Strateginen johtaminen

- Strategisen johtamisen perusteet, käsitteet ja työkaluja
- Analyysit strategian kivijalka ja analyysien merkitys
- Strategiasta toteutukseen ja strategian jalkauttaminen
- Tasapainotettu mittaristo johtamisen tukena
- Strategian toteutumisen turvaaminen
Toteutusaika
01.06.2021 - 22.08.2021
Laajuus
5 opintopistettä
Opetuskieli
Suomi
Toteutustapa
Verkko-opiskelu
Paikka

LAB-ammattikorkeakoulu, verkkokampus

 

KOULUTUSTASO

AMK-tasoinen koulutus

Hinta
75 euroa (alv 0 %)
Tavoitteet
Opiskelija osaa:
- laatia strategian perustan - organisaation arvot, missio ja visio sekä strategiset tavoitteet
- analysoida yrityksen sisäistä tehokkuutta ja toimintaympäristöä sekä hahmottaa koko strategiaprosessin
- hyödyntää strategian jalkauttamisen työkaluja ja strategian toteutumisen turvaamisen keinoja
- osaa laatia analyysien pohjalta yritykselle konkreettisen vuosisuunnitelman taloudelliset näkökulmat huomioon ottaen
Toteutustapa ja opetusmenetelmät
Kurssi on verkkototeutus. Kurssin oppimismateriaali tehtävineen on Moodlessa. Kurssin suorittaminen edellyttää itsenäistä opiskeluaja ja harjoitustehtävien suorittamista kurssin aikataulun puitteissa. Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää annettujen tehtävien suorittamista. Tenttitehtävät suoritetaan kurssin Moodlessa.
Ryhmäkoko
Avoimen AMKin opiskelijoille varataan kaksi paikkaa. Jos ryhmään mahtuu, voidaan opiskelijoita ottaa enemmän.
Opiskelumateriaali
Kurssin Moodlen aineistot ja hyvänä tukimateriaalina Mika Kamenskyn kirja: Strateginen johtaminen ja Menestyksen timantti.Lisäksi omaehtoista tiedonhakua.
Opettaja
Jukka Sirkiä
Arviointiasteikko
1-5
Muuta tärkeää

Opintojakso alkaa 1.6.2021 ja päättyy 22.8.2021. Opintojakson suorittaminen on pitkälti aikaan ja paikkaan sitomatonta. Kurssitehtäville voi silti olla aikatauluja, joita pitää noudattaa. Tarkemmat tiedot Moodlessa. Kurssiarviointi tehdään 31.8.2021 mennessä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus 
5 op = 135 tuntia opiskelijan työtä

Ilmoittautuminen

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelupaikat täytetään pääsääntöisesti ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen on aina sitova.

Ilmoittautumislinkki julkaistaan tällä sivulla ilmoittautumisajan alkaessa.

Ilmoittautumisaika
-
Peruutusehdot
Ilmoittautuminen on sitova. Peruutus on ilmoittautumisaikana maksutonta. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen, mutta ennen koulutuksen käynnistymistä tehdystä peruutuksesta perimme 50 % opintomaksusta. Mikäli varattu koulutuspaikka perutaan (= keskeyttäminen tai osallistuja ei saavu koulutukseen) koulutuksen käynnistymisen jälkeen, perimme koko osallistumismaksun. Peruutus on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen avoinamk@lab.fi.

Avoin AMK
avoinamkatlab [dot] fi