Syövän ehkäisy, syöpään sairastuneen hoito ja hoitotyö -Moniammatillinen erikoistumiskoulutus, 30 op

Haluatko Sinä olla tuottamassa ja kehittämässä laadukasta syöpähoitoa, perustuen uusimpaan tutkittuun tietoon ja moniammatilliseen työskentelyyn?
Me autamme sinua kehittymään syöpähoidon asiantuntijaksi.

Syövän esiintyvyyden lisääntymisen taustalla on monia tekijöitä kuten muun muassa väestön ikääntyminen, parantunut diagnostiikka ja hoidon tulokset (European Commission 2020). Tarve syövän ehkäisemisen ja syöpään sairastuneiden ja kuntoutuksen ammatillisille osaajille lisääntyy.

Syövän ehkäisy, syöpään sairastuneen hoito ja hoidon kehittäminen erikoistumiskoulutus (30 op) on luonteva jatko osaamisen syventämiseen terveydenhuollon laillistetun ammattihenkilön peruskoulutuksen jälkeen. Koulutuksen opetussuunnitelma on uudistettu vastaamaan yhteiskunnallisesti ja kansanterveydellisesti merkittävän sekä lisääntyvän asiakasryhmän palveluntarpeisiin kehittyvässä sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä.

Koulutus järjestetään yhteistyössä Oulun, Satakunnan, Tampereen, Turun sekä Savonia ammattikorkeakoulujen kanssa.
Toteutusaika
13.09.2021 - 23.09.2022
Laajuus
30 op
Paikka

LAB-ammattikorkeakoulu
Lahden kampus
Mukkulankatu 19
15140 LAHTI

Hinta
1500 €, alv 0% Lasku voidaan maksaa useammassa erässä

Kuva

Sisältö

  • Syövän hoidon asiantuntijana kehittyminen 8 op
  • Ihmis- ja yhteisölähtöinen hoito 6 op
  • Syöpään sairastuneen hoito ja hoitotyö 10 op
  • Syöpään sairastuneen voimavarojen ja selviytymisen tukeminen 6 op

Koulutuspäivät

2021: 13.-14.9., 11.-12.10., 15.11., 10.12.

2022: 17.-18.1., 14.2., 21.3., 16.5., 22.-23.8. ja 23.9.

Tavoite

Vahvistaa terveysalan ammattilaisten syövän ehkäisyyn, varhaiseen toteamiseen, ihmislähtöiseen hoitoon ja kuntoutukseen liittyvää erityisosaamista moniammatillisen syövän hoidon jatkumon osaajina ja kehittäjinä. Näyttöön perustuvan osaamisen vahvistuminen tukee ei vain opiskelijan ja työyhteisön, mutta myös organisaatioiden ja alueellisen asiantuntijuuden kehittymistä.

Kohderyhmä

Ammatilliset erikoistumiskoulutukset on tarkoitettu ensisijaisesti työkokemusta omaaville terveydenhuollon- tai kuntoutusalan ammattikorkeakoulututkinnon tai aiemman opistoasteen tutkinnon suorittaneille.

Toteutus

Koulutuksen laajuus on 30 op (1 op on n. 27 tuntia opiskelijan työtä). Koulutuksen toteutuksessa hyödynnetään ns. hydridimallia, joka mahdollistaa joustavasti erilaisten lähi- ja etäyhteyksin tapahtuvan opetus- ja oppimismuotojen hyödyntämisen. Opinnot edellyttävät henkilökohtaista sitoutumista ja motivaatiota sekä soveltuvat tehtäväksi työn ohella. Oppimistehtävät ja kehittämistehtävä integroituvat työelämään ja henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen.

Valintakriteerit

Koulutukseen valittavilta edellytetään:
1. Soveltuvaa korkeakoulututkintoa

sairaanhoitaja AMK, terveydenhoitaja AMK, kätilö AMK, ensihoitaja AMK, bioanalyytikko AMK, fysioterapeutti AMK, toimintaterapeutti AMK, röntgenhoitaja AMK, suuhygienisti AMK tai muu soveltava korkeakoulututkinto tai AMK-tutkintoa edeltänyt ns. vanha opistoasteen tutkinto

2. Riittäviä tietoja ja taitoja opintoja varten työkokemusta sosiaali- ja terveysalan työtehtävistä

Täydentävät valintakriteerit (0-4 pistettä)

Edellä olevien valintaperusteiden täyttyessä hakija voi saada hakemuksessa vastattavien kysymysten perusteella lisäpisteitä, mikäli hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja.  

Hakeminen

Hakuaika 6.4. - 6.6.2021

Haku koulutukseen alla olevasta linkistä, joka aukeaa hakuajan alkaessa.

Hakijoille ilmoitetaan opiskelijavalinnasta sähköpostitse 14.5.2021 mennessä. 

Pidätämme oikeuden kurssin muutoksiin tai sen perumiseen.

Peruutusehdot
Peruutus on hakuaikana maksutonta. Opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen tehdystä peruutuksesta perimme 50 % koulutuksen hinnasta. Koulutuksen alkamisen jälkeen tehdystä peruutuksesta (= keskeyttäminen) perimme koko koulutuksen hinnan. Jo maksettuja eriä ei palauteta. Työnantajalla on mahdollisuus vaihtaa osallistujaa ennen koulutuksen alkua. Peruutus on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen taydennyskoulutus@lab.fi

Koulutuksen sisältöön ja toteutukseen liittyvät kyselyt