentosarjan kokonaistuntimäärä on siis noin 57 tuntia, joka muodostuu luennoille osallistumisesta, mahdollisesti luennolle tehtävistä harjoituksista sekä referaattien kirjoittamisesta.

Arviointimenetelmät
Luennoille osallistuminen, referaattien kirjoittaminen ja mahdollisesti muiden annettujen tehtävien teko opintojakson aikataulun mukaisesti sekä opintojakson osaamistavoitteiden saavuttaminen.

Referaatin tekstin tulee olla leipätekstin muodossa, asiatyylillä ja omin sanoin kirjoitettu. Tekstin asemoinnissa tulee noudattaa Moodle-sivulla olevia ohjeita.
Ilmoittautuminen

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelupaikat täytetään pääsääntöisesti ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen on aina sitova.

Ilmoittautumislinkki julkaistaan tällä sivulla ilmoittautumisen alkaessa.

Ilmoittautumisaika
-
Peruutusehdot
Ilmoittautuminen on sitova. Peruutus on ilmoittautumisaikana maksutonta. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen, mutta ennen koulutuksen käynnistymistä tehdystä peruutuksesta perimme 50 % opintomaksusta. Mikäli varattu koulutuspaikka perutaan (= keskeyttäminen tai osallistuja ei saavu koulutukseen) koulutuksen käynnistymisen jälkeen, perimme koko osallistumismaksun. Peruutus on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen avoinamk@lab.fi.

Avoin AMK
avoinamkatlab [dot] fi